Daňové přiznání a investice v roce 2022.

23.02.2022

Z každé realizované investice byste měli platit daň z příjmu. U některých investic si ani nemusíte všimnout, že jste daň zaplatili. Strhnou Vám ji totiž při výplatě, například v bance. A u jiných investic máte povinnost podat daňové přiznání a na jeho základě zaplatit daň z příjmu.

Kdy platíte srážkovou daň?

Platba srážkové daně znamená, že nemáte povinnost podat daňové přiznání. Daň z příjmu jste totiž zaplatili v okamžiku, kdy jste realizovali zisk z investice. Daň jste zaplatili z rozdílu mezi vyplacenou investicí a částkou, kterou jste investovali. Srážkovou daň strhává většinou banka nebo jiná instituce v okamžiku výplaty.

Srážkovou daň platíte z:

 • úroků na spořicích a termínovaných účtech,
 • úroků z vkladů na dalších účtech,
 • penzijního připojištění,
 • stavebního spoření,
 • životního pojištění,
 • dividend české společnosti
 • atd.

U investic, u kterých byla placena srážková daň, daň z příjmu už dále neřešíte. Tyto investice není nutné uvádět do daňového přiznání a ani neznamenají povinnost daňové přiznání podat.

Jako další krok při určení daně z příjmu z vašich investic, je identifikace investic, u kterých nemusíte platit daň z příjmu. Jde o investice, které buďto splnily časový test, ten je u cenných papírů stanoven na 3 roky. Pokud cenné papíry vlastníte 3 roky a déle, tak z příjmu z jejich prodeje neplatíte daň z příjmu. Druhým testem je tzv. množstevní test. Platí, že z prodeje cenných papírů nemusíte platit daň z příjmu, pokud byl příjem z tohoto prodeje menší než 100 000 Kč za rok.

Od daně z příjmu jsou osvobozené příjmy z prodeje cenných papírů:

 • které vlastníte déle než 3 roky,
 • z jejichž prodeje byl příjem nižší než 100 000 Kč za rok.

Při sestavování daňového přiznání pak postupujete následovně. Pokud jste překročili příjem 100 000 Kč z prodeje z cenných papírů, musíte podat daňové přiznání. Z příjmů z investic poté vyřaďte cenné papíry, které jste drželi 3 a více let. A zbytek musíte uvést do daňového přiznání a řádně zdanit.

Pamatujte také na to, že limit 100 000 Kč se vztahuje na příjem z prodeje a na prodej všech cenných papírů, které jste vlastnili, nezávisle na tom, jestli obchodujete na více platformách a na více místech. A nezávisle na tom, kdy jste dané papíry během roku prodali.

Příjmy osvobozené od daně z příjmu

Od daně z příjmu jsou osvobozené také příjmy do výše 6 000 Kč za rok, pokud jste zaměstnanec. Případně až do výše 15 000 Kč za rok, pokud zaměstnanec nejste, ale například pobíráte důchod, studujete nebo jen nepracujete a žijete z výnosů z investic. Pokud jste tedy měli příjmy jako zaměstnanec ze zahraničních dividend do 6 000 Kč, tak daňové přiznání odevzdávat nemusíte.

Kdy musíte podat daňové přiznání?

Přiznat se k dani příjmu a tuto zaplatit pak musíte ve všech dalších případech, kdy jste loni realizovali příjem z investic. V těchto případech vám zaměstnavatel nemohl provést roční zúčtování daně z příjmu a máte povinnost odevzdat daňové přiznání. Pokud jde o investice, jde především o následující případy:

 • výplata zahraničních dividend v hodnotě 6 000 Kč a více, i když byly tyto dividendy zdaněny v zahraničí, tak české daňové přiznání musíte vyplnit,
 • prodej cenných papírů (podílových fondů, akcií, dluhopisů) v hodnotě nad 100 000 Kč, pokud minimálně jeden z cenných papírů jste vlastnili méně než 3 roky,
 • realizace prodeje kryptoměn, vzhledem k tomu, že finanční správa považuje kryptoměny za věc a za ostatní příjem dle §10 zákona o daních z příjmu, časový ani množstevní test se na ně nevztahuje,
 • prodej nemovitosti, kterou jste vlastnili méně než 5 let (10 let u nemovitosti pořízené po 1. lednu 2021) a ve které jste neměli 2leté trvalé bydliště,
 • příjem z pronájmu, pokud vlastníte nemovitost, kterou pronajímáte,
 • situace, kdy jste realizovali příjem z úroků z poskytnutých úvěrů a zápůjček, z držby směnek, z úroku z prodlení nebo z výnosu z jednorázového vkladu,
 • pokud jste loni zrušili životní pojištění, u kterého jste uplatňovali daňové odpisy a navíc dostávali příspěvky od zaměstnavatele.

Daňové přiznání je nutno odevzdat do 1. dubna, do 1. května, pokud odevzdáváte elektronicky, do 1. července, pokud vám ho zpracovává daňový poradce. U příjmů z investic není nutné odevzdávat přehledy o příjmech/o zdanitelném základu na zdravotní pojišťovnu ani na OSSZ, protože sociální ani zdravotní pojištění se z investic neplatí.