Co když máte poškozenou jen jednu stranu motorky, ale náhradní díly se prodávají po párech?

01.02.2023

Pokud se Vám stane nezaviněná nehoda a viník Vám z povinného ručení musí zaplatit opravu motorky, neplatíte většinou vůbec nic. Problém nastane, když se náhradní díly prodávají ve vícebaleních či po párech.

Představte si jednoduchou situaci. Jste vášnivým řidičem motorky a pořídíte si vysněný stroj. Svému koníčku se chcete věnovat naplno, máte na to i dostatek financí, a tak si necháte stroj trochu upravit. Namontujete na stroj padací rámy od nějaké lepší značky, přidáte dražší zrcátka a další tuningové díly, aby motorka odpovídala přesně vašim představám.

Bohužel se ale po čase stane, že máte dopravní nehodu. Nezavinili jste ji, nikomu se naštěstí nic nestalo, ale motorka utrpěla škody. Padla na bok a padací rám i zrcátko je zralé na výměnu. Řidič, který vás naboural, má samozřejmě povinné ručení, a vše tak bude řešit jeho pojišťovna.

Problém ale mohou být díly prodávané jen v páru

Nárok na opravu motorky máte, ale s její realizací může nastat problém. Vaše zrcátka a padací rámy jsou totiž od zmíněné lepší značky a tyto díly se neprodávají po kusech, ale po párech. A to je komplikace nejen z pohledu pojištění, ale i z pohledu běžného života. I kdybyste neměli sjednané například havarijní pojištění, poškodili si motorku sami a chtěli jste si padací rám na jedné straně vyměnit, nebudete mít možnost koupit si jen jeden poškozený díl, například jen levý padací rám. Musíte si zakoupit celý pár, tedy levý i pravý rám, ačkoli ten pravý vůbec nepotřebujete a ani nevyužijete.

Jde o poměrně nešikovně nastavený proces dodávek náhradních dílů konkrétních výrobců. Ti mohou často prodávat párové díly v páru proto, že se pak dostávají cenově na lepší částku, než kdyby se dané díly prodávaly po kusech. Pojišťovny ale mají systém nastavený tak, že platí za vzniklou škodu. Ne za chybně nastavený proces. Jinými slovy, většina pojišťoven přenese tento problém na vás.

Zákonný nárok máte jen na opravu toho, co bylo rozbité

Běžnou praxí je, že pojišťovny vám sice v takové chvíli přiznají nárok na opravu a uvedení stroje do původního stavu, ale proplatí vám pouze to, co bylo rozbité. Opírají se přitom o zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který uvádí, že z povinného ručení má být zaplaceno to, co bylo opravdu poškozeno.

§ 6
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, má pojištěný právo, aby pojistitel za něj uhradil v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku poškozenému
b) účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat.

Pojišťovny tedy jednají v souladu se zákonem, když vám proplatí pouze výměnu jednoho dílu, toho poškozeného. S proplacením výměny druhého kusu může být problém.

Běžná praxe? Zaplatíme jen jeden kus

Řada pojišťoven vám pak v takové chvíli sdělí, že motorku vám sice opraví, ale jen co se týče jednoho rozbitého dílu. Výměnu druhého, nepoškozeného, platit nebude.

Některé pojišťovny vám zaplatí striktně pouze jeden díl, a to ten poškozený. Pokud se díly prodávají pouze v sadě a poškozený je jeden kus, tak zaplatíme výměnu pouze toho poškozeného dílu, uvádí Michal Kárný, tiskový mluvčí Direct pojišťovny.

Jiné pojišťovny se k situaci staví rezervovaně. Pokud je některý z poškozených dílů dodáván pouze v páru nebo v rámci sady, je proplacení nepoškozeného dílu posuzováno individuálně dle okolností konkrétního případu, uvádí Eva Svobodová, tisková mluvčí Uniqa Pojišťovny.

Co znamená individuální posouzení?

Je třeba říci, že pojišťovny posuzují každou nehodu a každý případ individuálně, takže se opravdu může stát, že vaši situaci vyhodnotí jinak, než jak ji uvádíme zde ve článku. Každý případ je svým způsobem specifický a mohou do něj zasáhnout i další faktory, vlivem kterých se pojišťovna rozhodne jednat jinak.

Generali Česká pojišťovna při výměně dílu hodnotí také nutnost a účelnost výměny celého páru. A přihlíží k tomu, že vám vlastně jeden bezvadný díl zůstává. A ten má určitou hodnotu. Pokud je nutná a účelná výměna párového dílu, převážně z vizuálního hlediska (výfuky, designové ovládací prvky apod.) a dojde k akceptaci výměny párového dílů, poté zjišťujeme zbytkovou hodnotu takového dílu provedením aukce přes smluvního poskytovatele a tuto hodnotu odečítáme z výše škody a zároveň poskytujeme poškozenému kontakt pro zajištění prodeje takového dílu, uvádí Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny.

Pojišťovna tedy zpravidla hradí jen vzniklou škodu, tedy jen jeden náhradní díl z páru. Přičemž je ale vždy situace hodnocena individuálně a na trhu musí být dostupný adekvátní díl, který se prodává po jednom kuse. Pokud se komponenty prodávají po párech, zbyde vám jeden bezvadný díl, který má určitou hodnotu. Ten vám pak pojišťovna pomůže prodat.

