Jak na odškodnění cyklisty po autonehodě?

17.08.2022

Nejzranitelnější při dopravních nehodách často bývají ti, kteří v autě nesedí. Chodci a cyklisté nejsou chránění plechy nebo airbagy, takže jejich účast při nehodě mívá extrémně vážné následky. Řidiči jsou samozřejmě povinni dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na tyto účastníky provozu, ani to ale často nestačí. Nehoda, při níž je zraněný chodec či cyklista, není na silnicích ničím výjimečným. Jak je to s odškodněním, pokud se právě oni stanou obětí nehody? 

Nezaviněná dopravní nehoda

Nezaviněná nehoda cyklisty s vozidlem, při které nastane zranění cyklisty, obvykle zakládá právo na odškodnění cyklisty po autonehodě se zraněním. Odškodnění újmy na zdraví lze žádat nejen v případech vážné újmy na zdraví, ale také v případech lehčích zranění typu pohmožděnin, natažení krční páteře, apod. Pokud nastane zranění při dopravní nehodě, přivolejte k nehodě policii, protože pojišťovna vozidla viníka nehody vyžaduje často rozhodnutí policie nebo magistrátu o určení viníka nehody.

Trestní řízení vůči viníkovi nehody

Odškodnění cyklisty po autonehodě s vážnějším zraněním má obvykle přesah do trestněprávní roviny. Viník autonehody je obvykle trestně stíhán pro ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Poškozenému cyklistovi doporučujeme se zajímat aktivně o stav trestního řízení a uplatňovat svoje práva stanovená trestním řádem, a to například prostudování trestního spisu. Zejména znalecké posudky z oboru dopravy mohou stanovit riziko spoluodpovědnosti cyklisty za nehodu, což způsobí zpravidla krácení odškodnění cyklisty po autonehodě.

Poškozený cyklista se může také nechat zastoupit v trestním řízení zmocněncem, který má řadu práv k ochraně zájmů cyklisty. Zmocněnec se může například účastnit výslechu obviněného řidiče, předkládat důkazy, nahlížet do trestního spisu nebo zastoupit poškozeného cyklistu také u hlavního líčení před trestním soudem.

Odškodnění cyklisty po autonehodě

Odškodnění cyklisty po autonehodě z hlediska náhrad za zranění vymezuje občanský zákoník a zákon o odpovědnosti z provozu vozidla. Mezi nejčastější náhrady újmy na zdraví patří:

Bolestné

Náhrada, kterou lze často žádat k odškodnění již po prvotním ošetření nebo propuštění z hospitalizace. U pohmožděnin je odškodnění bolestného obvykle v řádech jednotek tisíc, zpravidla však v řádech desetitisíců u běžných zranění a velmi vážných zranění s operacemi a komplikacemi může být i v řádech statisíců korun. Přesnou výši bolestného stanovíme prostřednictvím specializovaného posudku, který doporučujeme využít namísto formuláře, který zasílají poškozeným pojišťovny vozidla viníka nehody k vyplnění ošetřujícím lékařem. Náklady znaleckého posudku lze oprávněně žádat k úhradě u pojišťovny jako účelně vynaložený náklad.

Ušlý výdělek

Žádá zaměstnanec i OSVČ (přestože OSVČ nebyla účastna nemocenského pojištění). Uplatňuje se zpravidla po ukončení pracovní neschopnosti. Při dlouhotrvající pracovní neschopnosti lze také žádat u pojišťovny zálohu. V některých případech poklesu výdělku po skončení pracovní neschopnosti lze žádat také tzv. "rentu".

Náklady léčení

Náklady za vynaložené medikamenty, regulační poplatky, zdravotnické potřeby apod. uhrazených v souvislosti s léčbou zranění cyklisty po autonehodě.

Cestovné

Cestovné do zdravotnických zařízení bez ohledu, zda poškozený cyklista využil k dopravě auto, vlak nebo autobus. Výpočet se realizuje dle účtenek nebo dle technického průkazu a čestným prohlášení.

Náklady péče

Pokud poškozený cyklista autonehodou není schopen sebeobsluhy po návratu z hospitalizace, lze žádat k odškodnění náklady péče za dopomoc třetích osob při oblékání, umývání, přípravě jídel, zajištění nákupů, apod.

Trvalé následky po dopravní nehodě:

Odborně ztížení společenského uplatnění. Hodnotí se obvykle rok od dopravní nehody, když cyklista trpí trvalými zdravotními následky po autonehodě. Výpočet doporučujeme řešit znaleckým posudkem dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, který doporučujeme využít namísto formuláře, který zasílají poškozeným pojišťovny vozidla viníka nehody k vyplnění ošetřujícím lékařem. Náklady znaleckého posudku lze oprávněně žádat k úhradě u pojišťovny jako účelně vynaložený náklad.

Každý případ zranění při dopravní nehodě je však individuální a je nutné posoudit, které náhrady může poškozený cyklista uplatnit.

Kde uplatnit odškodnění

Odškodnění cyklisty po autonehodě se uplatňuje u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Jedná se obvykle o rychlejší a snadnější cestu k získání odškodnění než uplatnění odškodnění přímo u viníka nehody. Právo poškozeného cyklisty obrátit se přímo na pojišťovnu povinného ručení vozidla vyplývá ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.