50 zákonů sebezlepšování.

12.12.2020

Jako malý kluk jsem potkával dva druhy dospělých. Všichni chybovali, v tom byli zajedno. V čem se ovšem odlišovali, byl způsob, jak si své chyby vykládali. První byli uvnitř chybami zlomení. Trpěli pro to, čeho se dopustili, co se stalo a nejde vrátit. Nechtělo se jim vpřed, báli se života, nevážili si sebe, považovali se za horší, než kdy byli. Druzí byli chybami poučení. Uvědomovali si, čeho se dopustili, co se stalo a nejde vrátit. Chtělo se jim vpřed, zajímal je život, vážili si sebe, považovali se za lepší, než kdy byli. Dlouho jsem nerozuměl tomu, v čem je podstata jejich rozdílného přístupu k chybám. Časem jsem pochopil, že rozdíl mezi trápením se situací, která nastala, a poučením se z ní, je pouze v příběhu, který si o tom, co se stalo, sami říkáme.

Nepořádek, nebo uklizeno?

V knize 100 nejkratších cest k Tobě ukazuji metody, jak se pročistit po prožité ráně. Představme si naši chybu, která vedla k odchodu životní lásky.

Kdo trpí, říká si tento příběh: Můj život je zruinován, minulost už nikdy nepůjde opravit.

Jako by v sobě vnímal už navždy jen nepořádek a zmatek.

Přitom skutečnost je v té chvíli právě opačná.

My v sobě právě pro toto uvědomění máme naprostý pořádek a jasno. Máme uklizeno! Víme, CO jsme provedli; poznali jsme, ŽE taková chyba bolí, má fatální následek a nejde vrátit; cítíme, že minulost sice už nezměníme, ale že ta chyba kompletně změnila naši budoucnost.

Kdo trpí, vsugerovává si myšlenku: Už nikdy nebudu pro vztah zajímavý.

Přitom skutečnost je znovu právě opačná.

Jsme od té chvíle mnohem zajímavější, než jsme byli. Víme totiž, že TOHLE už nikdy neuděláme, nemůžeme. Nejen v partnerských vztazích, ale i ve všech ostatních typech vztahů, si díky tomuto ponaučení budeme na stejný typ chyby dávat pozor, s druhými budeme jednat jinak: tak, aby o nás už nikdo nikdy právem nemohl říct něco zlého, respektive abychom se kdykoli později za sebe nemuseli stydět a trápit se.

Opakuji: Máme v sobě absolutní pořádek.

Víme, co chceme, i co nechceme.

Díky chybě, ze které jsme se poučili.

Proč se držíme v zajetí negací a katastrofických vizí

Odpovědi jsem poskytl v živém vysílání o negativní samomluvě, ve Vánočním Speciálu pro sebezklidnění a sebemotivaci v náročných chvílích života nebo v knihách 100 nejkratších cest k Tobě a Čtyři prány štěstí, věnovaných sebelásce a sebevědomí.

Ukazuji, jak se do nás tento negativní návyk dostal, jak tišit emoční bolest, jak uzavírat minulost, jak léčit zraněné vnitřní dítě, zkrátka jak se měnit k lepšímu. I svůj život.

Moje praxe (denně odpovídám v průměru na 300 Vašich dotazů, což je - krát 365 dní v roce - více než 100 000 zkušeností každý rok) mi pomohla potvrdit to, co jsem se naučil v dětství: jak ohromnou moc má myšlenka, respektive myšlení člověka. Že když nejprve změníme své myšlení (to, jak o své situaci smýšlíme a jaké emoce si tím vyrábíme), pak toto změněné myšlení následně změní náš život.

Řešení, naštěstí, je vždycky v nás. Věděl to už například Stephen Hawking, fenomenální vědec, kterému o 21. narozeninách začalo ochrnovat tělo. Porazil prognózy, že bude žít jen dva až tři roky. Protože nemoc ALS nezasáhla jeho myšlení.

50 zákonů vnitřní změny

Celý Vánoční Speciál je plný lidí, kteří se ocitli ve zdánlivé bezmoci, trpěli, ale pochopili, že když nezmění své myšlení, nezmění své utrpení, nezmění svůj život.

