Jak na pojištění elektroautomobilů?

08.08.2022

Jak nejlépe pojistit elektroautomobil? Průvodce, na co si dát pozor a na co nezapomenout. Rozdíly jsou totiž zásadní. Třeba autu se spalovacím pohonem blesk v okolí nijak zásadně nevadí, ale pro elektromobil může mít vážné důsledky.

Často čtu pověry a mýty ohledně pojištění elektroaut. Na pojištění elektroauta není nic zvláštního oproti pojištění spalovacího auta (jak někteří příznivci elektroaut říkají, "čmouda" či "ropáka"). Ale to neznamená, že je automaticky správně pojištěno, protože téměř nic není automaticky pojištěno. Článek vám osvětlí to, čemu byste měli věnovat zvýšenou pozornost.

Nejdříve si vyjasníme pojmy. V článku budu používat výraz "elektroauto" a bude tím především myšlen BEV - bateriový elektrický vůz. Nicméně mnohé informace jsou obecné pro všechna vozidla, včetně PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), které si někteří představí i pod pojmem elektroauto, i když je to spíše čmoud, který jen krátce umí jet jako elektroauto.

Ať už s tím souhlasíte, či ne, elektroauta jsou široce prosazována a stávají se pomalu, ale jistě realitou. Faktem je, že i bez dotací by se v některých případech vyplatila či by je lidé preferovali. Elektroauto je sice dražší na pořízení, ale náklady na provoz jsou nižší. Nejen tím, že palivo nepodléhá tak vysoké dani jako benzín či nafta, ale také konstrukce vozidla je jednodušší, tím potenciálně méně poruchová a méně potřebuje servis.

Vyšší zrychlení elektroauta, rekuperace místo slabšího brždění jsou další kladné
vlastnosti téměř všech těchto vozidel. Dále tu máme tichost elektroaut, která je kladnou i zápornou (kvůli bezpečnosti, nezvyku) vlastností. Nicméně prosazovat elektroauta (obecněji ekologičtější auta) přes jejich vysokou ekonomickou i ekologickou náročnost i pro řidiče s malými nájezdy je z mého pohledu kontraproduktivní.

Motivace aneb Jak různě vysoké pojistné může být u pojištění stejného vozu

Když jsem si modeloval pojištění pro Teslu Model X (datum první registrace jsem nastavil na září 2020, cenu odhadl na 3 miliony korun, aktivní vyhledávání) na mé jméno (232 měsíců bezeškodního průběhu), ale uvedl jsem menší městečko, pojistné se pohybovalo od 1590 Kč ročně (jen nejlevnější povinné ručení, nezáleží na pojištěném autě) po cca 60 000 Kč (nejlevnější nabídka obsahující povinné ručení s limitem 150+ milionů a havarijní pojištění all risk se spoluúčastí 5 % / 5000 Kč včetně pojištění GAP, viz dále).

Nicméně cenou 60 000 Kč ročně to nekončí, protože je možné přidat různá připojištění (skla, úrazové, zavazadla, lepší asistenční služby především ve formě náhradního vozidla atd). Lze tedy mít diametrálně rozdílnou pojistnou ochranu. Vyšší cenu také budete mít, když si zvolíte dražší pojišťovnu s podobnou pojistnou ochranou.

Na druhou stranu, pokud si zvolím vysokou spoluúčast all-riskového havarijního pojištění (30 % / min. 30 000 Kč) a nejnižší limit povinného ručení, dostanu se na cenu 27 871Kč (s GAPem 36 000 Kč). Možností je mnoho a možných optimalizací hodně.

Pokud však to samé auto modeluji někomu, kdo má nulovou historii, je z Prahy a je mladý (18 let), tak jen povinné ručení vychází na 4932 Kč, což je více než trojnásobná částka oproti mně.

A pokud by si tento mladý člověk chtěl sjednat ochranu, kterou já mám za 60 000 Kč, mohlo by ho to stát i 197 101 Kč ročně (více než trojnásobek oproti mé nejlevnější volbě), nebo také i 355 701 Kč ročně (fixní spoluúčast 5000 Kč i GAP, limit povinného ručení 300 milionů). Pro modelace jsem použil okamžité nabídky pojišťoven, některé pojišťovny prostě neumí či odmítnou havarijně pojistit takové vozidlo nebo chtějí schvalování přes centrálu, ale takové nabídky jsem neřešil.

Co má na svědomí tyto násobné i řádové rozdíly v pojistném u totožného auta?