Podobně postupují i v Kooperativě. Obecně lze uvést, že při pořízení náhradního dílu, který není nutné celý použít k opravě, se při stanovení skutečné škody zohlední to, co z dílu nebylo při opravě použito a lze to zároveň samostatně obchodovat. Např. u padacích rámů je pro opravu použita jen jedna jeho část, např. levá, tu pravou lze, byť v rámci soukromé inzerce, prodat a reálně se pravidelně tyto díly prodávají. Je to tedy spíše otázkou stanovení přiměřené ceny té nepoužité části dílu, uvádí Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny.

Pojišťovna vám tedy proplatí jen jeden díl, ten druhý kus do páru si musíte doplatit a pak například sami prodat formou soukromé inzerce. Přičemž pojišťovna škodu poníží o individuálně stanovenou cenu druhého kusu do páru, který klient může soukromě prodat.

Pokud by tedy škoda na padacím rámu byla 3000 Kč, což je hodnota jednoho nového padacího rámu, ale tento rám se prodával po párech, tak musíte zaplatit druhý kus do páru, tedy 3000 Kč, a sami ho pak prodat v soukromé inzerci. A pojišťovna poníží vzniklou škodu 3000 Kč o obvyklou cenu, za kterou se použitý díl prodává.

Výroba tuningových dílů už může být i ukončená

U speciálních doplňků se také může stát, že jejich výroba byla časově či kusově omezena a daný díl už není na trhu k dispozici. Tyto případy občas nastávají i u běžných vozidel, kdy výrobce určité díly vyrábí konstrukčně jinak a je třeba vyměnit i nepoškozené související díly. Při konečné likvidaci poškozených dílů se používá například aukce na zbylé díly nebo odpočet použitelného materiálu dle inzertních nabídek z globálního Evropského trhu, uvádí Ludmila Mončeková, tisková mluvčí Hasičské vzájemné pojišťovny.

Někde k vaší situaci přihlédnou

Najdou se ale i pojišťovny, které vám pomohou situaci vyřešit i nad rámec toho, co pojišťovnám ukládá zákon. Hradíme cenu, za kterou uvede klient motocykl do původního stavu. Pokud není jiná alternativa než zakoupení obou komponentů (ověření ze strany pojišťovny je v těchto případech nezbytné), tak k tomu pojišťovna samozřejmě při likvidaci pojistné události přihlíží, uvedl pro Měšec.cz Ladislav Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny.

Podobný postoj zaujímá také Česká podnikatelská pojišťovna. V případě, že je řešena pojistná událost z povinného ručení, při které došlo ke škodě na motocyklu, a to konkrétně na tzv. 'párovém dílu', kdy druhý 'párový díl' nebyl nijak poškozen a tyto díly jsou prodávány výrobcem pouze v páru, tedy nelze je koupit samostatně (např. nestandardní speciálně upravené díly, vč. zrcátek a padacích rámů), postupujeme individuálně s přihlédnutím na možné zobchodování nepoškozeného náhradního dílu. V případech, že je prokázáno, že došlo k výměně obou párových dílů, hradíme, po odebrání nepoškozeného dílu pojišťovnou, v plné výši, říká Renata Čapková, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

Co s druhým kusem? Prodat vlastní cestou

Ptali jsme se pojišťoven, jaký postup pak doporučují těm klientům, kteří si kvůli výměně daného kusu musí skutečně zakoupit celý pár, protože komponenty nejsou prodávány jednotlivě. V tomto případě totiž servis koupí celou sadu, tedy celý pár. Klient si pak může nechat vyměnit i druhý (nepoškozený díl) ze svého a pak třeba starý díl prodat v bazaru. Nebo si nechá vyměnit jen poškozený díl a ten nový, který mu zbyl, prodá, dodává Michal Kárný.

Podobně se k situaci staví i další pojišťovny. V případě, že se pořídí oba díly, jedná se o doplňkovou výbavu dobrovolně pořízenou klientem nad rámec standardní a povinné výbavy a zbývající cenu si klient doplatí. Zbývající druhou část může prodat či vyměnit například na online burze. Pokud nechá opravit v servisu, bývá většinou možnost druhý díl využít pro dalšího zákazníka, říká Klára Bílá, marketingová specialistka Pojišťovny VZP.

Výjimkou mohou být technologické postupy doporučené výrobcem

Některé pojišťovny vám z povinného ručení zaplatí i výměnu zmíněného druhého dílu, tedy ten nepoškozený, pokud půjde o výměnu párového dílu, který se musí měnit společně, a to na základě technologických postupů daných výrobcem.

Pokud je např. ve vozidle poškozeného třeba vyměnit tlumič na jedné straně a přestože tlumič na druhé straně je v pořádku, ale technologický postup z důvodu bezpečnosti vyžaduje výměnu párového prvku, zaplatí povinné ručení i tyto náklady, uvedl pro Měšec.cz Martin Podávka, tiskový mluvčí Pillow pojišťovny. Stejně se k situaci staví i Direct pojišťovna. Pokud se prvky musí měnit párově kvůli technologii dané výrobcem, zaplatí vám oba díly, ačkoli ten druhý je nepoškozený. To ale nemusí být případ výměny zrcátek nebo padacího rámu.