10 myšlenek Buddhy, které dokážou změnit celý den.

07.11.2020

Kdykoli stojím na pokraji tunelu a nevidím žádné světlo, tedy ani žádný konec, ptám se, co by na mém místě udělal Buddha. Jak by přemýšlel? Siddhártha Gautáma, řečený Buddha, žil už před dvěma a půl tisíciletími podle konstanty 90 : 10. Ta říká, že jen 10 procent událostí ve svém životě NEovlivníme, 90 procent ano. Jako první vyslovil: I když nemůžeme přímo ovlivnit to, co se nám stane, můžeme přímo ovlivnit to, jak k tomu potom přistoupíme.

Buddhovo kouzlo

Buddhovo učení je specifické tím, že nutí uvažovat o přítomných těžkostech z jiného úhlu pohledu. Využívá lidskou přednost: představivost naší myslí, která si dovede v náročném okamžiku vytvořit jinou realitu. Zvěř toto nedokáže, neumí odložit své myšlenky. Pes za výstřelů silvestrovského ohňostroje je schopen zešílet. Nedovede si představit, že jeho bolestné utrpení skončí - nedokáže své sebesžírání umenšit těšením se na budoucnost.

Člověk však i v nejtemnějších chvílích dokáže vidět světlo. Ne očima, ale srdcem, nadějí, vírou. Abychom na to nezapomínali, vytvořil jsem Vánoční Speciál pro těžký závěr roku.

Při včerejším živém vysílání jsem slíbil další ukázku práce s myšlením podle významných osobností. Vyberu jen deset myšlenek z Buddhova stále živého díla. Kéž Vám pomůžou...

Jak si nebrat věci osobně

Potkáváme a dál budeme potkávat lidi, kteří neumějí kontrolovat své emoce a myšlenky. Zahořknou-li, budou na druhé prskat svou hořkost. Pamatujme, že to není problém doby, s tímto úskalím se potýkal již Buddha. Zřejmě nejznámější je pak tento jeho příběh:

Buddha šel jednou klidně vesnicí svých odpůrců. Jeden z nich vyběhl a Buddhovi sprostě nadával. Buddha se zastavil, hleděl muži do očí, usmíval se, nechal ho vykřičet a poté se optal: "Když někomu koupíš dárek a on ho od Tebe nepřijme, komu ta věc bude patřit?"

Vesničan rozpačitěl. "No... přece mně. Já jsem tu věc koupil!"

Buddha přikývl. "Stejné je to s tvým hněvem. Když ho nepřijmu, komu zůstane?"

A s úsměvem odešel.

Jak dbát o svůj vnitřní chrám

Část Vánočního Speciálu jsem věnoval technice takzvané Zahrady duše. Práci se svými potemnělými emocemi a myšlenkami tak, abychom nepřicházeli nejen o svou náladu, ale i o své přátele. Abychom se naučili netrápit se svými negacemi, nýbrž pracovat s nimi.

Buddha k tomu používal následující tři myšlenky:

  • "Klid pramení z vnitřku. Proto nehledej zdroj klidu mimo sebe."
  • "Projdi celý svět a snaž se najít někoho, kdo si zaslouží Tvou lásku a Tvou přívětivost víc než Ty. Nikoho takového nenajdeš. Není to úkol druhých, aby k Tobě byli laskaví. Tohle je úkol Tvůj."
  • "Svůj hněv nikdy nepřekonáš ještě větším hněvem, jedině láskou."

Pro ty, kteří neznají jeho příběh, alespoň pár větami: Buddha (v překladu probuzený, osvícený) byl princem z královského rodu Šákjů, ale v určité fázi života svou pohodlnou přítomnost vyměnil za náběr a šíření poznání o vnitřním (duchovním) světě. Založil vůbec první mnišské společenství na světě. Znepokojovalo ho, že lidé pečují jen o své tělo, ale na své nitro zapomínají. Přitom toxické pocity a myšlenky dokážou zničit i tělesné zdraví - přes úzkosti, stresy, nespavost, hormonální nevyváženost, metabolické potíže, nemoci.

Buddha silně dbal na moc slova, přesněji dobrého slova. Rád říkal:

  • "Nemluv, pokud Tvá slova nejsou lepší než ticho."
  • "Nesnaž se slovem vyhrát nad druhým, nic dobrého tím nevytvoříš. Každé vítězství plodí nenávist. Kdo je poražený, je nešťastný."
  • "Usiluj o otevřenost. Pro mysl není nic horšího než pochybnost. Pochybnost rozděluje dva lidi. Tento jed rozežírá přátelství a vztahy. Pochybnost je trn, čím déle je v Tobě, tím víc dráždí a bolí. Zahnívající pochybnost zabíjí."

