Cyklisté bez přilby mají nárok na odškodné.

03.08.2022

Letní cesty na delší vzdálenosti, nabírání stopařů a převážení zavazadel s sebou nesou zvýšené riziko dopravních nehod a následných komplikací při odškodňování postižených. Základní rada zní, vždy si s druhým účastníkem nehody vyměňte kontaktní informace, a pokud si nevíte rady, volejte policii.

Účastníci dopravní nehody musí sepsat společný záznam o dopravní nehoděa po podepsání ho neprodleně předat pojišťovně. Zároveň by si měli navzájem prokázat svou totožnost a vyměnit údaje o vozidlech. Tento postup by měl být z opatrnosti zachován bez ohledu na odhadovanou výši škody. V případě, že se později objeví větší škody, než se na první pohled zdálo, slouží tyto údaje ke zpětnému vyrovnání.

Na záznamu o autonehodě by nemělo chybět datum, čas a místo nehody, kontaktní údaje všech zúčastněných, všechny okolnosti nehody a její nákresy. Samozřejmostí jsou podpisy účastníků. Doporučuje se rovněž opatřit si kvalitní fotodokumentaci nehody.

V několika jasně daných případech je nutné k nehodě zavolat policii. Platí to zejména ve chvíli, kdy škoda na některém z vozidel na první pohled přesahuje sto tisíc korun. Totéž se týká i škody vzniklé na převáženém nákladu.

Policie je zapotřebí rovněž v případě, že byl poškozen majetek třetí osoby. Sami si řidiči neporadí, ani pokud nemohou ihned po nehodě zajistit obnovení plynulého provozu na komunikaci. Obecně platí, že pokud si nejsou účastníci nehody jisti správným postupem, měli by policii zavolat.

Pokud dojde při dopravní nehodě ke zranění osoby, mají účastníci povinnost neprodleně ohlásit dopravní nehodu policii. V prvé řadě však musí zraněnému poskytnout první pomoc a přivolat záchranku. Za škodu na zdraví odpovídá ten účastník dopravní nehody, který ji způsobil. Poškozený účastník ji samozřejmě může vymáhat. Odpovědnosti se v tom případě zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil.

Stejné podmínky platí i v případě, že je zraněn spolujezdec-stopař, kterému řidič cestou zastavil. Může se však stát i nehoda, u níž je škoda částečně zaviněna poškozeným účastníkem. Příkladem je cyklista, který se dostane do kolize s automobilem a nemá na hlavě ochrannou přilbu. Taková situace může být vyložena jako porušení jeho prevenční povinnosti a ve výsledku může v rozsahu, v němž se podílel na vzniku škody, zakládat jeho spoluzavinění.

Časová tíseň při řešení nehody může někdy vést ke snaze vypořádat se finančně na místě, bez výměny kontaktních informací. Tento postup může opravdu celou situaci urychlit a zjednodušit. Obecně bych ho však spíš nedoporučil. Může se snadno stát, že si nějaké škody na majetku nebo na zdraví hned na místě nevšimneme. Nicméně pokud mají účastníci dopravní nehody opravdu jistotu, že zjištěné škody jsou úplné a zároveň minimální, lze se takto vypořádat. Pokud však takovouto stoprocentní jistotu nemáme, je vždy jistější, pokud si navzájem sdělíme své údaje a sepíšeme řádný záznam o nehodě. Je důležité vědět, že své údaje jste ze zákona povinni sdělit si na vyzvání vždy.

Může však nastat situace, kdy je všechna snaha o dohodu marná. Pokud ani jedna strana nechce připustit vinu na vzniklé škodě, nezbývá než zavolat policii. Účastníci nehody by si přesto měli takové řešení rozmyslet. Pokud je škoda na první pohled nízká, řešení by je ve výsledku přišlo mnohem dráž než při dohodě.