Jak funguje stavební spoření?

16.09.2019

Stavební spoření se znovu dostává do obliby, jaké jsou jeho výhody? Jaký je státní příspěvek? A kolik si můžete odečíst z daní? Jak z něj získat úvěr?

Stavební spoření vstává z popelu, o čemž svědčí fakt, že stavební spořitelny poskytly v 1. čtvrtletí tohoto roku úvěry za 16,7 miliardy korun, což je v meziročním srovnání nárůst o 16 %. Navíc bylo uzavřeno 123 600 nových smluv, což je meziročně o 22 % více. Stavební spoření má řadu výhod, ale musíte si dát pozor na některé věci, které vás mohou nepříjemně překvapit.

Princip stavebního spoření

Stavební spoření (ss) je finanční produkt, kterým stát (formou příspěvku) podporuje chuť Čechů šetřit a zhodnocovat své peníze. Rovněž umožňuje financovat stavbu, rekonstrukci, koupi svého domu či bytu prostřednictvím úvěru. Stavební spoření tedy můžeme rozdělit na dvě části:

  1. Spořící
  2. Úvěrovou

Spoříme se stavební spořitelnou

Ve spořící části si stanovíte tzv. cílovou částku, tedy částku, na kterou si budete chtít našetřit. Na ni si budete pravidelně (měsíčně, ročně atp.) spořit u vaší stavební spořitelny po smluvenou dobu. Ve smlouvě o stavebním spoření je stanovena i vázací lhůta, což je doba, ve které nemůžete na naspořené peníze sáhnout (vybrat je). Dle zákona musíte mít vázací lhůtu minimálně 6 let, abyste mohli čerpat státní podporu, takže pokud smlouvu zrušíte, musíte státní podporu vrátit. Cílovou částku i délku spoření lze zvýšit, takže pokud po vypršení délky spoření a dosažení cílové částky chcete nadále spořit, tak neváhejte kontaktovat vaši spořitelnu.

Stavební spoření je díky státnímu příspěvku zajímavým produktem, ovšem počítejte s nepřílíš vysokými úroky z vkladů.

Příspěvek od státu

Stát vám k vašim vkladům přispěje 10 % z hodnoty vkladů. Maximální roční výše příspěvku je 2 000 Kč (tedy ročně naspořit alespoň 20 000 Kč).

Úvěr ze stavebního spoření

Jestliže budete mít zájem, tak od stavební spořitelny můžete čerpat úvěr, jehož maximální výše je většinou ohraničená výškou cílové částky. Stavební spořitelny budou požadovat, abyste měli již část naspořenou (30 % až 60 %). Dále musíte již určitou dobu spořit (minimálně 2 let). Důležité je rovněž dosáhnout minimální hodnoty v tzv. hodnotícím čísle, které hodnotí doba spoření, výše naspořené částky atp. Stavební spořitelně musíte "prostavěné" náklady na rekonstrukci či stavbu dokazovat (většinou formou faktur atp.).

Úvěry ze ss můžeme rozdělit do 3 skupin:

1. Řádný (standardní) úvěr ze stavebního spoření

Tento typ úvěru vám garantuje stejnou úrokovou sazbu po celou dobu jeho splácení. Další výhodou je, že ho můžete bez sankcí kdykoliv splatit.

2. Překlenovací úvěr ze stavebního spoření

Pokud nesplňujete podmínky pro nárok na čerpání řádného úvěru ze stavebního spoření, tak můžete požádat o tzv. "překlenovák", jenž slouží k překlenutí doby, než získáte řádný úvěr ze stavebního spoření či hypotéku. Nevýhodou je, že musíte dále spořit a splácet úroky překlenovacího úvěru z celé dlužné částky, ta se bohužel nesnižuje, jak je běžné při splácení standardního úvěru ze stavebního spoření nebo hypotéky.

3. Hypoteční úvěr ze stavebního spoření

Hypoteční úvěr ze stavebního spoření je vlastně řádný úvěr s nemovitostí v zástavě. Úrokové sazby u tohoto typu úvěru jsou většinou nejvýhodnější, protože se ručí nemovitostí. Na rozdíl od bankovní hypotéky vás a vaši bonitu stavební spořitelna zná a ví, jak jste na tom s platební morálkou.

Úroky z hypotečních úvěrů ze stavebního spoření jsou nyní pod úrovní úrokových sazeb bankovních hypoték, ale záleží vždy na konkrétní situaci potenciálního dlužníka.

Odpočet úroku z úvěru ze stavebního spoření

Pokud si vezmete úvěr ze stavebního spoření, tak si můžeme odečíst až 300 000 Kč od daňového základu daně z příjmu.

Poplatky u stavebního spoření

Při založení stavebka většinou zaplatíte poplatek ve výši 1 %. Dále poplatek za vedení účtu ve výši 300 až 400 Kč ročně. Dále vám stavební spořitelna může naúčtovat poplatek za roční výpis (který je okolo 25 Kč). Pokud předčasně ukončíte smlouvu, tak můžete většinou počítat s poplatkem ve výši kolem 1 % z cílové částky. Pozor na zdanění úroků z vkladů, které jsou zdaněny 15 %.

Spoří Češi rádi na stavebku?

Oblíbenost stavebního spoření dokládá i to, že ČR je za Německem (28 milionů smluv) a Rakouskem (4,5 mil. smluv) na třetím místě v Evropě v počtu smluv o stavebním spoření. V Česku bylo na konci roku uzavřeno 3,2 milionu smluv o stavebním spoření. Nicméně jejich počet již od roku 2003 stále klesá. Tento rok se trend může obrátit, což dokládá tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý: "Předpokládáme, že za letošní rok zvýší české stavební spoření svůj podíl na celkových číslech. Už v prvním čtvrtletí roste o dvoucifernou hodnotu jak ve smlouvách, tak i úvěrech,"

Stavebnímu spoření kdekdo předpovídal konec, protože na trhu byly výhodnější investiční (spořící) produkty a rovněž sazby hypoték se pohybovaly u dna. Po zásahu ČNB ovšem stavební spoření opět nabývá na oblibě, protože spořitelny nabízí výhodné úrokové sazby. Navíc díky dobře šlapající ekonomice rostou Čechům úspory a Češi rádi využijí stavební spoření s příspěvkem státu. Stará láska zdá se nerezaví a to ani u finančních produktů...