5 způsobů, jak být důležitým pro druhého člověka.

03.03.2019

Podpora druhého člověka je vůbec nejúčinnější nástroj proti stresu a strachu. Podpora dává člověku pocit, že v tom není sám. Podporovaní lidé se cítí silnější, jistější, šťastnější. Statisticky žijí déle než ti, kteří si připadají osamělí a podléhají negativním domněnkám. Pocit, přecházející v přesvědčení, že na nás někomu opravdu záleží, že jsme pro někoho opravdu důležití, že při nás někdo opravdu stojí bez ohledu na to, co jsme pokazili, mnohem rychleji hojí vnitřní rány a vrací člověka zpátky na pevné nohy.

Buď k dispozici na vyslechnutí

Negace, obavy, chyby - to všechno strašlivě tíží. Člověk se toho potřebuje zbavit a vypovídání se je jedním ze způsobů.

Podstatou schopnosti naslouchat je soustředěná pozornost. Dát druhému najevo, že se o to, co ho trápí zajímáme, že stojíme na jeho straně a nesoudíme ho. Svěřit se není snadné, ale přináší to úlevu.

Jsme-li těmi, kterým se druzí chtějí svěřit, uvědomme si tu poctu. Vyjadřují nám tím svou důvěru. A důvěřovat znamená dát někomu příležitost, aby zranil, a současně doufat, že to neudělá.

Mysleme na to. Otevřít se někomu chce značnou odvahu, zejména když jde o sdílení bolesti, slabosti nebo jakékoli jiné těžkosti.

Buď k dispozici pro radu

Pozitivní rada má jedno kouzlo. Ukazuje, že z negativní situace vede pozitivní cesta. Samozřejmě, že každý jsme jiný, tudíž to, co je správné podle nás, nemusí být funkční pro druhého. Umožní mu to však začít přemýšlet jinak - konstruktivně. Hledat jiné řešení, když to naše mu nebude vyhovovat.

Žijeme v párovém světě, kde každý problém má své řešení. Důležité je hledat ho. Jen tak je možné ho najít.

Projevuj lásku a loajalitu

Kdo prochází peklem, musí hlavně stále jít. Nezastavovat, jinak se v tom pekle uškvaří. Aby to dokázal, ba vůbec chtěl dokázat, musí být přesvědčen, že si zaslouží víc - že je hoden lásky. Že to, co prožívá, je jen epizoda, která nezhorší, ale naopak utuží váš vztah. V tom spočívá obrovská mentální vzpruha.

Žádného člověka nedefinují problémy, které ho potkávají, ale to, jak se k těm problémům staví. A podobně jak se k jeho problémům staví jeho okolí. Neopustit člověka v nejtěžších časech znamená zasloužit si být po jeho boku i v nejlepších časech.

Stůj při druhém během rozhodovacího procesu

Třemi předchozími postupy pomůžeme k tomu, aby blízký člověk nenazýval to, co je pro něj důležité, pouhým snem, ale přímo plánem. K jeho naplnění je ovšem třeba ještě něco - rozhodnutí.

Možná se rozhodne odejít z pracovního místa. Možná se přestěhovat. Možná přerušit/navázat vztah. Pak potřebuje více než jen vrbu, která ho vyslechne. Potřebuje oporu, která při něm bude stát, a to bez ohledu na průběh i výsledek.

Každé rozhodnutí vyžaduje odvahu. Každé je totiž odmítnutím něčeho. Stát při blízkém zejména v začátcích znamená mít dostatek trpělivosti a nadhledu. Pochopit, že co se nám třeba i dopředu zdá jako špatné, může být pro druhého nejlepší, nejkratší, nejsmysluplnější cestou k poznání.

Buď člověkem, kterému lze důvěřovat

Vztah naplněný důvěrou vytváří nejen ten, kdo důvěřuje, ale hlavně ten, kdo důvěru nezklame. Je tak snadné druhého shodit, zradit, vysmát se tomu, co nedokázal, nad cizím neúspěchem si umýt ruce se slovy "já jsem Ti to říkal". A naopak je tak náročné být tím, kdo při člověka zůstane, i když celý svět odešel. To je opravdový parťák.

Já sám miluji těžké časy. Vím, že neztrácím, přicházím-li v takové chvíli o člověka, který při mě nedokázal stát. Naopak ztrácím, kdykoli si nejsem schopen udržet někoho, kdo v každé chvíli splňoval body 1 až 5, a to jen proto, že jsem si neuvědomoval, jakou hodnotu pro mě takový člověk má.

A proto...

Buďme důležitým lidem našeho života k dispozici na vyslechnutí, pozitivní radu, projevujme lásku, loajalitu, stůjme při nich během rozhodovacího procesu, a buďme v každém okamžiku tím, komu jde důvěřovat.