7 způsobů, jak získat respekt, který si zasloužíte.

03.11.2019

Abraham Maslow psal o sebeúctě a respektu k druhým v jeho 1943 stranové Teorii lidské motivace, v níž uvádí hierarchii potřeb, která začíná od uspokojení nejzákladnějších lidských potřeb a pokračuje až po nejvýše položené potřeby.

Maslow řekl, že potřeba sebeúcty vede k pocitům sebedůvěry, hodnoty, síly, nadání a dostatečnému uvědomování si vlastní existence ve světě.

Vzhledem k tomu, že žijeme ve společnosti, kde se spoléháme na druhé, je potřeba respektu nezbytná téměř jako potřeba jídla, vody a střechy nad hlavou.

Pokud máme pocit, že nás nerespektují, vede to k pocitům deprese a nízké sebeúctě.

Když přemýšlíte o lidech, kterých si nejvíce vážíte a obdivujete, jste přesvědčeni o tom, že jsou upřímní v tom, jak se o sebe starají. Toto sebevědomí vychází z toho, že vyžadují respekt, který si zaslouží.

I vy se to můžete naučit a mít kolem sebe lidi, kteří vás budou respektovat. Stačí, když budete dělat tohle:

1. Vyžadujte respekt

Je málo pravděpodobné, abyste získali respekt od lakomých a žárlivých lidí. Když nebudete vyžadovat respekt od ostatních, lidé budou mít pocit, že ho nepotřebujete a neočekáváte.

Přímí lidé vědí, jak své potřeby vyjádřit bez toho, aby se obávali toho, co se stane.

2. Mějte správné držení těla

Stůjte vzpřímeně a buďte silní, dívejte se do očí lidem, kteří vás odmítají respektovat, protože nejste bezcharakterní člověk.

3. Udržujte oční kontakt

Pokud budete klopit oči směrem dolů, uhýbat očima do strany, nebo se dívat do stropu, a nebudete se dívat do očí osobě, která s vámi mluví, dáváte tím najevo, že si nechcete získat rešpekt, který si zasloužíte.

Dívejte se do očí každému člověku, se kterým se seznámíte, sebevědomě a kompetentně s využitím uvedených nástrojů.

Nápadnost je hrubá a působí agresivně, ale dodržování očního kontaktu je asertivní.

Pokuste se dívat na jedno oko osoby, se kterou mluvíte, poté přesuňte svůj pohled na její obočí, a nakonec se dívejte na druhé oko. Po delším čase opakujte tento postup ještě jednou a přejděte znovu na první oko.

Dívání se na obočí nebo na horní část oka představuje způsob, jak získat respekt od člověka, se kterým mluvíte. Díváním se níže, než je úroveň očí, dáváte najevo, že jste pasivní.

Tyto jemné způsoby očního kontaktu lidé používají na to, aby získali respekt a uznání.

4. Mějte přehled o vašem úspěchu a buďte připraveni o něm říct ostatním

Můžete udělat mnohem více, než si myslíte, ať už pro vaši rodinu, šéfa, nebo pro vaše přátelé.

Ve skutečnosti jste mohli zapomenout na některé z vašich nejlepších úspěchů jen proto, že jste si nenašli čas na to, abyste si poblahopřáli ke svému úspěchu.

Pokud jste schopni říct ostatním o svých minulých úspěších, pomáháte jim, aby viděli, jací jste šikovní. Odborníci, kteří studují respekt a spolupráci, zjistili, že lidé, kteří jsou respektováni, mnohem více přispívají ke zdravému pracovnímu prostředí.

Řekněte sami sobě: "Dnes jsem odvedl úžasnou práci a jsem na sebe hrdý."

Svému šéfovi byste mohli říct něco v tomto duchu: "Schválil jsem mzdy a dodělal jsem prezentaci na zítra. Máte ještě nějaké další požadavky?"

Tímto způsobem dáváte najevo, že jste schopni provést jakékoliv úkoly. A váš šéf si bude o vás myslet totéž.

5. Zvykněte si na lidi, kteří jsou s vámi nespokojeni

Pokud si přiměřeně stanovíte své hranice, je moc pravděpodobné, že si získáte respekt, který si zasloužíte.

Rovněž je pravděpodobné, že někteří lidé nebudou s vámi spokojeni.

Buďte klidní, i když se nebudete líbit ostatním. Je mnohem důležitější, pokud budete vyžadovat něco, co potřebujete, protože pokud tak neuděláte, druhá osoba by mohla být s vámi nespokojená.

6. Vyhněte se rostoucí intonaci

Neklaďte otázky. Rostoucí tón hlasu na konci vašeho prohlášení zní jako otázka.

Je rozdíl mezi dotazováním a vyslovením toho, co potřebujete. Nenechte ostatní, aby si museli vybrat.

7. Zadejte příkaz

Trvejte na získání respektu, když si myslíte, že nejste respektováni druhými.

Mluvte otevřeně s lidmi o tom, že vás nerespektují. Řekněte jim, co je třeba, aby vám říkali nebo dělali.

Nepřijímejte méně, než to, co si zasloužíte.