Co je to investování a co znamená investovat?

28.04.2021

Investování je jedním z nejúžasnějších vynálezů kapitalismu a tržního hospodářství. Pokud se dělá správně a pokud investor dodrží několik základních investičních pravidel, investování přinese ovoce každému. Neexistuje jeden racionální argument proti investování.

Investování zároveň není žádnou jadernou fyzikou a na to, aby dnes člověk investoval efektivně a s výsledky, nepotřebuje vystudovat finanční vysokou školu. Stačí znát jen několik základních detailů, pochopit pravidla investování, nahlédnout pod jeho pokličku a hlavně si zažít investování.

Co je investování a co znamená investovat?

Investování je umístění kapitálu nebo peněz do podnikatelského úsilí s cílem získat dodatečný příjem nebo zisk. Pod tímto úsilím nebo snahou si lze představit jakékoliv podnikání, projekt nebo nemovitosti, ať už přímo investora nebo druhé osoby.

Základním cílem každého podnikání je příjem nebo zisk. Každý podnikatel se pouští do byznysu s vizí vytvoření produktu nebo služby, kterou následně prodá spotřebitelům, případně jiným firmám nebo státu.

Pokud je podnikání úspěšné, tzn. v ekonomice panuje dostatečná poptávka po jeho výrobcích nebo službách, vytváří přidanou hodnotu. V takovém případě jsou za myšlenku podnikání, jeho jedinečnost, kvalitu či zpracování spotřebitelé nebo firmy ochotné zaplatit, což se promítá do příjmů přesahujících náklady podnikání, tedy do tvorby zisku.

Investovat znamená poskytnout podnikání kapitál (peníze). Podnikání tyto peníze využije na realizaci podnikatelských myšlenek a plánů s cílem vytvořit přidanou hodnotu a zisk, o který se následně podělí s akcionáři, kteří do podnikání vložili peníze, nebo s věřiteli, kteří mu peníze na byznys půjčili.

Z těchto tvrzení vyplývají dvě základní formy investování. Investování je jen koupě akcie nebo koupě dluhopisu. Ostatní finanční nástroje jsou spíš dílem finančního inženýrství a zpravidla prostředkem spekulací.

Akcie

Akcie je cenný papír, který vyjadřuje majetkový podíl v akciové společnosti. Počet držených akcií investory v poměru k celkovému počtu vydaných akcií společností vyjadřuje podíl jejich majitele na majetku společnosti (vlastnický podíl).

Koupí akcie při jejím vydání poskytujete základní kapitál akciové společnosti a stáváte se podílníkem, tedy spolumajitelem této firmy. S akciemi se následně může obchodovat na burze (regulovaný finanční trh), kde se pohodlně můžete zbavit vašeho podílu ve firmě nebo nabýt spoluvlastnictví jiné firmy bez ohledu na to, abyste věděli, kdo je protistranou vašeho obchodu.

S akcií jsou spojeny všechna práva majitele jako např. s podílem na známější s.r.o. Akcionář má právo na majetek společnosti, na rozdělování hospodářského výsledku (zisk), na likvidační zůstatek, ale i na řízení firmy.

Podstatou akciových společností je oddělení majitelů firmy od operativního řízení firmy. Myšlenkou za tímto faktem je najmutí si profesionálních manažerů, kteří mají lepší schopnosti a zkušenosti s řízením firem. Jejich cílem je zhodnocení kapitálu vloženého akcionáři.

Akcionář má však plné právo účastnit se valné hromady, kde se zpravidla rozhoduje o strategickém směřování společnosti a o samotném vedení společnosti (managementu).

Pokud tedy např. vlastníte pár akcií společnosti Apple vyrábějící známé telefony iPhone, nikdo vám nemůže odepřít účastnit se valné hromady v Divadle Steva Jobse v komplexu Apple Park ve městě Cupertino v Kalifornii, kde můžete navrhovat a hlasovat za jednotlivé body shromáždění.

Výnosem v případě akcie je růst její hodnoty nebo vyplacení dividenda jako podíl na čistém zisku rozděleném mezi akcionáře. Hodnota akcií roste v souladu s růstem majetku společnosti přes rostoucí příjmy a zisky.

Dluhopisy

Dluhopis je tzv. dluhový cenný papír. V podstatě jde o zhmotnění půjčky do cenného papíru. Dluhopis mimo jiné mluví o tom, kdy bude splacena půjčená částka a jaké úroky (kupóny) budou vypláceny a v jaké frekvenci jako odměna za půjčku věřiteli.

