11 věcí, které opravdu úspěšní lidé nikdy nedělají.

10.07.2020

Cesta k úspěchu vede dvěma hlavními trasami osobního rozvoje. Buď se k němu snažíte dopracovat přidáváním pozitivních schopností a vlastností, nebo naopak odebíráním těch negativních, které již máte.

Ano, možná by bylo na místě nejdříve si definovat, co si vlastně pod pojmem úspěch představit. V tomto případě to ale neudělám, protože některé typy chování zkrátka u nikoho, kdo to někam opravdu dotáhl, nenajdete.

Zejména veleúspěšní lidé se některým myšlenkovým pochodům vyhýbají doslova jako čert kříži. Třeba těmto:

1. Odmítají škatulky

Chtít přemýšlet "out of the box", neboli jinak, netradičně, neobvykle je tradičním podnikatelským klišé. Opravdu úspěšní lidé ale jdou v tomto ohledu ještě dále - oni "out of the box" nejen přemýšlí, ale rovnou i žijí.

Nikdy ostatním nedovolují, aby je definovali, a to i v případě, že to myslí dobře. Nezajímá je, že podle svého nadřízeného/učitele/souseda na něco nemají, nejsou dost dobří nebo se něčím dle názoru někoho druhého nikdy nemohou stát. A stejně tak nevnímají, když je okolí chválí, jak jim to jde s čísly, jak jsou kreativní a radí jim, co by s těmito přednostmi měli dělat. Očekávání vnějšího světa je zkrátka v drtivé většině případů míjejí.

2. Nikdy necítí zášť dlouhodobě

Mezilidské spory jsou všudypřítomným jevem lidské společnosti. Když k někomu cítíte dlouhodobě zášť a snažíte se nad ním zvítězit, možná s velkou pravděpodobností svádíte bitvu, o níž ve skutečnosti ví jen jedna bojující strana - vy. A jste to také pouze vy, kdo na ni plýtvá energií a úsilím.

Každý z nás najde ve svém životě chvíli, kdy se k nim někdo zachoval nesprávně či neférově. Možná trestuhodně neférově. Jenže když se nad něčím takovým konstantně užíráte, dáváte vítězství druhé straně. Přitom dává mnohem větší smysl použít tuto energii ne něco užitečnějšího - na věci (a lidi), na kterým vám opravdu záleží. Úspěšní lidé se nebojí tyhle drobnosti hlodající ego nechat plavat. Umí odpouštět a raději svou pozornost směřovat smysluplnějším směrem.

3. Pokud o nic nejde, nebudou se hádat

Další černá díra na energii. Přesvědčit zarytého podporovatele konkrétního politického směru, že se mýlí, je při osobním rozhovoru téměř nemožné a v online diskuzi zcela vyloučeno. Spadá to tedy do škatulky věcí, které nemůžete ovlivnit a tím pádem byste na ně ani neměli plýtvat energií a časem.

4. Nepřesvědčíte je, aby skončili

Úspěch velmi často není jen o štěstí a výjimečnosti. Úspěšní lidé jsou mnohdy úspěšní jednoduše proto, že jsou ochotni pracovat víc a tvrději než ostatní. Ne že by milovali nekonečné hodiny práce, ale ona to pro ně ani práce není, respektive to jako zaměstnání nevnímají.

Je to poslání, je to smysluplná cesta k dosažení osobních cílů. Je to činnost, kterou by pravděpodobně dělali, i kdyby jim za ni nikdo neplatil (a mnohdy to tak v začátcích jejich kariéry i vypadá). Jejich největší síla pramení z uvědomění, že důležité věci, které je potřeba udělat, nikdy neodkládají bez ohledu na to, jak za ně budou/nebudou odměněni.

5. Jejich životní hodnoty jsou vším

Jak už jsme si řekli, s úspěšnými lidmi se často můžete domluvit, i když jste se k nim v minulosti nezachovali nejlépe. Jsou ochotni s vámi jednat, pokud můžete nabídnout nějakou hodnotu.

