Co se stane při přespoření cílové částky?

15.09.2021

Stavební spoření je vždy uzavíráno s tzv. cílovou částkou. Ta udává sumu peněz, při jejichž naspoření jste dosáhli svého cíle u smlouvy o stavebním spoření. Co se stane, když tuto částku přespoříte? 

Cílová částka je stanovena při uzavření smlouvy stavebního spoření. Přičemž suma naspořených peněz na účtu stavební spořitelny je rovna součtu vkladů klienta, státní podpory, připsaných úroků a úvěru ze stavebního spoření a odečítají se od ní poplatky zaplacené za vedení účtu. Tato suma by pak neměla překročit právě stanovenou cílovou částku.

  • Cílová částka v situaci, kdy nechcete čerpat úvěr ze stavebního spoření, určuje maximální částku, kterou můžete během spoření akumulovat. Přičemž do této částky se počítají nejen vámi zaplacené vklady, ale také vyplacené úroky stavební spořitelnou a příspěvky poskytnuté státem v rámci podpory stavebního spoření. Cílová částka tak určuje maximální sumu, kterou byste měli na účtu naspořit a její překročení stavební spořitelny většinou postihují.
  • Cílová částka v situaci, kdy hodláte čerpat úvěr ze stavebního spoření, pak určuje maximální množství peněz, které si můžete půjčit. Výše cílové částky tak přímo ovlivňuje to, jak velký úvěr vám bude poskytnut. Proto je v situaci, kdy si plánujete vzít úvěr, stanovována cílová částka o dost vyšší než při pouze spořicí alternativě.

Co se stane, když přespořím cílovou částku?

Přespořit cílovou částku by nemělo být možné, není to ale zase tak neobvyklé. Hlavně v situacích, kdy máte stavební spoření jen jako pasivní spořicí produkt. Posíláte tam pravidelně peníze, ale už si úplně nekontrolujete, kolik na účtu je přesně naspořeno. A často se i stane, že svou cílovou částku zapomenete.

K situaci, kdy cílovou částku přespoříte, se stavební spořitelny staví různě. Pro konkrétní podmínky se podívejte ke své stavební spořitelně a do smlouvy, kterou jste při uzavírání spoření podepsali.

Teoreticky může dojít k některé z těchto situací:

  • smlouvu o stavebním spoření vám vypoví,
  • vrátí vám peníze nad cílovou částku,
  • peníze začnou úročit nižší (nebo dokonce žádnou) sazbou,
  • umožní vám zvýšit cílovou částku za poplatek.

Je tak dobré se o výši naspořených prostředků a také o výši své cílové částky zajímat a případné přespoření řešit včas.

Jak přespořenou částku řeší stavební spořitelny?

Českomoravská stavební spořitelna

Dle ČMSS je přespoření cílové částky nepřípustné. Tak je to stanoveno ve všeobecných podmínkách. Dle VOP článku IV tak při překročení cílové částky spořitelna vrací vklady, které toto překročení způsobily, zpět na váš účet, ze kterého byly zaplaceny. Pokud bylo překročení způsobeno státní podporou nebo připsáním úroků, tak je automaticky navýšena cílová částka na vyhovující sumu, a to za poplatek 1 % navýšení.

Modrá pyramida stavební spořitelna

Dle obchodních podmínek Modré pyramidy dojde při přespoření cílové částky k automatickému ukončení smlouvy. Ta zanikne posledním dnem třetího měsíce následujícím po měsíci, kdy došlo k přespoření. Další možností je navýšení cílové částky. Pokud ale toto nebudete řešit aktivně sami, tak stavební spořitelna může vaši smlouvu po třech měsících přespoření bez pardonu ukončit. Pokud dojde k přespoření před uplynutím 6 let nutných pro výplatu státní podpory, tak vám samozřejmě částky státní podpory nebudou vyplaceny.

Raiffeisen stavební spořitelna

Podle všeobecných podmínek má banka při překročení cílové částky právo smlouvu o stavebním spoření ukončit, nebo může zvýšit cílovou částku za poplatek uvedený ve smlouvě pro zvýšení částky.

Stavební spořitelna České spořitelny

Dle všeobecných obchodních podmínek může Buřinka vaši smlouvu o stavebním spoření zrušit, pokud překročíte cílovou částku a pokud jste nereagovali na upozornění o tom, že jste tuto částku překročili. Vklady, kterými překročíte cílovou částku vám sice nevrátí, ale nebudou ani úročeny. Dále při ukončení smlouvy vám pak bude spořitelna účtovat poplatek za zvýšení cílové částky, i když samotnou cílovou částku nezvýší a přesahující částka nebude při výplatě úročena.

Wüstenrot - stavební spořitelna

Překročení cílové částky je považováno za porušení smlouvy o stavební spoření. Bez vašeho souhlasu pak spořitelna zvýší cílovou částku za poplatek zvláštní sazbou. Pokud cílovou částku přespoříte o více než 10 %, tak vám toto oznámí a vrátí celou sumu, o kterou cílovou částku převyšujete. Ve všeobecných podmínkách je také specifikováno, že máte právo vkládat na účet peníze pouze do výše cílové částky.