Jak funguje pojištění vkladů abyste nepřišli o úspory?

28.10.2019

V jakých finančních institucích jsou vaše peníze pojištěné a kdy máte naopak smůlu? Jak postupovat v případě krachu? A můžete mít pojištěno víc než 100 tisíc eur?

Paměť bývá krátká a selektivní. Možná se to nezdá, ale občas se to děje - krach finanční instituce, kde mají tisíce lidí uložené úspory, často i celoživotní, není zas tak neobvyklá věc. V posledních letech se tento problém týkal především družstevních záložen, ale nevyhýbal se ani bankám. Co udělat pro to, abyste o úspory nepřišli?

ERB bank, Metropolitní spořitelní družstvo, družstvo Unibon, záložna WPB Capital, Union banka. To jsou finanční instituce, které v posledních letech zkrachovaly. Jejich klienti v nich měli uložené desítky miliard korun. Naprostá většina z nich dostala veškeré úspory zpátky. Postaral se o to Garanční systém finančního trhu, dříve Fond pojištění vkladů, který lidem vyplácí takzvané náhrady pojištěných vkladů. Pojďme si připomenout šest důležitých aspektů pojištění vkladů, o kterých byste měli vědět.

1. Co je pojištěné

Stát garantuje pojištění vkladů v bankách, družstevních záložnách a stavebních spořitelnách. Neplatí to ale automaticky pro všechny produkty. Týká se to především peněz uložených na běžných, spořicích a termínovaných účtech. Tam jsou vklady pojištěné do výše 100 tisíc eur, což je momentálně víc než 2,5 milionu korun. Tento limit platí na vklady jednoho klienta vedené u jedné finanční instituce. Naopak nepojištěné jsou například akcie, investice do podílových fondů nebo členské vklady členů družstevních záložen neboli kampeliček. To samé platí i o tzv. investičním životním pojištění a penzijním spoření, které ale podléhá přísné regulaci ze strany státu, takže by peníze klientů neměly být ohrožené ani tam.

2. Když přijde krach

Jak se vůbec pozná krach finanční instituce? Především to musí oznámit regulátor trhu - Česká národní banka. Prakticky okamžitě se pak rozbíhá řetězec kroků, které mají ve výsledku zajistit, že už sedmý pracovní den od vydání oznámení ČNB si klienti zkrachovalé finanční instituce můžou vyzvednout náhradu svého vkladu. Až do poloviny roku 2016 se jednalo o dvacet pracovních dnů.

3. Co má dělat klient

Jak postupovat, když zkrachuje finanční instituce, u které máte uložené peníze? Nejlepší je sledovat sdělovací prostředky a web Garančního systému, kde se dá zjistit o výplatě náhrady vkladu všechno potřebné. Pozitivní je, že pro výplatu náhrady nemusí klient finanční instituce udělat nic jiného, než že přijde na pobočku takzvané vyplácející banky, což je aktuálně Česká spořitelna. Na přepážce pak stačí ukázat platný občanský průkaz či pas a sdělit číslo účtu, na který chce náhradu vkladu až do výše 100 tisíc eur převést. Klient má samozřejmě možnost si tam zřídit nový účet, případně výplatu vyzvednout v hotovosti.

4. Jak ochránit víc

Co když chci uložit víc než 2,5 milionu korun? Nejlepší je takto vysokou sumu rozdělit do většího počtu finančních institucí. Pokud ve vícero bankách, záložnách nebo stavebních spořitelnách klient uloží vždy maximálně ekvivalent 100 000 eur, tedy cca 2,5 milionu korun, pak o tyto peníze nikdy nepřijde. Kdo na jeden účet uloží větší sumu, víc než zákonný limit vyplacený nedostane. Částka, která je nad stanovený limit, pak představuje pohledávku klienta v insolvenčním řízení a její uspokojení závisí na celkovém výtěžku z prodeje majetku zkrachovalé finanční instituce, takže šance na její dosažení je velmi nejistá.

5. Pobočka zahraniční banky

Co když si dám své úspory do pobočky zahraniční banky, která působí na českém trhu a zkrachuje? Jak se v takovém případě dostanu zpět ke svým penězům? Pokud jste si své vklady uložili do jedné z mnoha poboček zahraničních bank, které působí na našem území, máte své vklady chráněné stejným způsobem jako klienti české banky, tj. v plné výši do částky 100 tisíc eur. Současná evropská regulace vyžaduje, aby výplatu náhrad organizoval vždy ten systém pojištění vkladů, na jehož území se daná pobočka nachází. Vklady klienta pobočky zahraniční banky jsou sice pojištěny buď v Holandsku, Francii či Polsku, ale v případě krachu banky bude výplatu náhrad v České republice organizovat Garanční systém. O tom, kde máte své vklady pojištěny, vás musí finanční instituce informovat jednou ročně formou tzv. informačního přehledu, kde je uveden limit pojištění, lhůta pro výplatu vkladů a také odkaz na webové stránky, kde lze zjistit další podrobnosti.

6. Existují výjimky

Je možné při krachu finanční instituce dostat zpět i víc než 100 tisíc eur? Ano, ale pouze za určitých okolností. Od roku 2016 jsou totiž ze zákona pojištěny takzvané dočasně vysoké zůstatky. Zvýšenou náhradu, a to až ve dvojnásobné výši, tj. maximálně 200 tisíc eur může klient získat v případě, že na jeho účet byl připsán jeden ze zákona vyjmenovaných příjmů plynoucích ze specifických životních situací. Do této skupiny patří například peníze z prodeje nemovitosti sloužící k soukromému bydlení, peníze z dědictví nebo pojistné plnění z životní pojistky. Kompletní přehled životních událostí, na které se výplata zvýšené náhrady uplatňuje, je přehledně uvedený na webu Garančního systému. Poskytnutí takovéto náhrady je však časově omezené, a to pouze na tři měsíce od připsání prostředků na účet. Pokud máte dané peníze na účtu delší dobu, "dvojnásobný" limit pojištění se vás netýká.