Jak banky nahlížejí na příjmy žadatelů o hypotéku?

19.07.2019

Hypoteční banky rozhodně neakceptují jako příjem veškeré peníze, které si vyděláte. Banky pečlivě posuzují zdroje příjmů, jejich výši a stabilitu, stejně jako podmínky či způsob jejich vyplácení.

Typ příjmu

Do výpočtu maximální výše hypotéky nevstupují automaticky všechny příjmy, které žadateli o hypotéku plynou, potíže bývají standardně např. s:

- příjem na základě dohody o provedení práce,

- příjmem plynoucím z rizikových zemí,

- některými dávkami od státu,

- jednorázovými příjmy typu prémie, bonusy, odstupné apod.

Pozor na fakt, že některé banky omezují akceptaci příjmů plynoucího např. z provozování hazardních her, prodeje zbraní a dalších "problémových" oborů.

Se standardními zdroji příjmů, mezi které patří např.:

- příjem plynoucí ze zaměstnání v České republice,

- příjem plynoucí ze zaměstnání v zemi Evropské unie,

- příjem plynoucí z podnikání na území České republiky,

- invalidní důchod,

- příjem z pronájmu,

standardně potíže nejsou, byť se podmínky jejich akceptace mohou lišit, např. u příjmů ze zaměstnání mimo Českou republiku, banky mohou upravovat výši příjmů koeficientem pro případ změny směnného kurzu, tj. posilováním koruny by příjem žadatele o hypotéku klesl.

Stabilita příjmu

Jak již bylo naznačeno výše, banky standardně neakceptují jednorázové typy příjmů typu prémie, odstupné apod. Zároveň, banky přistupují opatrně či rovnou zamítají jako příjem např.

- příjem plynoucí ze zaměstnání ve zkušební době,

- příjem plynoucí ze zaměstnání ve výpovědní době,

- příjem plynoucí z první pracovní smlouvy na dobu určitou sjednanou na méně než 12 měsíců,

- jednorázové přivýdělky,

- výživné placené na nezaopatřené děti,

- invalidní důchod 1. stupně.

Stabilitu příjmu ze zaměstnáni či podnikání si banky ověřují přezkoumáním jejich historického vývoje, kdy v případě zaměstnání žádají o informace o vývoji příjmů za posledních 3 - 12 měsíců, u podnikání pak o vývoj za uplynulá 1- 2 zdaňovací období.

Výše příjmů

Až v době, kdy bude mít banka informaci o tom, z jakého zdroje příjem plyne a jak je tento příjem stabilní, přistupuje k vyhodnocení výše tohoto příjmu. Jak již bylo naznačeno výše, banka může výši příjmu upravit v případě, že:

- je vyplácen v cizí měně,

- plyne z rizikových zemí,

- je nestabilní,

- se jedná o nestandardní typ příjmu typu rodičovský příspěvek, výživné na děti apod.