Koupí dluhopisu při jeho vydání půjčujete peníze jeho vydavateli, kterým je zpravidla firma nebo stát. Dlužník (vydavatel, emitent dluhopisu) se vám zavazuje vyplácet úrok z vypůjčených peněz a za určitý čas při splatnosti dluhopisu (maturitě) vyplatit jeho jmenovitou hodnotu (půjčenou částku) podle dohodnutých podmínek, tedy vám vrátit půjčku.

Dluhopisy se stejně jako akcie mohou obchodovat na burzách nebo mezi bankami či obchodníky s cennými papíry. Obchodovaného dluhopisu se můžete kdykoliv zbavit, a tím přenést vaši pohledávku na jinou osobu, čímž se vám půjčené peníze vrátí dříve. Vydavatel dluhopisu, tedy dlužník, má závazek neustále vůči majiteli dluhopisu.

Jak uvádíme, dluhopis představuje jiný majetkově-právní vztah než akcie. Investice do dluhopisu má zpravidla krátkodobější charakter, jelikož dluhopis má přesně danou splatnost.

Za půjčení peněz investoři očekávají nižší výnos než v případě přímého majetkového vstupu do společnosti prostřednictvím akcií. V případě akcií nesou větší riziko a peníze do firmy vkládají dlouhodobě, proto požadují vyšší výnosy.

Dluhopis je pouze půjčením peněz společnosti, ale koupě akcie představuje nabytí podílu ve společnosti, tedy její spoluvlastnictví.

Proč by měl investovat každý?

Investování není fiktivní. Nejde o nic neuchopitelné, nejsou to jen o grafy nebo procenta večer v televizi. Investování je reálnější, než si mnozí dokáží představit. 

Normálním poctivým investováním, jaké bylo popsáno na předchozích řádcích, umísťujete peníze do reálných fyzických aktiv a do skutečných firem s jejichž produkty a službami se dennodenně setkáváte.

Buď se stáváte spolumajitelem obrovských korporací nebo jim půjčujete peníze. V obou případech jde o velké firmy s úspěšným modelem podnikání. A v tom spočívá základní genialita investování.

Podnikání je nejčastější cesta, jak se dostat k majetku, stát se finančně nezávislým a bohatým. Šance, že se komukoliv podaří vybudovat velkou úspěšnou firmu je ale nízká a že se mu podaří vytvořit nadnárodní společnost obchodovanou na světových burzách s ročním obratem v řádu několika miliardách je mizivá.

Na to, abyste se finančně zajistili, to ale vůbec není nutné. Tržní ekonomika myslela na všechny. Nemusíte být zakladatelem rostoucí firmy a ani podnikatelem.

Stačí, abyste utráceli méně peněz, než vyděláte. Čím větší rozdíl bude mezi vašimi příjmy a výdaji, tím více ušetříte a rychleji může růst váš majetek.

Dnes můžete investovat prakticky do každé velké úspěšné firmy - koupit si v ní podíl. Doslova máte možnost a právo parazitovat na schopnostech a úspěchu někoho jiného.

Nemusíte vymýšlet novou sociální síť ani nové technologické zařízení. Zaměstnanci vámi spoluvlastněné firmy to udělají za vás a vy budete profitovat z jejich znalostí a schopností. Vy zatím můžete klidně ležet na gauči s nohama a rukama za hlavou a hlavně s jistotou, že vyděláváte.

Pokud chcete bohatnout tempem jako Bill Gates, stčí vám koupit si akcie Microsoftu. Pokud větší potenciál vidíte v Markovi Zuckerbergovi, zakladateli Facebooku, kupte jeho akcie. Pokud preferujete oblečení, kupte akcie španělského Inditex, majitele značek Zara, Pull&Bear, Bershka, a Stradivarius a nechte váš majetek růst tempem aktuální pátého nejbohatšího člověka planety Amance Ortegy.

Zní to trochu jako pohádka a mnoho z vás předpokládá, že na investice je potřebný velký kapitál. Ne. Reálně můžete začít s pár stovkami korun.

Stejně si asi řeknete, že nebudete riskovat vaše těžce vydělané peníze. Ano, s každým podnikáním se pojí riziko. Riziko je podmínkou vyšších výnosů a zajímavého zhodnocení. Bez něj zkrátka nevyděláte vyšší výnosy a majetek vám neporoste.

Existuje však mnoho způsobů řízení rizik a výběru správné investice, abyste nepřišli o vaše peníze, ale abyste je zajímavě zhodnotili. O tom, jak začít investovat, jak si zvolit konkrétní investici, jak pečovat o investice a jaká rizika investováním podstupujete příště.