Co je bonita a jak ji banky prověřují?

01.05.2020

Při žádosti o hypotéku se budete setkávat s mnoha pojmy. Některé určitě znáte, jiné vám možná nebudou říkat nic. Dnes si představíme pojem bonita, který hraje zásadní roli v tom, zda a za jakých podmínek vám banka hypotéku poskytne.

Co je to bonita?

Bonita je schopnost klienta dostát svým finančním závazkům, tedy řádně a včas splácet úvěr. Každá půjčkapředstavuje pro banku riziko, že se jí peníze již nemusí vrátit. Proto pečlivě prověřuje, jak si klient stojí.

Jak ji banky posuzují?

Každá banka má svůj vlastní systém, jakým bonitu posuzuje. S tím jste se možná setkali sami. Jedna vám hypotéku schválila s nízkou úrokovou sazbou, u druhé byla sazba mnohem vyšší a u další vám požadovanou částku neschválila vůbec.

Při žádosti o hypotéku budete procházet tzv. scoringem. To je proces, který určujte, jak moc bonitní jste. Vyšší bonita znamená nižší úrokovou sazbu. Naopak nižší bonitu si banka pojistí vyšším úrokem.

Bonitu ovlivňuje mnoho faktorů:

- příjmy a výdaje

- věk žadatele

- vzdělání

- bydliště (vlastní, v nájmu, u rodičů)

- profese

- rodinný stav a počet dětí

- záznamy v registrech a další

Příjmy

Žádáte-li o klasickou hypotéku, musíte doložit svůj příjem - potvrzením ze zaměstnání nebo daňovým přiznáním. Do příjmů se započítává i příjem z pronájmu (i budoucího), rodičovský příspěvek, invalidní důchod, výsluhová renta. Některé banky uznávají i jiné příjmy, například výživné či dávky pěstounské péče.

Od příjmů se odečítá částka životního minima, která musí vždy klientovi zůstat. Teprve zbývající příjmy jsou "volné" pro splácení závazků.

Výdaje

Do výdajů se počítají splátky všech dalších úvěrů, platby pojistného, výživné. Mnoho bank do výdajů počítá i otevřené limity na kreditních kartách a kontokorentu.

Regulace ČNB a bonita

V minulosti to bylo tak, že rozdíl mezi příjmy a výdaji mohl sloužit ke splácení. V posledních letech do toho však vstoupila ČNB se svými omezeními.

Ta požaduje, aby celková výše vašeho dluhu nebyla vyšší než devítinásobek čistého ročního příjmu. Současně s tím nesmí být vaše měsíční splátka vyšší než 45 % čistého měsíčního příjmů. Kromě toho vám banka většinou poskytne jen 80% hypotéku, tzn. 20 % z ceny musíte zaplatit z vlastních zdrojů.

To znamená, že i když máte slušný příjem, banka vám hypotéku neposkytne (nebo ne v potřebné výši), protože neprojdete přes požadavky ČNB.