5 způsobů, jak říct NE bez pocitu viny.

13.01.2019

Steve Jobs, zakladatel společnosti Apple, měl v oblibě pokládat svým zaměstnancům jednu otázku: "Kolikrát jsi dnes už dokázal říct NE?"

Proč mu tolik záleželo právě na tomto slově? A proč v souvislosti s ním použil výraz "dokázal"?

Inu, protože NE je jedno z nejdůležitějších slov, které rozhoduje o soustředěnosti a produktivitě člověka, a přitom je jedno z nejtěžších na vyslovení.

Proč jsem neřekl NE?

Stane se Vám, že souhlasíte s úkoly, o kterých už předem víte, že je nestihnete? Trápí Vás vědomí, že sami sebe dostáváte pod napětí, stres, úzkost, že pak SVOU VINOU zažeháváte deprese? Vyčítáte si, že kvůli lidem a věcem, kterým nedokážete říct NE, Vám pak nezbývá čas na to, čemu byste tak rádi řekli ANO?

Jak píšu v magazínu FC, NE je jedno z nejkratších, ale nejzázračnějších slov. Dvě písmena, která všechno mění. Člověku umožňují okamžitě získat více času - dělat to, co opravdu chce nebo potřebuje; dokončit to, o čem sní. Kdo neumí říct NE, stává se hracím automatem - kdo ho spustí, tomu slouží.

Proto se na něj Steve Jobs ptal a proto ho spojoval s výrazem "dokázal". Protože říci NE je dovednost.

Naše volba

Kdykoli jsme požádáni o něco, co nemůžeme nebo nechceme zvládnout, máme 3 možnosti:

  1. Říct ANO, protože je nám nepříjemné říct NE, a skončit s mizerným pocitem kvůli svému ANO
  2. Říct NE a mít z něj špatný pocit
  3. Říct NE a nemít z něj špatný pocit.

Jak jste na tom Vy? Pokud byste si přáli zažít variantu 3, to znamená pokud máte špatný pocit z odmítnutí druhých, dokonce tak úzkostlivý, že řeknete ANO tam, kde chcete říct NE, následující řádky jsou pro Vás.

Proč NE vytváří špatný pocit

Tři důvody:

  1. NE je negativní slovo. Kdo je příliš hodný a dobrácký, tedy příliš pozitivně nastavený, cítí se z něj špatně. Může mít pocit, že svým NE druhé zklame, přivádí je do potíží, a proto se cítí provinile.
  2. NE je rázné, strohé, až agresivní. Příliš tvrdé, když někdo žádá o pomoc.
  3. Odmítnutí vyvolává obavu, že můžeme přestat být oblíbeni či začít být trestáni. Nechtějí vypadat špatně - bezcitně až arogantně. Proto jdou cestou menšího odporu. Než být zatracen druhými, raději ustoupí sobě a svým prioritám.

A mohl bych přidat ještě jeden důvod. Lidé se bojí vlastního NE, protože neumějí říkat NE. Vyžvejkávají ho tak komplikovaně, že svým poloNE nadělají více škody než užitku. Typicky: "Víš, já bych Ti rád pomohl, ale zrovna jsem zaneprázdněn..." Načež protistrana zareaguje: "Fajn, nevadí. Takže za hodinu? Za dvě?"

Špatně vysloveným NE otevíráme druhé osobě možnost dál s námi diskutovat. Není to její chyba, když stále naléhá: "Tak kdy konkrétně tento týden? Nebo kdy ten příští?"

Čtenáři magazínu FC se mi často svěřují s tím, že o sobě vědí, že jim dělá problém vyjádřit své NE. Nuže, naučme se to. Je to dovednost. Přináším alespoň 5 základních způsobů, jak se při svém NE necítit špatně.

1. Prostě to řekněme

"Ne."

Hotovo. To je věda, co? Zkuste si to...

