5 důvodů, proč Bitcoin nemůže být nikdy celoplošně zakázán.

29.05.2019

S rostoucím zájmem o Bitcoin a kryptoměny obecně narůstá i zájem vlád a kontrolních orgánů vstoupit do tohoto odvětví. Zatímco některé státy jako Gibraltar, Malta či Švýcarsko se k otázce digitálních aktiv staví pozitivně a přijatými zákony vytvářejí prostředí pro malé či velké investory, najdou se i země (Bolívie, Egypt, Saúdská Arábie), které místo toho, aby se snažily virtuálním měnám porozumět (případně vytěžit z jejich podpory příliv nového zahraničního kapitálu), je raději rovnou vládními nařízeními zakážou.

Bez ohledu na to, jaký přísný zákaz je v dané zemi v platnosti, existuje několik důvodů, proč Bitcoin nikdy nebude moci být celoplošně zakázán.

Bity ani bajty žádný zákon nezastaví

Akin Fernandez, zakladatel společnosti Azte.co, která se orientuje na koupi Bitcoinu pomocí voucherů, poukazuje na fakt, že Bitcoin se v určitém ohledu vůbec neliší od populární služby WhatsApp. Oba protokoly totiž slouží na přenos dat. Rozdíl je pouze ve výsledné podobě. Zatímco WhatsApp jako komunikační klient umožňuje mezi účastníky sítě posílat zprávy či soubory, blockchain Bitcoinu stejně umožňuje přenos a zápis dat, akorát ve formě transakcí.

Na tomto příkladu Fernandez ilustruje, že vůči WhatsApp nebyly dosud zavedeny žádné restrikce. Naproti tomu k Bitcoinu se již některé státy postavily negativně. Bitcoin je však peer-to-peer síť, což znamená, že její účastníci nepotřebují k provedení operace žádného prostředníka. Tím pádem síť funguje a bude fungovat nezávisle na různých vládních nařízeních.

Dobrým příkladem je zákaz, který vydala čínská vláda. Ten vstoupil v platnost ještě v září 2017 a zakázal obchodování s Bitcoinem i s kryptoměnami obecně. Navzdory zákazu však velký počet investorů stále aktivně obchoduje s digitálními aktivy, přičemž vládní nařízení obchází prostřednictvím OTC trhů a používáním VPN.

Síla decentralizované sítě s otevřeným zdrojovým kódem

Internet může být do určité míry cenzurován. Vlády v diktátorských zemích mohou zamezit přístup na některé webové stránky či dokonce zablokovat přístup na internet. Tento fakt je dán tím, že internet se stále spoléhá na centralizované servery, které mohou vlády a poskytovatelé internetového připojení kontrolovat. Toto však rozhodně není problém Bitcoinu.

Jeho podstata totiž stojí na decentralizaci uzlů a jeho klient je již natolik rozšířen po celém světě, že lokální zákazy ho v žádném případě nedokážou ohrozit. A i kdyby všichni core vývojáři Bitconu byli zatčeni nebo by jim byla znemožněna jejich činnost, otevřený zdrojový kód dává každému možnost nejen do něj nahlédnout, ale po odsouhlasení komunity ho i vylepšovat.

Přístup k internetu již není podmínkou

V prosinci minulého roku uvedla společnost Blockstream do provozu již svůj pátý satelit. Cílem tohoto projektu je zajištění nepřetržitého chodu sítě Bitcoinu bez nutnosti internetu. Satelity Blockstreamu již aktuálně pokrývají téměř všechny oblasti Země. Jedinou výjimkou je Grónsko a Antarktida. Tato technologie tak dává lidem uvězněným v represivních politických režimech další možnost, jak používat Bitcoin. A to bez ohledu na to, zda místní vláda klasifikuje kryptoměny jako ilegální, nebo zda jen blokuje přístup na internet.

Transakce prostřednictvím SMS

Pokud by se lidé přece jen ocitli mimo dosah satelitů od společnosti Blockstream a zároveň by neměli přístup na internet, stále existuje možnost odeslání Bitcoinové transakce. Stačí vám k tomu obyčejný telefon, který podporuje posílání SMS. Tento způsob provádění transakcí je již obzvlášť populární ve Venezuele, která čelí nejen častým výpadkům elektřiny, ale i hyperinflaci.

Odstavení elektrické sítě

Pokud by některá z vlád chtěla mermomocí bojovat proti kryptoměnám a zjistila by, že blokování přístupu na internet nepomáhá, stále může vypnout elektrickou síť. Řekněme si to však narovinu, šlo by o absolutně extrémní řešení, které by zasáhlo celou ekonomiku země a vyvolalo by masovou nevoli obyvatelstva. 

Pokud si tedy shrneme všech pět bodů, dospějeme k jasnému závěru. NE, Bitcoin skutečně není možné "vypnout".