Nezáleželo to na nikom jiném, jen na nich. Jakmile změnili příběh, který sami sobě říkali o špatné události, změnili i své Já. Vím, o čem mluvím.

Protože mnoho z těch, kteří uvízli v bolestném sebepřesvědčování, že jejich život se už nikdy nezlepší, sestavil jsem alespoň 50 námětů, které ke změně myšlení nejvíce ovlivnily mě. Třeba pomohou i Vám.

1. až 15. zákon: Základní vnitřní nastavení

1. Chceš-li skutečně změnit svůj život, musíš nejdříve změnit své myšlení. Jedině jiné myšlení přinese jiné činy a jiné činy povedou k jiným výsledkům. Jinak řečeno: Stejné myšlení vede ke stejným výsledkům. Jak řekl už Albert Einstein, žádný problém nelze vyřešit za použití těch samých myšlenek, které ho způsobily.

2. Začni s tím, co máš, kde jsi a kdo jsi. Je to výchozí pozice, ne konečná.

3. V průběhu cesty se budeš zlepšovat a teď neřeš, na jakém místě v pořadí jsi. Pamatuj, že doběhnout poslední je lepší než vůbec nedokončit. A nejhorší je vůbec neodstartovat.

4. O žádném problému nepřemýšlej přespříliš, nebo vymyslíš problém, který předtím neexistoval. Příliš dlouhé přemýšlení, jak něco udělat, vede nejčastěji k tomu, že neuděláš nakonec vůbec nic.

5. Na začátku žádného úspěchu v životě není náhoda, ale lidské rozhodnutí. Nezáleží na tom, co si o sobě myslíme my nebo druzí. Jistě nás napadne, že to nedokážeme. Úspěch je totiž především o překonání sebe.

6. Nečekej se začátkem na nějaké dokonalé podmínky. Dokonalost totiž nepadá z nebe, dokonalost se vytváří. Už tím, že začneš, učiníš jakékoli podmínky dokonalými.

7. Úspěch spočívá v lidském jednání. Naučíš-li se konat ve směru svých cílů, začneš se přibližovat k úspěchu.

8. Konat znamená už neodkládat. Žádný den v kalendáři se nejmenuje Jednou, Někdy, Příště. Co odložíš jednou, odložíš vždy. Každé Jednou se může proměnit v Dnes a každé Dnes se může proměnit v Jednou.

9. Nikdy neříkej, že Zítra bude vhodnější den. Protože Zítra můžeš zjistit, že vhodnější den byl Včera. A žádné Včera už nikdy nevrátíš.

10. Snaž se ke každému dni přistupovat jako k velké příležitosti odměnit se. Snaž se zkrátka Dnes udělat něco, za co si Zítra poděkuješ.

11. Uč se pravidelnosti. Na tom, co děláš každý den, záleží mnohem víc než na tom, co uděláš jednou za čas.

12. Život neodměňuje ty, kteří se snaží o dokonalé nápady, ale ty, kteří mají hotové výsledky.

13. Základ je v Tvém chtění. Jestli chceš něco dokázat, najdeš způsob, jak to dokázat. Jestli nechceš, ten způsob nenajdeš. Kdo hledá, může najít. Kdo nehledá, nikdy nenajde. Vyjma výmluvy, proč to nedokázat.

14. Zkusit něco a neuspět je vždycky cennější než nezkusit nic. Při neúspěchu totiž získáš zkušenost.

15. Cesta k úspěchu je v zásadě jednoduchá: V každém okamžiku se snažit dělat to nejlepší, co umíš. Neznamená to, že neuděláš chyby. Ba naopak, Ty musíš dělat chyby. Jedině Tvé chyby Ti ukážou, co můžeš a máš zlepšit.

16. až 30. zákon: Nový přístup k chybám a minulosti

16. Nikdy se nesnaž zapomenout na to, co špatného nebo dobrého se stalo v minulosti. Používej minulost jako zdroj zkušenosti. Více ohledně minulosti neřeš. Dopředu se nedá couvat při pohledu obráceném dozadu.

