Jak na odškodnění ušlého výdělku při dopravní nehodě?

29.06.2022

Utrpěli jste nezaviněnou autonehodu a řešíte ušlý výdělek při dopravní nehodě? Autonehoda se zraněním často způsobí neschopnost k práci po určitou dobu u poškozeného. Ušlý výdělek při dopravní nehodě je tak častou náhradou k uplatnění u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení.

Jiný postup při výpočtu odškodnění ušlého výdělku je u zaměstnance a jiný postup je u OSVČ. Kromě ušlého výdělku obvykle poškození autonehodou uplatňují odškodnění bolestného, nákladů léčení, cestovného, nákladů péče a trvalých zdravotních následků.

Kdy lze vyčíslit nárok na ušlý příjem?

Ušlý příjem lze vyčíslit především po skončení pracovní neschopnosti. Ušlý výdělek se odborně označuje jako náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, a to ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před dopravní nehodou a náhradou mzdy od zaměstnavatele a nemocenskými dávkami.

Poškození jsou často přesvědčeni, že ušlý výdělek lze žádat k odškodnění až po skončení pracovní neschopnosti. Pokud však pracovní neschopnost trvá delší dobu, lze oprávněně žádat k odškodnění ušlý výdělek po částech.

Jak se počítá ušlý zisk OSVČ?

V rámci OSVČ lze také odškodnit ušlý výdělek, a to bez ohledu na skutečnost, že OSVČ neměla formálně vystavenou neschopenku a nepobírala nemocenské dávky.

Výpočet ušlého výdělku OSVČ je náročnější, kdy se vychází při výpočtu například z daňových přiznání za předcházející období autonehodě.

Délka neschopnosti k výkonu práce OSVČ se odvozuje z lékařských zpráv a potvrzení ošetřujícího lékaře.

Záloha na ušlý výdělek při dopravní nehodě

Pokud je pracovní neschopnost poškozeného zaměstnance nebo OSVČ dlouhodobého charakteru, pak lze žádat oprávněně od pojišťovny vozidla viníka nehody zálohu na odškodnění. Důležité je předložit zdravotnickou dokumentaci k prokázání účelnosti trvání pracovní neschopnosti a také podklady k výpočtu průměrného výdělku.