Jak je to s pojištěním vkladů s pobočkami zahraničních bank?

24.11.2019

Máte úspory uložené v mBank, Hello Bank, Oberbank, ING nebo jiné zahraniční bance, která v Česku funguje jenom formou pobočky? Jsou pojištěné stejně jako vklady u českých bank, najdeme ale i rozdíly.

V Česku si můžete uložit peníze ve třiadvaceti pobočkách zahraničních bank z devíti zemí Evropské unie. Málokterý jejich klient se ale zabývá otázkou, co by přesně následovalo, kdyby došlo k jejich krachu. Platí pro vklady vedené u poboček zahraničních bank, které působí na našem trhu, stejné limity jako v případě úspor uložených v českých bankách, přesněji řečeno bankách s licencí České národní banky? A jak a kde by probíhala případná výplata náhrad vkladů?

Částka stejná, čas jiný

Uklidnění hned na úvod - o peníze se v případě krachu zahraniční banky s pobočkou v Česku bát nemusíte. Základní limit pojištění vkladů je v rámci celé Evropské unie stejný, tedy 100 tisíc eur, v přepočtu dnes necelých 2,6 milionu korun.

Pobočky zahraničních bank v Česku

• Bank Gutmann Aktiengesellschaft (vklady pojištěny v Rakousku)
• Bank of China (Hungary) Close Ltd.(vklady pojištěny v Maďarsku)
• BNP Paribas SA (vklady pojištěny ve Francii)
• Hello Bank (vklady pojištěny ve Francii)
• Citibank Europe plc (vklady pojištěny v Irsku)
• Commerzbank AG (vklady pojištěny v Německu)
• Deutsche Bank AG (vklady pojištěny v Německu)
• HSBC France (vklady pojištěny ve Francii)
• ING Bank N.V. (vklady pojištěny v Nizozemsku)
• mBank S.A. (vklady pojištěny v Polsku)
• MUFG Bank (Europe) N.V. (vklady pojištěny v Nizozemsku)
• Oberbank AG (vklady pojištěny v Rakousku)
• Partner Bank AG (vklady pojištěny v Rakousku)
• PKO BP S.A. (vklady pojištěny v Polsku)
• Poštová banka, a. s. (vklady pojištěny na Slovensku)
• Privatbanka, a.s. (vklady pojištěny na Slovensku)
• Privat Bank AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (vklady pojištěny v Rakousku)
• Saxo Bank A/S (vklady pojištěny v Dánsku)
• SMBC Bank EU AG (vklady pojištěny v Německu)
• Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG (vklady pojištěny v Německu)
• Všeobecná úverová banka, a. s. (vklady pojištěny na Slovensku)
• Waldviertler Sparkasse Bank AG (vklady pojištěny v Rakousku)
• Western Union International Bank GmbH (vklady pojištěny v Rakousku)

Některá další pravidla se ale v rámci Evropské unie můžou lišit. Týká se to například rychlosti případné výplaty náhrad vkladů, pokud by došlo ke krachu banky. V Česku se náhrady začnou vyplácet do sedmi pracovních dnů, v jiných zemích to může být později.

"Některé země mají zatím limit výplaty stanoven na 20 pracovních dní, ale postupně budou tuto lhůtu zkracovat. Řada z nich se snaží připravit vše tak, aby stihla zahájit výplatu do sedmi dní i v případě, že jim domácí legislativa umožňuje delší lhůtu. Evropská legislativa totiž vyžaduje, aby od roku 2024 byla v rámci všech členských zemí dosažena lhůta pro zahájení výplat nejdéle v limitu sedmi pracovních dní. V případě, že jde o přeshraniční výplatu, může být lhůta prodloužena až o tři dny," říká výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

Pod jednou střechou

Podle současné evropské regulace provádí výplatu náhrad klientů pobočky vždy systém pojištění vkladů, na jehož území se daná pobočka zahraniční banky nachází. To znamená, že vklady klienta pobočky zahraniční banky jsou sice pojištěny například v Nizozemsku, Francii či Polsku, ale v případě krachu banky bude výplatu náhrad zde v Česku organizovat Garanční systém finančního trhu.

Systémy pojištění vkladů z jednotlivých členských zemí si vypomáhají už řadu let. Forma a rozsah spolupráce se ale řešily až v případě, že nastal nějaký problém. Jasnější ukotvení přišlo v roce 2014 s novou evropskou legislativou, na jejímž základě systémy ze zemí EU uzavřely rámcovou multilaterální dohodu o spolupráci při přeshraničních výplatách náhrad vkladů. Na ní pak navazují bilaterální dohody jednotlivých zemí, které upravují konkrétní způsob spolupráce.

"Jde o detailní dokument, který popisuje individuální potřeby daných zemí. V jednotlivých dohodách se řeší, jakým způsobem se informují klienti zkrachovalé instituce (zda například osobním dopisem nebo oznámením v tisku), způsob výplaty (zda je možný pouze bezhotovostním převodem nebo i výplata v hotovosti či prostřednictvím speciální bankovní karty), veškeré lhůty, v nichž je potřeba činit jednotlivé kroky včetně předávání informací mezi systémy pojištění vkladů a bankami, a konkretizují se i další provozní požadavky (např. požadavky na zpětný reporting a vyúčtování)," vysvětluje šéfka Garančního fondu Renáta Kadlecová.

Garanční systém letos v srpnu uzavřel takové dohody se Slovenskem, Rakouskem a Polskem. "Pro Rakousko a Polsko je Česká republika hostitelskou zemí, což v praxi znamená, že na našem území fungují pobočky rakouských a polských bank. V případě Slovenska je tento vztah vzájemný. Na Slovensku jsou pobočky českých bank a zároveň jsou v České republice pobočky bank ze Slovenska. S dalšími zeměmi o podobě bilaterální specifikace jednáme. Nejblíž je zatím uzavření dohody s Německem a Maďarskem," dodává Renáta Kadlecová.

O tom, kde máte své vklady pojištěny, vás musí finanční instituce informovat jednou ročně formou takzvaného informačního přehledu, kde je uveden limit pojištění, lhůta pro výplatu náhrad vkladů a také odkaz na webové stránky, kde lze zjistit další podrobnosti.

Měli jste peníze v ERB? Ještě je můžete dostat!

Zatím poslední banka, která v Česku zkrachovala, byla ERB Bank, dříve známá pod názvem Evropsko-ruská banka. Došlo k tomu v říjnu 2016. I když by se mohlo zdát, že šlo o pobočku zahraniční banky, navíc mimo Evropskou unii, není tomu tak. ERB Bank měla totiž licenci od České národní banky. Výplata náhrad vkladů se tak řídí českými právními předpisy a spadá do působnosti Garančního systému finančního trhu.

Výplata klientů ERB Bank se nyní po třech letech chýlí ke konci. O náhradu vkladu je možné zažádat už jen do 21. října 2019. Garanční systém do této chvíle vyplatil 3,5 miliardy korun, tedy přes 99 procent pojištěných vkladů. Stále však zbývá "nevyzvednutých" 27 milionů.