Kromě pojistné ochrany (jestli chcete jen povinné ručení, nebo i jiná rizika) jsou to obecně vlastnosti pojištěného i pojišťovna, kde se pojistíte. Kdo má jaký bezeškodný průběh a věk, má asi největší vliv, nicméně každá pojišťovna jinak oceňuje stejný bezeškodný či škodný průběh, a navíc to ocenění se může lišit mezi různě starými smlouvami stejné pojišťovny. U jedné vyjdete nejlevněji, když budete mít nulovou historii.

I kdyby se nezměnily pojistné sazby, za rok vám vyjde kalkulace levněji u jiné pojišťovny (když budete mít malý bezeškodný průběh). Za pár let (kdy budete mít vysoký bezeškodný průběh) budete zase úplně někde jinde. A úplně jiné pojišťovny vás pojistí nejlevněji, i když budete mít škodný průběh. Proto někdy dává smysl měnit pojišťovnu, jak narůstá bezeškodný průběh, nebo naopak když se stane nehoda.

A navíc mnohé pojišťovny upravují pojistné i podle vašeho věku. Nejméně rizikové je široké pásmo produktivního věku, dražší pojištění mají mladí (ti navíc i z důvodu kratšího bezeškodného průběhu), a pak zase naopak i senioři. Zvláště u dražších vozidel, jakými elektroauta průměrně jsou.

Další vliv na pojistné má okres, kde máte trvalé bydliště. Což už na rozdíl od věku můžete změnit, ať už faktickým, či formálním přestěhováním. Dále můžete mít pojistné nižší u některých pojišťoven, pokud budete mít nízký roční nájezd kilometrů.

Některé pojišťovny vám dají slevu za propojištěnost, pokud u nich máte sjednané i jiné pojištění.

Další slevy dostanete za lepší zabezpečení vozu (např. pískování skel, online zabezpečení), pokud si pojišťujete riziko odcizení.

Dále existuje mnoho ojedinělých pokusů a specialit. Například jsem se setkal s otázkou pojišťovny, jestli auto je garážované, jestli má pojistník nezletilé děti, jestli souhlasí s vysokou spoluúčastí při nehodě v zahraničí. Zmiňuji to kvůli tomu, že pokud využijete služeb finančního zprostředkovatele či poradce, tyhle všechny údaje dává smysl mu říct, pokud mu je nesdělíte, nemůže vám zajistit příslušnou slevu.

Pozor si dejte i na slevu za volbu smluvního servisu pojišťovnou (u různých pojišťoven různě nazvané, různě nastavené i různě oceněné). Zvláště pokud máte auto ještě v záruce, dobře si podmínky pročtete. Abyste se v pojištění nezavázali k použití smluvního servisu pojišťovny, ale záruční podmínky nevyžadovaly autorizovaný servis a nebude tam žádný průnik.

Zvláště pozor u připojištění skel, kde ani v prvních dvou letech například Kooperativa pojišťovna neumožní použití autorizovaného servisu. Na druhou stranu souhlasit s opravou ve smluvním servisu pojišťovny znamená nejen slevu na pojistném, ale také často rychlejší opravu i vyřizování pojistné události, navíc větší část procesu probíhá bez klienta.

Speciality elektroaut

Co je asi největší specialita u některých elektroaut (ale třeba i u PHEV - plugin hybridů), je to, že mají více motorů a to má vliv na posuzování celkového výkonu auta. Není to ani tak problém pojištění, jako spíš problém majitele.

Do pojistné smlouvy je vždy potřeba uvést údaje dle velkého technického průkazu (VTP). Existují bohužel rozdílné postupy, jak z rodného listu auta (COC list - Certificate Of Conformity / prohlášení o shodě) přepsat výkon auta do VTP. A protože dle výkonu ve VTP se sazbuje pojištění, má to vliv na výši pojistného. Například u Tesly Model 3 Long range můžete mít ve VTP uvedeno 65 kW (údaj "maximum hourly output" z COC), ale také 362 kW (údaj "maximum net power" z COC, v případě více motorů jejich součet).

Někteří majitelé si už dokázali opravit VTP dle COC z hodnoty 362 kW na 65 kW, což se následně oznámí pojišťovně a tím se sníží pojistné. Rozdíl v pojistném může být i několik tisíc ročně.

Další rozdíl je v šíři nabídky pojištění, jak povinného ručení, tak havarijního pojištění i dalšího připojištění. Zatímco vůz se spalovacím pohonem vám pojistí povinným ručením každá pojišťovna nabízející povinné ručení, pojistit elektroauto se pojišťovny postupně učí. Třeba místo objemu válců musí umět pojistit podle kilowatt.

