Co jsou to zelené dluhopisy?

19.01.2022

První zelené dluhopisy vznikly v roce 2007. O co jde a proč vůbec došlo k jejich vzniku? Přečíst si u nás můžete také výhody, které investice do nich přináší. V posledních desetiletích v mnoha světových městech i v krajině ubývalo zeleně, což se však postupně společnost pokouší napravovat. Volání po zelené barvě se přizpůsobil i finanční trh a před 14 lety vznikly první zelené dluhopisy. Čím jsou zelené dluhopisy specifické? A co je o nich dobré vědět?

Základní informace o dluhopisech v kostce

Dluhopis je cenný papír, jehož vlastník má právo na splacení jistiny a úroků. Umožňuje tak emitentovi získat potřebné financování s tím, že jeho věřitelská základna je rozprostřena mezi širokou řadu majitelů dluhopisů.

Typicky je pak emituje stát, kraj, obec, firma či fyzická osoba. Podmínkou, aby mohl být dluhopis v Česku veřejně nabízen, je schválený prospekt od ČNB. Případně platí výjimky pro podlimitní emise, např. při velikosti emise do 1mil. eur. Jinak mohou být dluhopisy nabízeny pouze neveřejně.

Co jsou to zelené dluhopisy?

Zelené dluhopisy (Green bonds) jsou ekologickým instrumentem, jehož účelem může být pouze financování a podpora "zelených projektů", které si kladou za cíl zlepšit životní prostředí.

Zařadit je pak můžeme do kategorie tematických cenných papírů, kam patří například válečné dluhopisy z období druhé světové války a železniční či dálniční dluhopisy emitované státy za účelem posílení infrastruktury v zemi.

Čím se liší zelené dluhopisy?

Zelené dluhopisy se od korporátních liší dvěma zásadními rozdíly:

  • První z nich je to, že podporují například výstavby větrných či solárních parků, výrobu ekologických paliv nebo zalesňování krajiny. Nejčastějšími emitenty jsou proto velké inovativní společnosti nebo státy.
  • Druhým významným rozdílem pak je to, že zelené dluhopisy jsou v mnoha státech osvobozeny od daně. Pro emitenta jsou tak levnější a investor si zase přijde na (relativně) zajímavější výnos.

Zmíněné rozdíly můžeme brát mj. také jako výhody. Jedním z dalších benefitů při investici do dluhopisůpak může být i reputace investora, který svými penězi daleko raději podpoří zlepšení životního prostředí, než aby je vložil do jiných druhů investic.

Movitých investorů, jež extrémně zajímá osud Země, neustále přibývá, a ti úplně nejbohatší už investují jen do její budoucnosti. Do zelených investic je nežene vidina zisku, ale přesvědčení, ekologické smýšlení a zodpovědnost.

Vznik a rozvoj zelených dluhopisů v Evropě

Historicky první zelené dluhopisy byly emitovány v roce 2007 rozvojovými bankami, jako jsou Evropská investiční banka a Světová banka. Během roku 2013 se do emisí zelených bondů zapojily i další korporace a jejich objem se razantně zvýšil.

S tím, jak se ekologický boj stává více a více trendy, přibývá i emitentů. Zatímco v roce 2013 činil celkový objem zelených dluhopisů na světovém trhu 11 miliard amerických dolarů, v roce 2015 vzrostl téměř čtyřikrát na 42 miliard, a v roce 2016 tuto hranici pokořil už v srpnu.

Emitenti zelených dluhopisů v Evropě, USA a v ČR

Mezi emitenty zelených dluhopisů dnes najdeme jak státy (Francie, Německo, Polsko), tak také banky (Evropská investiční banka) a mnoho firem a podniků (Apple, Vodafone a další).

Investory, kteří se zajímají o ekologické a udržitelné projekty, může zaujmout i emise tuzemské společnosti Farmponic Flowers s.r.o., která se jako jediná v Evropě specializuje na produkci jedlých květin prostřednictvím hydroponie. Uvedená emise získala na odborném portálu Dluhopisy.cz štítek "Jedeme v tom s vámi!", který napovídá, že jde o mimořádně zajímavou investici.