Kde ale naopak kompromisy nikdy nedělají, je v otázce životních hodnot. Ať už se vám v byznysu extrémně zadaří, nebo v projektu selžete a spadnete až na dno, vždy vám na konci doopravdy zůstane jen jedna věc - vaše hluboko zakořeněné životní hodnoty. Je úplně jedno, zda jste věřící, vegetariáni, nebo považujete sport za absolutní ztrátu času. Jsou to vaše hodnoty, ne moje. Úspěšní lidé zpravidla mají tyto základní, časem prověřené hodnoty vytesané do kamene jalo alfu omegu všeho a nikdy z nich necouvnou ani o milimetr.

6. Nikdy nezradí rodinu ani přátele

Samozřejmě jen za předpokladu, že rodina či přátelé nemají v plánu zradit je. Být za všech okolností čestný, slušný a přátelský neznamená, že po sobě úspěšní lidé nechávají šlapat. Nikoliv. Ale zároveň si uvědomují, jak důležitá rodina a přátelé jsou a že když se na vás nemohou spolehnout ani oni, proč by měl kdokoli jiný?

7. Vždy mají zrak upřený na své cíle

Ve slovníčku úspěšných sousloví "usnout na vavřínech" neexistuje. Neustále si uvědomují svůj cíl a byť možná investují podobnou energii, jako ostatní, kteří jsou se svou pozicí již spokojeni, na rozdíl od nich neběží na místě, ale neustále kupředu. Nikdy se také nepouštějí do práce, dokud jasně neidentifikují svůj cíl. To aby investované úsilí opravdu směřovalo na jejich zájem, nikoliv na cíl někoho jiného.

8. Bojují s nedůvěrou všemi dostupnými prostředky

My lidé jsme díky evoluci nastaveni tak, že pro náš organismus je strach něčím zcela přirozeným, ba dokonce zdravým. Pokud však přeroste v poraženeckou mentalitu, stává se nemocí, která jakoukoli snahu o pohyb kupředu nemilosrdně paralyzuje.

Úspěšní lidé proto pesimismu podléhají až jako ti úplně poslední. Zároveň se většinou snaží pomoci s překonáním nedůvěry v sebe sama ostatním ve svém okolí (rodině, týmu atp.). Třeba tím, že každému v první řadě pří všem, co dělají, prokazují základní lidský respekt a úctu.

9. Nikdy nezapomínají na zdraví

Další pravidlo, o němž nelze diskutovat. Všichni do jednoho jsme ve svém životě pouze v nájmu, nikdo z nás jej nevlastní a nebude tady věčně. Přesto musíme konstantně bojovat s řadou lákadel, které nás místo pohybu, spánku a zdraví nutí hřešit, utratit o pár korun víc, abychom udělali dojem, abychom se na chvíli cítili lépe.

Pro úspěšné tato varianta neexistuje a nemají na ni ve svém životě ani místo. Jejich zdraví a dlouhodobá kvalita života je v žebříčku priorit zkrátka příliš vysoko.

10. Nenechávají druhé, aby nad mini měli moc

Úspěšní lidé nikdy nikomu nedovolí, aby je terorizoval a šikanoval. Stejně jako ostatní se s těmito lidmi během života chtě nechtě setkávají, ale nikdy jim nedovolí získat nad sebou kontrolu.

Pozor, tento bod není v rozporu s druhým bodem o zášti. Nejde jen o to zastat se sebe, většinou se tím totiž zastanete i někoho druhého. Zároveň úspěšní ne vždy volí proti svému utlačovateli otevřenou válku na jeho hřišti. Za všech okolností ale hledají způsob, jak si s ním poradit.

11. Konkurence je pro ně druhořadá

Soustředění na vlastní práci, vývoj, úspěch většinou znamená, že úspěšní lidé nemají čas na to pídit se do detailů nad tím, co dělá konkurence ani nemají zájem hrát podle pravidel někoho jiného. Řídí se tradičním sloganem spojeným s loteriemi a sázkami: "Když nehrajete, nemůžete prohrát".