Jak na investice (i) bez hlubokých znalostí?

26.06.2019

Řada lidí, kteří vytvořili jisté finanční rezervy na svých účtech, obvykle logicky přemýšlí, jak ochránit své finanční prostředky před inflací, nebo ještě lépe jak je smysluplně zhodnotit.

Ten, kdo uvažuje o smysluplném zhodnocení svých finančních prostředků, má před sebou v podstatě dvě základní volby. Buď procesu zhodnocování věnovat část svého času a v oblasti se nejen zorientovat, ale také si průběžně udržovat povědomí o vývoji trhu, nebo využít služeb odborníka, který se na finančních trzích pohybuje jako ryba ve vodě a který tak dovede velmi sofistikovaně poradit.

Investování finančních prostředků vyžaduje důslednou rozvahu a rozhodně je třeba se vyvarovat přístupu, kdy se ženeme za senzací či vysokým garantovaným výnosem. Kdo chce zhodnotit své peníze a nechce trávit večery samostudiem, má nejlepší šanci si najít odborníka, kterému věří, a prodiskutovat s ním své možnosti.

Jací jsme my Češi investoři?

Velmi konzervativní. Podle nedávno zveřejněné koncepce rozvoje kapitálových trhů se nachází 51 procent finančního majetku na běžném účtu, kde vlivem inflace ztrácí na hodnotě. To je extrémně hodně ve srovnání se státy na západ i východ od nás. Další nemalou část najdeme v transformovaných penzijních fondech, což je jeden z nejčastějších typů spoření u nás. Ty nedokázaly a do budoucna ani nedokážou zhodnocovat prostředky nad úroveň inflace. Tyto fondy totiž musí každý rok skončit přinejhorším na nule, což žádá extrémně konzervativní přístup.

Obecně máme problém s nedostatečně rozvinutým kapitálovým trhem. Například pouze jedno procento aktiv domácností je přímo zainvestováno v akciích BCPP (Burza cenných papírů Praha). Nadějí pro zlepšení je na konci loňského roku zveřejněná Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023.

Běžný investor, bez patřičného přehledu a rozhledu, má naštěstí poměrně velký výběr v rámci podílových fondů. V nabídce jsou jich stovky.

Podle čeho vybírat fondy

Na počátku rozhodování o výběru vhodného fondu je důležité si stanovit svůj investiční horizont a míru rizika, kterou jsem ochoten a schopen podstoupit. S tím může pomoci poradce či bankéř, který na základě vašich preferencí dokáže doporučit i konkrétní fondy. Důležitým aspektem je celková nákladovost, která by se měla u standardního fondu pohybovat kolem dvou procent.

Akciové fondy mají zpravidla vyšší nákladovost než fondy dluhopisové, peněžního trhu a podobně. Pozor také na přemrštěné vstupní poplatky. Vyvaroval bych se fondů, které mění svou strategii příliš často. Je dobré vědět, podle jaké filozofie se správce fondu rozhoduje.

V neposlední řadě je dobré se podívat na historickou výkonnost. Ta sice není zárukou budoucí výkonnosti, ale pokud se fond pravidelně a dlouhodobě vyskytuje pod výkonností trhu, není to dobrý signál.

Konzervativní, nebo dynamické akciové?

Neexistuje jednoduché pravidlo pro správné rozhodnutí, každý případ je individuální. Obecně však můžeme říct, že čím delší investiční horizont máme, tím můžeme být agresivnější. Ne každý je však na to stavěný. Investoři bohužel pociťují bolest z poklesu dvakrát intenzivněji než radost ze zisku. Pak je lepší nesledovat své portfolio příliš často.

Hlavní chyby českých investorů

Základní chybou českých investorů bývá zbytečná opatrnost, o níž jsme se již zmínili. Ta totiž zpravidla nevede k dostatečnému zhodnocení.

Druhou nejčastější chybou bývá nedodržení cílů, které si investor na počátku stanovil. Lidé jsou si sice často vědomi, že akciové trhy jsou ze své podstaty volatilní, přesto se však mnoho z nich nechá zviklat poklesem, jaký jsme viděli například v závěru uplynulého roku. Tento nedostatek disciplíny ovšem není specificky českou chybou.

Aktuální situace na trhu s akciemi

"V současné době se akcie mírně zotavují z korekce, kterou utrpěly ke konci roku. Napomohly tomu zejména dobré výsledky firem a mírnější postup americké centrální banky. Korekce každopádně byla třeba, aby se akciové trhy vrátily do bezpečnějšího teritoria. Podobné výkyvy však vždy probudí vyvolávače příští krize.