Jak dodržovat Síto tří

Buddha současně varoval před mocí špatného slova. Proto mluvil o pochybnosti, vložené do těla, jako o semínku, z nějž dokáže vyrůst velmi zlá rostlina (ve své knize Čtyři prány štěstí hovořím o plevelu). Proto Buddha vytvořil takzvané Síto tří, později hojně užívané i antickými autory.

Buddhu takto jednou chytil za rukáv neznámý člověk. Vyhrkl: "Něco jsem zaslechl o Tvém příteli..."

Buddha ho ihned zarazil. "Je to, co mi chceš povědět o mém příteli, DOBRÉ?"

Muž zaváhal. "Spíše špatné..."

Buddha poděkoval za upřímnost a pokračoval. "I tak by mohl existovat dobrý důvod, proč mi to sdělit. Možná by mi Tvá zpráva pomohla lépe poznat člověka, který se jen vydává za přítele. Pověz tedy: Je to, co chceš říct o mém příteli, PRAVDIVÉ?"

Muž znejistěl. "To nemohu s určitostí říct. Jen se to mezi lidmi povídá..."

Buddha opět poděkoval za upřímnost a pokračoval: "I tak by mohl existovat dobrý důvod, proč mi to sdělit. Možná by mě Tvá zpráva varovala před ještě ne zcela potvrzeným nebezpečím, které mě nebo mému příteli hrozí. Pověz tedy: Je to, co se mi chystáš říct ohledně mého přítele, UŽITEČNÉ?"

Muž zrozpačitěl a zavrtěl hlavou. "Vlastně Ti to žádný užitek nepřinese."

Buddha ještě jednou poděkoval za upřímnost a všechno shrnul: "Takže to, co chceš říct o jiném člověku, není dobré, pravdivé ani užitečné. Pověz mi tedy: Proč mi to vlastně chceš říct?"

Jakou energii v sobě vyrábím

Buddha měl dobrý důvod, proč druhé lidi vedl k Sítu tří. Uvědomoval si, že ti, kteří špiní druhé, si vytvářejí špatnou karmu. Přicházejí totiž o důvěru i o blízké lidi, kteří by jim v těžkých chvílích pak mohli pomoci. Proto, než promluvíme, prosejme každou svou větu tímto jednoduchým sítem + návazným pochopením:

  1. Je to, co se chystám o někom vyslovit, dobré, nebo zlé? Jinými slovy: Jakou energii v sobě hodlám vyrobit a dál šířit? Jak chci, aby si mě lidé pamatovali?
  2. Je to, co se chystám vyslovit, pravda, nebo lež? Jinými slovy: Chci si dnešním dnem zjednodušit, nebo zkomplikovat život? Chci, aby jedinou lží byly jednou provždy zpochybněny všechny mé pravdy, které kdy vyšly i vyjdou z mých úst?
  3. Je to, co se chystám vyslovit, užitečné, nebo zbytečné? Jinými slovy: Čemu chci věnovat svůj čas? Chci ho využít, nebo promarnit? Chci tvořit něco, nebo nic?

Buddha byl již před dvěma a půl tisíci lety toho názoru, že svět nepotřebuje víc utrpení. Ani náš život. Věděl, že utrpení je v něm už dost. Vypočítával: "Narození je utrpení, stáří je utrpení, nemoc je utrpení, umírání je utrpení, každá starost, zármutek, tíseň, bolest a zoufalství jsou utrpení, závislost na tom, co je nám nepříjemné, je utrpení, odloučení od toho, co je nám příjemné, je utrpení. Nedělejme si tak život ještě útrpnějším. Temnotu ze života nevytlačíme temnotou, jen světlem. Proto hněv překonávejme láskou, zlo dobrem, lakomost dary, lež pravdou."

Siddhártha Gautáma, řečený Buddha, žil mezi šestým a pátým stoletím před naším letopočtem. Jeho poselství je však nadčasové, může nám pomoci i dnes. Jeho desátá, poslední myšlenka, již vybírám, odpovídá celému Vánočnímu Speciálu: "Tajemství zdravého těla a zdravé mysli nespočívá v truchlení nad minulostí ani v obávání se budoucnosti, ale v dobrém prožívání přítomnosti."

  • Jak v této náročné době dostat do sebe dobré emoce a myšlenky? Vánoční Speciálvznikl, aby pomohl všem, na kterým Vám záleží. Nemusíte pro něj nikam chodit, přijde Vám rovnou domů, stačí si ho včas objednat zde. Po vyprodání kapacity jej bohužel už nebude možné doposlat.

© Petr Casanova