Z 12 poptávaných pojišťoven, které jsem oslovil, pouze 9 pojišťoven dalo nabídku pro pojištění Tesly model X (mohly to být dočasné výpadky jejich systémů). A samozřejmě čím menší nabídka, tím potenciálně o něco horší ceny.

U asistenčních služeb se zaměřte na to, jestli pojistné podmínky počítají s elektroautem. Asi vás nezajímá riziko záměny paliva. Ale zajímají vás rizika jako vybitý akumulátor a nedostatek paliva, popř. nějaká speciálně nazvaná spojená s dobitím elektroauta. A to jestli a jak jsou přesně definovány a samozřejmě kolik asistenčních zásahů za pojistný rok vám pojišťovna uhradí.

A když už vyčerpáte poslední asistenční zásah, zkuste se zeptat své pojišťovny, jestli a za jakou cenu umožní doplacení si dalších asistenčních zásahů navíc (např. přestupem na vyšší tarif asistenčních služeb). Zvažte, zda bude vhodnější zaplatit si samostatně sjednatelné asistenční služby.

Pak tu máme specialitu, která se u elektromobilu stává výrazně častěji než u spalovacího pohonu - nabíjení. "Čmoud" se dokonce i obejde bez nabíjení ze sítě, i když i u nich je to občas potřeba. Nicméně pokud udeří blesk blízko při nabíjení, je problém. Riziko živlu řeší zpravidla přímý úder blesku (přímý blesk je jasněji prokazatelný, dělá stopy) a ten zpravidla auto nabíjené v garáži nezíská.

Tady potřebujete pojištění technické poruchy nebo pojištění rizika přepětí/podpětí. Kdybyste si nabíjeli elektrokolo při bouřce, můžete mít pojištěna tato rizika u pojištění domácnosti. Pokud by od dobíjeného auta hořel váš dům, na to je tu pojištění nemovitosti. A v případě, že by to auto nebylo vaše, stačilo by jen povinné ručení auta.

Ale pro případ, že se jedná o vaše auto, přičemž jeho elektronika odejde z důvodu nabíjení bouřky, je to horší. Za mě je nejlepší řešení pokud možno odpojit elektroniku (tedy i elektroauto) od sítě, když to jde.

I když mám pojištění domácnosti s tímto krytím, především cennější elektroniku, nebo naopak starší (kde je horší plnění od pojišťovny) někdy odpojuji před bouřkou od sítě. Pojištění mám pro případ, kdy to nejde odpojit, ne vždy jsem však doma, ne vždy zpozoruji bouřku, ne vše odpojuji, zvláště při déletrvající bouřce.

Jakékoliv auto do pojištění domácnosti nespadá. Potřebujete all-riskové havarijní pojištění (do doby, než někdo uvede na trh pojištění přepětí/podpětí nebo obecnější pojištění technické poruchy i pro auta), tj. pozor na doplňková havarijní pojištění, "skládačky".

Jak poznáte all-riskové pojištění?

Zpravidla tak, že v ní naleznete větu typu "Pro případ poškození nebo zničení vozidla jakoukoliv nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučena". Pak si pro jistotu projít výluky a hledat možný zádrhel.

A dále po pojistné události prokázat, že se jedná o poškození živlem, a ne např. o technickou poruchu auta, která je ve výlukách a kterou byste museli řešit s výrobcem, pokud by auto bylo ještě v záruce. A s opravářem, pokud by bylo po záruce.

Není to tak pohodlné, jako když u pojištění domácnosti máme u některých pojišťoven možnost připojistit i technickou poruchu (vyjma doby záruky) a prokazování příčiny pak není třeba (vyjma podezření na úmysl apod.).

Speciality dražších aut (jako jsou i elektroauta)

Pak tu vidím jeden nepřímý vliv, který se vztahuje obecně na dražší auta. Bohužel už máme explicitně v zákoně státní diskriminaci dle majetkových poměrů, např. v zákoně č. 89/2012 Sb. § 2953 "(1) Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud náhradu škody přiměřeně sníží. Vezme přitom zřetel zejména na to, jak ke škodě došlo, k osobním a majetkovým poměrům člověka, který škodu způsobil a odpovídá za ni, jakož i k poměrům poškozeného."

Pokud máte peníze na dražší auta, mějte sjednané povinné ručení na vysoké limity, zvláště když cenový rozdíl jsou řádově stovky korun ročně. Je totiž možné, že zaplatíte víc poškozenému, když způsobíte škodu vaší teslou, než když by stejnou škodu způsobil někdo jiný, chudší.

