Jak na optimální nastavení životního pojištění?

01.02.2021

Životní pojištění je komplexní finanční produkt, který kromě hlavního pojištění - smrti, umožňuje pojistit i desítky různých jiných rizik spojených s nemocí nebo s úrazem. Tím, že je tento produkt značně komplikovaný, dochází i k několika chybám, které lidé při jeho uzavírání dělají.

1) Pojišťujeme to, co není riziko

Tato chyba se týká zejména duplicitních pojištění a pojištění drobných (lehkých) úrazů. Mám na mysli například:

 • denní odškodné za léčbu úrazu,
 • hospitalizaci.

Pojištěný produkt jako takový, má sloužit jako finanční injekce v době, kdy se pojištěnému zhorší zdravotní stav nebo zemře. Pojišťovat se má výlučně na ta rizika, které není možné vykrýt z již vytvořené finanční rezervy.

Názorný příklad a úrazové pojištění:

Úrazem je vytknutý kotník s dobou léčení 10 dní. Je to sice nepříjemné, ale zdravý rodinný rozpočet takové několikatýdenní výpadky musí zvládat. Navíc, pokud děláte sedavé zaměstnání, tak oteklá noha neznamená nutně pracovní neschopnost, protože duševní práci (telefonista, administrativa, účetnictví, ...) můžete provádět i nadále.

Mnohem lepší je proto sjednání pojištění denního odškodného za léčbu úrazu a hospitalizace nahradit jedním pojištěním dlouhodobé pracovní neschopnosti. Tehdy pojišťujete výpadek příjmu, když kvůli nemoci nebo úrazu nemůžete pracovat a vydělávat.

2) Pojistku vnímáme jako spořící produkt

Pokud si chcete pojistným produktem spořit - ať už dětem nebo sobě na stáří, tak někde je chyba. S plnou vážností mohu říci, že pojištění jako takovému nerozumíte. Činnost životní pojišťovny spočívá v tom, že v případě pojistné události (zlomenina, smrt, PN, ...) vyplácí pojištěným finanční prostředky podle podmínek pojistné smlouvy. Jiné subjekty kromě pojišťovny tuto činnost nemohou vykonávat.

Pokud si naopak chcete spořit, tak pojišťovna vám neumí a ani nemůže poskytovat stejné služby jako spořitelna, důchodová správcovská společnost či správci podílových fondů. Může vám tyto služby pouze zprostředkovat, samozřejmě za úplatu. Pokud si chcete spořit, pojišťovně jako takové se raději vyhýbejte, je jen zbytečným prostředníkem mezi vámi a společnostmi poskytujícími investiční služby.

3) Nepojišťujeme důležité rizika!

Před uzavřením pojistné smlouvy by měla proběhnout diskuse o tom, jaká rizika je důležité krýt a proč. Přirozeným a logickým procesem byste měli umět vyselektovat důležité rizika a tomu přizpůsobit nastavení životní pojistky. Pokud je váš finanční poradce zkušený, bude vám vědět v tomto poradit.

Životní pojištění je individuální produkt a neexistuje ideální šablona na všechny klienty. Výška pojistných částek je většinou odvozena od těchto faktorů:

 • věk a zdravotní stav pojištěných osob,
 • rizikovost povolání a příjem pojištěných osob,
 • volnočasová činnost - věnování se různým aktivitám a sportům,
 • úvěrové zatížení - týká se zejména připojištění k hypotéce.

Přestože na životní pojištění neexistuje žádná univerzální šablona, ​​tak by podle mého názoru v dobře nastavené životní pojistce nemělo chybět krytí těchto nejdůležitějších rizik:

 • pojištění invalidity jako důsledek nemoci nebo úrazu (již od částečné invalidity nad 40%),
 • pojištění závažných onemocnění (rakovina, mrtvice, infarkt, slepota, kóma, ...),
 • pojištění trvalých následků úrazu (nejlépe s progresivním plněním),
 • pojištění smrti,
 • pojištění dlouhodobé PN.

Možná byste se divili, ale jen malé procento pojistných smluv, které mi prošly rukama, opravdu i kryly nejdůležitější riziko - invaliditu. Krýt riziko invalidity je důležité zejména proto, že většina těžkých onemocnění a úrazů končí právě invaliditou. Být invalidou znamená sníženou schopnost vydělávat a uplatnit se na pracovním trhu a tento status přetrvává celý život. Smutný je i fakt, že ty nejhorší případy invalidity neznamenají "jen" výpadek příjmu ze zaměstnání, ale k tomu ještě i dodatečné náklady - platba za léky, zdravotní pomůcky, pečovatele, převoz ... atd. Mít invalidu v rodině může způsobit značný šok v příjmech, proto je na místě toto riziko v dostatečné míře vykrýt pojistkou.

4) Pojišťujeme děti, ale ne jejich rodiče

Každý má rád své děti a chce pro ně to nejlepší. Přitom dobře pojištěné dítě je pouze tehdy, pokud je pojištěný i jeho rodič. Pokud se mají z rodinného rozpočtu vyčlenit výdaje na pojistku, tak ať to dává smysl. Pojistku pro dítě nedojednávejte zvlášť. Dnes je možné přidat dítě jako další pojištěnou osobu v pojistce rodiče - takto je to levnější.

Svým dětem nezapomeňte pojistit zejména tyto nejdůležitější rizika:

 • dětské závažná onemocnění,
 • trvalé následky úrazu.

5) Nevyužíváme slevy a benefity - neznáme jejich

Pojišťovny nabízejí mnoho slev a benefitů, o kterých nemusíte mít ani tušení - a přitom jsou opravdu zajímavé:

Bonusové krytí zdarma, sleva za výšku pojistného, resp. sleva za více pojištěných osob na 1 smlouvě, sleva, pokud je pojištěný nekuřák, cross-sell sleva za více produktů pojišťovny, sleva za roční frekvenci placení pojistného, ​​sleva za pojištění k hypotéce, sleva za počet připojištění, sleva za dobrý index BMI, pojištění dětí zdarma, krátkodobé pojištění adrenalinových sportů - nutná aktivace SMSkou, servisní služby k životnímu pojištění (péče o domácnost, venčení psa, nákup léků a potravin), ...

Co pojišťovna, to jiná sleva nebo benefit. Opravdu využíváte všechny slevy? Víte vůbec o nich?

Jak na optimální nastavení životního pojištění?

Pokud má být váš rodinný rozpočet ochuzen o platby za pojištění, tak ať jsou ta pojištění alespoň nastavena dobře. Životní pojištění je důležitý produkt a měl by mít místo (téměř) v každé domácnosti. Pojistkou se nespoří a pojišťuje se hlavně vznik nejtěžších nemocí a úrazů. V domácnosti se prioritně pojišťují živitelé rodiny a až pak všichni ostatní členové. Při uzavírání životního pojištění se rovněž informujte o slevách a benefitech, protože vám mohou pomoci výrazně ušetřit.