17. Nevláčej své chyby jako balvany na bedrech. Odpusť si je. Pochop, že Ti pomohou k lepšímu rozhledu. Obrazně řečeno: Sval je pod nohy a vystup na ně. Uvidíš víc než dřív.

18. Chyby jsou předpokladem úspěchu. Poskytují Ti nejdůležitější lekce. S každou chybou, potažmo s každým ponaučením, jsi blíž cíli. Jedinou opravdovou chybou, která Tě vzdaluje od cíle, je rozhodnutí raději neudělat nic v obavě, ať neuděláš chybu. Pamatuj: Potřebuješ chyby!

19. Z dlouhodobého pohledu nezáleží na tom, kolik chyb uděláš nebo jak pomalu postupuješ. Stále budeš před člověkem, který neudělal vůbec nic. Kdo kráčí pomalu, ale správným směrem, je pořád blíže cíli než ten, kdo chvátá rychleji špatným směrem.

20. Každý okamžik je příležitostí k nápravě. Každý.

21. Přijmi minulost, jaká byla. Neohlížej se za dveřmi, které se už za Tebou zavírají. Přehlédneš mnohem důležitější dveře, které se před Tebou otevírají.

22. Nenadávej na to, co je těžké nebo pracné. Růst člověka vždycky začíná tam, kde končí jeho pohodlí.

23. Nenadávej na to, co bolí. Co roste, to obvykle bolí. Kosti a svaly by mohly vyprávět. Ne, růst není snadný. Ale co není snadné, většinou stojí za to. I postel je nejměkčí po nejnáročnější túře.

24. Chceš-li dosáhnout výš než na průměr, nesmíš dělat to, co je průměrné.

25. Nedopusť, aby Tvá katastrofická představa, co špatného by se mohlo stát, způsobila, že se Tvým přičiněním nestane vůbec nic. Uč se měnit zabarvení té představy. Uvidíš pak i to, co dobrého by se mohlo stát. Největší lidské brzdy spočívají v negativní vizualizaci.

26. Lidé se statisticky nejčastěji bojí toho, co se nakonec vůbec nestane. Chápej, že strach Ti neříká, co nedokážeš, ale co jsi doposud ještě nedokázal. Porazit strach je prosté: stačí najít odvahu udělat přesně to, čeho se bojíš. Tím se strach změní v hrdost.

27. Jestliže chceš vzlétnout, nejdříve musíš odhodit všechno, co Tě stahuje dolů. Lidi, kteří Tě celoživotně jen odrazují a ponižují, především.

28. Jakmile se přestaneš zabývat vším, co nedokážeš ovlivnit, objevíš najednou spoustu času a energie na zabývání se vším, co dokážeš ovlivnit a co je skutečně důležité.

29. Pokud si myslíš, že nejsi dost dobrý, fajn, přesvědč se o tom. Opravdu to nedokážeš? Ukaž! Nakonec zjistíš, že nejtěžší na každém kroku je překonat okamžik, kdy ten krok nechceš udělat.

30. Lidé zřídka dělají to, k čemu jsou nejnadanější. Nejčastěji dělají to, k čemu jsou nejochotnější.

31. až 50. zákon: Nový přístup k poměřování

31. Přestaň se bolestně soustředit na to, jestli existuje někdo jiný, kdo něco dokáže lépe než Ty. Protože když ho budeš hledat, najdeš ho. A víš proč? Protože vždy existuje někdo, kdo už nepřemýšlí o tom, jestli existuje někdo jiný, kdo něco dokáže lépe než on.

32. Tvůj hlavní úkol není mít lepší život než druzí, ale mít takový život, který Tě naplňuje. Není o druhých, je o Tobě. Zaměřuj se proto na sebe. Potřebuješ-li se s někým měřit, měř se se sebou. Snaž se překonávat svůj nejlepší výkon z předchozího dne. Stačí jen o píď. Tak se roste. Úspěch je zásadně výsledkem té nejtěžší bitvy, jakou můžeš podstoupit - mezi sebou a Tebou. Jediný, kdo Tě může porazit, jsi Ty.

