Během pandemie roste zájem o pojištění rizik spojených s výpadkem příjmu.

03.05.2021

Pandemie koronaviru výrazně zasáhla život většiny z nás. A to nejen osobní, ale i pracovní. Výpadek příjmů, ať už kvůli nemoci, karanténě, nutnosti zůstat doma s dětmi či zavřené provozovně, ukázal na nezbytnost sjednání některých typů pojistných produktů, především pak těch týkajících se práce.

Jak naznačují data pojišťoven, šíření nemoci covid-19 a s ní spojených vládních opatření se zřetelně projevuje i na pojistném trhu. Lidé obecně se v těžkých životních situacích více zajímají o různé pojistné produkty a potvrzuje se to i nyní v době pandemie. Ze statistik České asociace pojišťoven vyplývá, že v loňském roce meziročně rostl pojistný segment o 3,6 procenta.

"Do popředí zájmu se v posledních měsících dostává pojištění ztráty zaměstnání, pojištění pro případ neschopnosti výkonu povolání či pojištění pracovní neschopnosti. Další pojistky zase reflektují jiný fenomén dnešní doby, kterým je práce z domácího prostředí, tzv. home office," uvedl Dušan Šídlo ze společnosti Broker Trust.

Pojištění ztráty zaměstnání

Pojišťovny možnost pojistit se proti ztrátě zaměstnání nabízejí již delší dobu, je vhodné si ho sjednat k hypotéce či spotřebitelskému úvěru. V posledních měsících zájem o tento produkt ve větší míře roste. Některé pojišťovny dokonce uvádějí až o polovinu vyšší růst poptávky.

"Pojistka se postará o tom, že člověk nepřestane splácet půjčku, když přijde o práci z důvodu výpovědi či z důvodu konkursu zaměstnavatele. V takovém případě pojišťovna zaplatí obvykle 6 až 12 měsíčních splátek, záleží na tom, jaké jsou podmínky smlouvy," doplnil Šídlo.

Pojištění se však nevztahuje na všechny situace, typicky jde například o ukončení pracovního poměru dohodou. Problém s pojistným plněním budete mít i v případě, budete-li před sjednáním pojištění vědět o tom, že se blíží konec vašeho pracovního poměru. Z tohoto důvodu pojišťovny používají tzv. karenční dobu, na pojistné plnění tak budete mít nárok až po uplynutí 30 či 60 dní.

Pojištění neschopnosti výkonu povolání

Pojištění pro případ neschopnosti výkonu povolání nenabízejí banky, ale někteří finanční poradci.

"Prostřednictvím tohoto pojištění si lze pojistit příjem pojištěného ztracený v důsledku dočasné či trvalé pracovní neschopnosti v daném povolání z důvodu úrazu nebo nemoci," upřesnil Šídlo.

Jak dále vysvětlil, nejedná se o klasické pojištění invalidity, kdy klient nemůže vykonávat žádnou práci. Tento produkt se tak hodí například pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ): například dobře vydělávající lékaře, zubaře, hudebníky a další umělce, vysoce postavené manažery, piloty či profesionální sportovce. Pojištění si ale sjednávají i dobře vydělávající řemeslníci, pedagogové či kuchaři.

Pojištění profesního příjmu nepatří mezi levná pojištění, což je pochopitelné vzhledem k riziku, které na sebe pojišťovna přebírá. K profesní invaliditě totiž může vést i relativně menší zdravotní problém, který vůbec nemusí skončit invaliditou od státu.

"Pro případ, kdy by vlivem úrazu či nemoci měl člověk výrazně omezenou možnost jakkoliv si vydělávat, je vhodné klasické životní pojištění, respektive pojištění invalidity," doporučil Šídlo.

Pojištění pracovní neschopnosti

Pokud si sjednáte pojištění pracovní neschopnosti, bude vám pojišťovna za každý den pracovní neschopnosti od jejího 15. dne vyplácet dohodnutou částku. Pojištění si mohou sjednat jak zaměstnanci, tak OSVČ.

Kromě tohoto komerčního pojištění by však podnikatelé měli zvážit i sjednání dobrovolného nemocenského pojištění od státu. Pokud si ho neplatí, přicházejí jak o nemocenskou dávku v případě neschopnosti výdělečné činnosti z důvodu úrazu nebo nemoci, tak i o případnou mateřskou nebo otcovskou.

Opomíjeným a významným benefitem je i to, že po dobu čerpání nemocenské dávky je OSVČ zproštěna od placení záloh na sociální a zdravotní pojištění (pouze za celé měsíce, ve kterých daná událost trvala). Vhodným řešením je tak zkombinování státního a komerčního pojištění.

Pojištění při práci z domova

V současné době mnoho zaměstnanců pracuje na tzv. home office, tedy svou práci vykonávají z domova. Častěji než dříve si pojišťují odpovědnost vůči zaměstnavateli, což se hodí například vzhledem k využívaným pracovním prostředkům, typicky počítačům nebo služebním telefonům.

Někteří zaměstnavatelé zase svým pracovníkům na home office sjednávají úrazové pojištění. Byť to možná působí paradoxně, je to logický krok. Řada zaměstnanců pracuje z domova, kde se mimochodem odehraje nejvíce úrazů, a pokud by se během pracovní doby zranili, může být událost klasifikována jako pracovní úraz.