Jak je to se zdaněním příjmu z prodeje nemovitosti?

10.02.2023

Prodali jste loni byt, dům nebo pozemek a přemýšlíte, zdali jej budete muset uvést do letošního daňového přiznání a odvést z něj daň z příjmů? A jak je to s časovým testem o délce 10 let?

Situace na trhu s nemovitostmi je u nás dlouhodobě neúnosná. Pomalu to vypadá, že jdou ceny přece jen dolů, nicméně kvůli vysokým úrokům si nákup řada domácností nemůže dovolit. V posledních letech cenu nahoru šponovaly především investiční byty, které byly schopné již třeba během dvou let výrazně nabýt na ceně. Bohužel ale právě tento druh investice patří k faktorům, které ceny rvou neustále čím dál výš. Právě proto na jaře 2020 MF ČR rozhodlo, že podobným investorům trochu utáhne oprátku a prodlouží časový test, který slouží pro osvobození od daně z příjmů.

Daň z prodeje nemovitosti: kdy a jak se odvádí

Letos budete daň z prodeje nemovitosti odvádět, pokud nesplňujete podmínky pro osvobození od daně a loni jste prodali dům, byt, pozemek apod. Peníze, které jste získali prodejem, uvedete do přiznání k dani z příjmů fyzických osob, které má být odevzdáno letos do 3. dubna, pokud jej odevzdáváte v listinné anebo do 2. května, jestliže jej podáte elektronicky (a do 3. července s daňovým poradcem). 15% daň z příjmů poté uhradíte zároveň s odevzdáním daňového přiznání finančnímu úřadu, pod který spadá vaše trvalé bydliště.

Nebudete však naštěstí ani zdaleka danit celou částku, kterou jste prodejem získali. Jako výdaj, který od příjmu odečtete, totiž můžete využít cenu nemovitosti, za kterou jste ji kdysi koupili, a započítat můžete i náklady spojené s prodejem. Daň odvedete z kladného rozdílu. Platit ji však nebudete, pokud byla nemovitost prodána se ztrátou.

Podmínky, za kterých je pak příjem peněz z prodeje osvobozen od zdanění, jsou uvedeny v zákoně České národní rady o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., přesněji pak v § 4 a § 10. Na příklady, kdy daň neplatíte, se podíváme níže.

Kdy nezdaňujete peníze z prodeje nemovitosti?

Hned v prvním případě, kdy daň platit nebudete, je situace, kdy peníze využijete k uspokojení vlastní bytové potřeby, a to do jednoho roku od přijetí peněz z prodeje anebo pokud jste je využili v roce předcházejícím. V obou případech za předpokladu, že jste měli v nemovitosti alespoň 2 roky bydliště.

Dále jste také od daně z prodeje osvobozeni vždy, jestliže jste v nemovitosti alespoň 2 roky trvale bydleli s tím, že není nutné mít v domě či bytě nahlášen trvalý pobyt. Potřebné je pouze to, aby v ní poplatník opravdu bydlel po uvedenou dobu.

Dále finančnímu úřadu nebudete nic platit ani tehdy, pokud jste nemovitost zdědili od osoby, která byla příbuzná v přímé linii anebo manžel/ka. Zde totiž platí, že časový test 5 nebo 10 let splnil již zůstavitel, resp. časový test se zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel nemovitost prokazatelně vlastnil.

Časový test a daň z příjmů z prodeje

Jednou z možností, za kterých je příjem z prodeje osvobozen od zdanění, je splnění časového testu, který byl na jaře v roce 2020 v zákoně upraven právě proto, aby se omezilo skupování nemovitostí na investice.

Pokud jste loni prodali nemovitost, daň z příjmu z prodeje platit nebudete, jestliže jste ji prokazatelně vlastnili po dobu 5 let. Pro všechny nemovitosti nabyté kdykoliv od 1. ledna 2021 poté platí časový test o délce 10 let.

Tato pravidla fungují i v případě převodu členských práv družstva, čili i u družstevního bydlení.

Darování nemovitosti a příjem z prodeje

Z hlediska daní mnoho osob hází dědictví a darování do jednoho pytle, přestože tomu rozhodně není tak a zdanění peněz z prodeje domu, bytu nebo pozemku je toho jasným důkazem. Pokud jste prodali darovanou nemovitost, není automaticky od zdanění osvobozená, jako je tomu v případě zdědění. Osvobozeni budete leda tehdy, pokud splníte zmíněné podmínky.

Shrnutí: Kdy neplatíte daň z příjmů z prodeje?

  • Pokud jste nemovitost zdědili a časový test vyřešil zůstavitel,
  • pokud jste v nemovitosti trvale bydleli alespoň 2 roky,
  • pokud jste splnili časový test o délce 5 nebo 10 let,
  • pokud jste peníze využili k uspokojení bytové potřeby,
  • pokud byla nemovitost prodána se ztrátou (zde ale musíte podat daňové přiznání).