"Ne." V jednoduchosti je síla. Nechoďme kolem horké kaše, nekoktejme ve slabošských vytáčkách. Protože to pak není NE.

Neoddalujme to a neváhejme. Neotevírejme prostor k diskusi. Prostě řekněme NE.

Případně, pokud máme nutkavý pocit, že je to potřeba, doplňme stručné vysvětlení proč.

Většinou to potřeba není. NE je kompletní informace, která stačí. Čím méně řekneme, tím lépe to řekneme.

2. Buďme zdvořile asertivní

Je prosté NE pro Vás příliš tvrdé? Budiž. Toto je měkčí varianta, která se hodí na určité případy. Například: "Je mi líto. Zrovna teď nemůžu. Ale dám Ti vědět, kdy a jestli to půjde."

Tečka.

Výhodou tohoto zdvořilejší typu asertivity je možnost později přece jen změnit svůj názor. Navíc není důvod se cítit špatně. Prostě teď nemáme čas. Žadatel přišel nevhod.

Velmi oblíbená varianta.

3. Returnujme otázkou

Return je efektivní úder, kterým se v tenise vrací podání soupeře. V našem případě jde o ideální variantu, jsme-li v podřízené pozici, typicky v zaměstnání.

Například tehdy, když po nás nadřízený chce splnit více úkolů, než kolik jsme schopni v daném čase objektivně zvládnout. Pak je dobré returnovat: "Milý šéfe, rád Vám vyhovím a udělám úkoly A, B i C. Ale pro jejich opravdu kvalitní odvedení potřebuji více času (2 dny). Pokud trváte nakratší době (1 den), který z úkolů A, B, C mám řešit prioritně?"

Jinými slovy: Milý šéfe, chcete kvalitu, nebo kvantitu?

4. Otestujme vztah

Sdělit NE bývá nepříjemné tam, kde jsme ještě neměli čas druhého odhadnout (jeho možnou reakci), zhodnotit náš vztah (je pro nás vůbec smysluplný?) a pochopit svou roli v tomto vztahu (budeme ti dominantnější, nebo submisivnější?).

Tehdy se bojíme, abychom kvůli NE později nelitovali. Máme strach z následků odmítnutí. Děje se to hlavně u začínajícího vztahu, kdy nevíme, jestli je natolik pevný, aby ustál jedno NE. A právě proto je nutné ho vyslovit.

Vychytralí lidé (manipulátoři) mohou naši ochotu říkat NE testovat už na začátku. A tím, jak se bojíme říct NE, posouvají své hranice až ke zneužívání naší osoby. NE je oboustranný test:

  • Ten, kdo ho říká, dává najevo, že si váží svého času a svých priorit.
  • Ten, kdo cizí NE přijme, dává zase najevo, že respektuje druhého a jeho hodnoty.

Jen proto, že protistrana neakceptuje naše NE, neměňme svůj postoj. Zůstaňme pevní a neměkněme jen proto, že je druhý stále nepříjemnější. Položme si otázku, jestli ten, kdo nerespektuje naše NE, vůbec stojí za naše ANO.

5. Chápejme NE jako investici do sebe

Chcete si koupit čas? Řekněte druhým NE.

Chcete budovat své priority? Řekněte druhým NE.

Chcete uspokojit své potřeby? Řekněte druhým NE.

Někdo tomu říká sobectví a sám dává raději přednost cizímu času, cizím prioritám, cizím potřebám, sotva na něj ti lidé zatlačí. Takový člověk je požehnáním pro druhé. Protože to oni jeho času, prioritám a potřebám říkají NE.

Kdykoli v produktivním čase upřednostníme jiné lidi, naše produktivita klesne. Sice budeme mít dobrý pocit, že jsme někomu pomohli, ale kdo pomůže nám? Ten, komu jsme pomohli my? Opravdu?

NE je investice do svých potřeb, hodnot a času. Do svého vlastního života.