Časová cena

01.10.2021

Časová cena představuje hodnotu, kterou měl vůz, než došlo k pojistné události, tedy zpravidla před jeho poškozením. Pojišťovna pak podle této časové ceny určí výši pojistného plnění. Pozor, tento výpočet nemusí nutně vyjít tak, aby pokryl opravu poškozeného vozidla (pomůže například používání smluvních servisů pojišťovny). S tímto pojmem se můžete nejčastěji setkat při uzavírání vašeho nového pojištění. Řada smluv je totiž uzavírána buď na časovou cenu, nebo novou cenu. Zatímco pojem nová cena znamená, že klient dostane přesně tolik, kolik daný náhradní díl či uvedení do půdního stavu stojí, u pojmu časová cena je věc zcela jiná. Zde je totiž pohlíženo nejenom na to, kolik by daný díl stál v současné době, ale zároveň je tato částka ještě ponížena o amortizaci, tedy opotřebení stávajícího dílu. To ve výsledku znamená, že dostane méně, než za kolik si daný výrobek nyní opětovně zakoupí. Pro klienta je to tak značně nevýhodné, ale bohužel řada pojišťoven pojišťuje právě pouze na časovou cenu. To platí u většiny uzavřených smluv a dle vyjádření mnoha pojišťoven situace v žádném případě nespěje k tomu, že by se tento systém jakýmkoliv způsobem změnil. Bohužel, i s tím je při uzavírání vašeho pojištění nutné počítat.