Jak být nedocenitelným pro druhého člověka?

01.03.2020

Bude to náročný rok. Jako každý, který stojí za to. Přijdou chvíle, kdy budeme potřebovat oporu. A jiné, kdy naopak nasbíráme energii tím, co užitečného uděláme pro druhé. My dobře víme, kdy jsou pro nás druzí lidé důležití. Cítíme totiž, kdy je potřebujeme. Ale jak být naopak připraven pro někoho druhého? Co od nás může chtít? Co vlastně lidé v těžké chvíli nejvíce potřebují?

Hodnota Tvého života

Dalajlama řekl: "Život má pro člověka hodnotu teprve tehdy, když z něj může rozdávat."

V těžkostech se ukážou skuteční přátelé. Proto těžkosti nezatracujme. Inspirujme se v přírodě. Bouře je příčinou, že stromy zapouštějí kořeny. Díky bouřím se stávají stabilnějšími. Stejně tak lidé v těžkých chvílích lépe poznávají, o koho se mohou opřít. Nezapomínejme na to.

Přátelství je ten zvláštní pocit bezpečí, kdy člověk nemusí před druhým nic skrývat. Je to ta chvíle, kdy chápe, že chce-li být milován, musí sám milovat. Pak má pro druhé obrovskou hodnotu. Je jim totiž nablízku. A to i kdyby byl tisíce kilometrů vzdálený.

Hodnota podpory

Podpora druhého člověka je vůbec nejúčinnější nástroj proti stresu a strachu. Podpora dává člověku pocit, že v tom není sám. Podporovaní lidé se cítí silnější, jistější, šťastnější. Statisticky žijí déle než ti, kteří si připadají osamělí a podléhají negativním domněnkám. Pocit, přecházející v přesvědčení, že na nás někomu opravdu záleží, že jsme pro někoho opravdu důležití, že při nás někdo opravdu stojí bez ohledu na to, co jsme pokazili, mnohem rychleji hojí vnitřní rány a vrací člověka zpátky na pevné nohy.

Jaké způsoby podpory jsou tedy nejúčinnější?

Buď k dispozici na vyslechnutí

Negace, obavy, chyby - to všechno strašlivě tíží. Člověk se toho potřebuje zbavit a vypovídání se je jedním ze způsobů.

Podstatou schopnosti naslouchat je soustředěná pozornost. Měli bychom druhému najevo, že se o to, co ho trápí, zajímáme, že stojíme na jeho straně a nesoudíme ho. Svěřit se není snadné, ale přináší to úlevu.

Jsme-li těmi, kterým se druzí chtějí svěřit, uvědomme si tu poctu. Vyjadřují nám tím svou důvěru. A důvěřovat znamená dát někomu příležitost, aby zranil, a současně doufat, že to neudělá.

Mysleme na to. Otevřít se někomu chce značnou odvahu, zejména když jde o sdílení bolesti, slabosti nebo jakékoli jiné těžkosti.

Buď k dispozici pro radu

Pozitivní rada má jedno kouzlo. Ukazuje, že z negativní situace vede pozitivní cesta. Samozřejmě že každý jsme jiný, tudíž to, co je správné podle nás, nemusí být funkční pro druhého. Umožní mu to však začít přemýšlet jinak - konstruktivně. Hledat jiné řešení, když to naše mu nebude vyhovovat.

Žijeme v párovém světě, kde každý problém má své řešení. Důležité je hledat ho. Jen tak je možné ho najít.

Projevuj lásku a loajalitu

Kdo prochází peklem, musí hlavně stále jít. Nezastavovat, jinak se v tom pekle uškvaří. Aby to dokázal, ba vůbec chtěl dokázat, musí být přesvědčen, že si zaslouží víc - že je hoden lásky. Že to, co prožívá, je jen epizoda, která nezhorší, ale naopak utuží váš vztah. V tom spočívá obrovská mentální vzpruha.

Žádného člověka nedefinují problémy, které ho potkávají, ale to, jak se k těm problémům staví. A podobně, jak se k jeho problémům staví jeho okolí. Neopustit člověka v nejtěžších časech znamená zasloužit si být po jeho boku i v nejlepších časech.

Stůj při druhém během rozhodovacího procesu

Třemi předchozími postupy pomůžeme k tomu, aby blízký člověk nenazýval to, co je pro něj důležité, pouhým snem, ale přímo plánem. K jeho naplnění je ovšem třeba ještě něco - rozhodnutí.

Možná se rozhodne odejít z pracovního místa. Možná se přestěhovat. Možná přerušit/navázat vztah. Pak potřebuje více než jen vrbu, která ho vyslechne. Potřebuje oporu, která při něm bude stát, a to bez ohledu na průběh i výsledek těch změn.

Každé rozhodnutí vyžaduje odvahu. Každé je totiž odmítnutím něčeho. Stát při blízkém zejména v začátcích znamená mít dostatek trpělivosti a nadhledu. Pochopit, že co se nám třeba i dopředu zdá jako špatné, může být pro druhého nejlepší, nejkratší, nejsmysluplnější cestou k poznání.

Buď člověkem, kterému lze důvěřovat

Vztah naplněný důvěrou vytváří nejen ten, kdo důvěřuje, ale hlavně ten, kdo důvěru nezklame. Je tak snadné druhého shodit, zradit, vysmát se tomu, co nedokázal, nad cizím neúspěchem si umýt ruce se slovy "já jsem Ti to říkal". A naopak je tak náročné být tím, kdo při člověku zůstane, i když celý svět odešel. To dokáže jen opravdový parťák.

Já sám miluji těžké časy. Vím, že neztrácím, přicházím-li v takové chvíli o člověka, který při mně nedokázal stát. Naopak ztrácím, kdykoli si nejsem schopen udržet někoho, kdo v každé chvíli splňoval body 1 až 5, a to jen proto, že jsem si neuvědomoval, jakou hodnotu pro mě takový člověk má.

A proto...

Vše důležité ukazujeme tím, čemu věnujeme čas. Je tak snadné říct "Nemám na Tebe čas" někomu, kdo nás právě potřebuje, a tak těžké slyšet "Nemám na Tebe čas" od někoho, koho právě potřebujeme my. Proto buďme důležitým lidem našeho života k dispozici na vyslechnutí, pozitivní radu, projevujme lásku, loajalitu, stůjme při nich během náročného rozhodovacího procesu, a buďme v každém okamžiku tím, komu jde důvěřovat.

Sami se tak pro druhé staneme důležitými lidmi jejich života.