Chybějící čárka stála pojistitele 1,8 mil. ATS

10.09.2018

Pojistitelé musí v prostředí nízkých úrokových sazeb šetřit. Neměli by ovšem šetřit na čárkách, neboť by jim to mohlo přijít draho. To zjistil jeden rakouský pojistitel. Je to sice již dávno, ale podle portálu Versicherungswirtschaftheute je to prý vysoce aktuální. Snad to bude shledáno aktuálním i na českém pojistném trhu. Jako často v právních sporech týkajících se pojištění, jde i v tomto případě o pojem úrazu.

Jeden mladík byl při fotbale silně zasažen balonem do hrudi. Utrpěl těžké pohmoždění v hrudní oblasti, které zapříčinilo zúžení srdečních cév a toto zúžení pak vyvolalo srdeční infarkt. Důsledkem infarktu byla invalidita ve stupni 70 %.

Tento mladík žádal od svého pojistitele pojistné plnění pro případ invalidity, což odůvodňoval pojistnými podmínkami, které upravovaly plnění pro takový případ. Pojistitel proti tomu namítal, že pojistná ochrana by se uplatnila jen tehdy, když by prý úraz nastal v důsledku srdečního infarktu, což znamená, že nejdříve dojde k selhání srdce, a teprve pak ke kolizi balonu a hrudi. Tento případ byl předložen k posouzení rakouskému ombudsmanovi a nakonec se dostal až k soudu.

Před soudem byly zkoumány pojistné podmínky, v nichž stálo: "Herzinfarkt ist als Unfallursache nicht aber als Unfallfolge versichert". Tato věta, v níž chybí velice důležitá čárka, se nedá přeložit do češtiny tak, aby umístění čárky rozhodovalo o dvou rozdílných významench/řešeních. Problém vyjasňují až dvě níže uvedené varianty v českém jazyce.

Soud se tudíž nutně musel stát expertem na gramatiku a usoudil, že daná věta se dá číst dvěma způsoby, a to:

  1. "Srdeční infarkt je pojištěn jako příčina úrazu, ale nikoli jako následek úrazu" - tato verze je přátelská k pojistiteli: nejdříve srdeční infarkt, pak úraz
  2. "Srdeční infarkt není pojištěn jako příčina úrazu, ale jako následek úrazu" - tato verze je přívětivá k pojištěné osobě a znamená, že srdeční infarkt je následkem úrazu, tedy úder balónu je jako příčina akceptován

Soudce se rozhodl pro verzi, která byla příznivá pro poškozeného, čímž se stalo pojistné plnění ve výši 1,8 mil. ATS[1] splatným.

I když možná v češtině nevyzní rozdíly ve zmíněných dvou verzích dané věty tak jasně a pregnantně jako v němčině, je poučení z tohoto případu jasné. Pojistitel zapomněl v pojistných podmínkách dát do dané věty na správné místo čárku a toto opomenutí ho stálo téměř 2 mil. ATS.

[1] ATS = rakouský šilink (měna v Rakousku před zavedením euro)