33. Nezdržuj se lidmi, kteří Tě odrazují. Těžko někdy dojdeš do cíle, když budeš pořád zastavovat a před každým se na potkání obhajovat, kam chceš dojít a proč.

34. Dej si pozor na myšlenku: "Je to nemožné." Až příliš nemožných snů se změnilo v realitu.

35. Nedoufej, že čas náhodou změní Tvé výsledky. Čas změní jen okolnosti, nikdy ne Tvé myšlení a Tvé činy. Tvá nečinnost nic nezmění. Nechá výsledky tam, kde byly - bez ohledu na měnící se okolnosti. Outsider zůstane outsiderem v každé době, pokud se nerozhodne přestat být outsiderem. Čas ho nezmění. Vůle ano.

36. Tvým světlem, které Tě vyvede z temnoty, jsou příležitosti. Každý den jim čelíš, jen možná nevíš, že jsou převlečené za překážky. Každý den čelíš problémům, v nichž je ukryt poklad. Řešením Tvé situace je najít ho.

37. Prioritu dávej péči o své myšlení a svá slova. Cokoli, co si chceš promyslet nebo říct, musí nejprve protéct Tvým mozkem. Když říkáš, že něco nedokážeš, Tvůj mozek to musí zopakovat.

38. Nikdy nezačínej kladení otázek tím, proč nemáš sebevědomí. Nezačínej negacemi, ale pozitivy. Ptej se, na co můžeš být pyšný, za co se ocenit, co všechno máš, a na čem tak můžeš stavět. Stavět můžeš pouze na tom, co máš, nikdy ne na tom, co nemáš.

39. Užij si své úspěchy, ale nikdy při nich nezůstávej. Možná znáš tu pohádku: Tak dlouho se kochal tím, co dokázal včera, až už nikdy neudělal nic.

40. Plánovat je důležité, ale jednat ještě důležitější. Plánovat je totiž jako houpat se v křesle. Vypadáme děsně zaměstnaně, ale nehýbeme se z místa.

41. Každý dlouhodobý úspěch je běh na dlouhou trať. A vítězem takového běhu nikdy není ten nejchytřejší nebo nejrychlejší, ale nejvytrvalejší.

42. Kdo spadl a zase vstal, je připravenější uspět než ten, kdo nikdy nespadl.

43. Jediným rozdílem mezi překážkou a výzvou, chybou a školou, prohrou a zkušeností je úhel Tvého pohledu.

44. Kdykoli Ti vstoupí do života nějaká zkouška, máš dvě možnosti. Buď ji zkusit zvládnout, a nabrat tak nové sebevědomí, nebo ji dopředu vzdát, a ztratit tak další sebevědomí. Dvě volby. Rozhodnutí je na nás.

45. Mám pro Tebe dvě zprávy. Jedna je špatná: Prakticky nikdo jiný nemůže za chyby v Tvém životě, jedině Ty. Druhá je dobrá: Prakticky nikdo jiný nemá v rukou jejich nápravu, jedině Ty.

46. Neptej se "Proč bych to měl dokázat zrovna já?'" Ptej se: "Proč bych to NEměl dokázat zrovna já?"

47. Vždycky buď tak pozitivní, abys příliš nepochyboval, tak optimistický, aby ses příliš nebál, a tak odhodlaný, abys to nevzdal.

48. Přijímej s vděčností každé zakopnutí. Alespoň poznáš, co v sobě máš, aniž o tom víš. Tím pádem se to totiž probudí.

49. S každým pádem se těš na vnitřní hlas, který doposud mlčel. Vysloví jediné: "Vstaň!" To díky němu vstaneš. Seznam se s ním. Je to hlas Tvé odvahy.

50. Dbej na své myšlenky. U nich všechno začíná. Jen se rozhlédni. Všechno hmotné, co kolem sebe vidíš, bylo kdysi myšlenkou. Myšlenkou v něčí hlavě, která se uskutečnila. Dej tedy pozor na to, co si vkládáš do mysli, aby se uskutečnilo.