Nicméně mít sjednaný vyšší limit dává smysl každému. Vyšším limitem myslím takový, který je alespoň 56 mil. Kč (hodnota z příkladu reálného odškodnění zraněnému, který zůstal invalidní), lépe směrovat limit k 210 mil. Kč, což je zatím nejvyšší škoda v ČR způsobená kamionem s návěsem.

Aktuálně nejvyšší limit běžně sjednávaný je 300 mil. Kč, ale lze sjednat smlouvu i s limitem 1 mld. Kč. A rozhodně nejezděte bez povinného ručení, ani jen z autosalonů s novým autem domů.

U havarijního pojištění (i všech jednotlivě pojišťovaných rizik vztažených ke škodě na vozidle) je vyšší cena pojistného elektroauta dána stejným vlivem jako u povinného ručení (ne všechny pojišťovny umí pojistit elektroauto), ale taky dána tím, že elektroauto má vyšší průměrnou cenu než čmoud a u havarijního pojištění pojistné vysoce koreluje s cenou pojišťovaného vozidla.

U nových aut zvolte připojištění GAP

Další připojištění, které bych vyzvedl obecně u dražších a novějších vozidel, je připojištění GAP (Guaranteed Asset Protection), což lze volně přeložit jako garantovanou ochranu majetku, resp. pojištění hodnoty vozidla.

GAP pojištění si můžete sjednat jako připojištění k havarijnímu pojištění a uplatnit ho následně můžete ve dvou situacích: totální poškození vozidla a krádež. Dojde-li k jedné z těchto situací, hradí pojišťovna jeho majiteli cenu, za kterou nové vozidlo pořídil. Pokud byste GAP pojištění sjednané neměli, pak počítejte s tím, že pojišťovna vám poskytne pojistné plnění pouze ve výši tržní (obecné) ceny, od něhož navíc odečte ještě spoluúčast.

Každá pojišťovna má mírně jiné podmínky, za kterých si GAP můžete sjednat (např. sjednat do stáří 6 měsíců, ale někteří umožňují sjednat i pro starší vozidla), ale také do jakého stáří vozidla (nejčastěji 3 let, ale i 6 let). Mimochodem v úvodním modelovém příkladě jsem právě použil starší elektroauto, ale stále ještě pojistitelné na GAP.

Zvláště u dražších vozidel si přečtete podmínky GAPu, může tam být limit, jaké nejvyšší dorovnání do nové ceny z ceny obvyklé vám GAP zaplatí. Např. pokud tržní cena vozidla klesne o více než 1 mil. Kč oproti nové, zaplatí vám jen 1 mil. Kč, a ne celý pokles.

Pojistné podmínky nicméně nepředpokládají narůst ceny vozidel, jaký byl např. vloni. V takovém případě GAP nemusí dávat smysl a vyšší plnění můžete získat z klasického plnění.

A proč zmiňuji GAP explicitně u elektroaut? Protože elektroauto je obvykle dražší auto, a navíc cena elektroauta spíše klesá rychleji, protože zde převážnou cenu auta tvoří baterie a stav baterie hodně záleží na způsobu používání předchozího vlastníka, který se špatně ověřuje.

Asi bych mohl pokračovat dalšími více a více obecnými tipy (např. možná nevýhoda měsíčního placení je změna ceny ze strany pojišťovny nejen k výročí). Ale skončím jedním posledním: komunikujte a ptejte se.

Pokud např. napíšete nebo řeknete, že chcete pojistit sklo, nedivte se pak, že můžete odejít s pojištěným předním sklem, protože většina chce připojistit jen přední sklo z důvodu ceny i z důvodu vyšší pravděpodobnosti poškození. A ne s pojištěnými všemi skly, a zvláště pokud máte i panoramatické. Asi se dá říct, že je lépe sdělit víc informací než méně.

Čím víc údajů o sobě či autě prozradíte, tím obvykle lépe, třeba to u nějaké pojišťovny bude znamenat větší či menší slevu. A pokud nějakému pojmu nerozumíte, ptejte se.

Když jsou nějaké podmínky a hrozí, že byste je mohli porušit, ptejte se, co se stane, když je porušíte. Typicky, co se stane, když se překročí zadaný roční nájezd kilometrů. To, že někde je nějaký článek nebo video několik měsíců staré, neznamená, že údaje v něm jsou stále platné. Někdy i pár dnů staré informace se stávají neplatnými.

To, že nějaký online formulář, ať už přímo pojišťovny, nebo srovnávače, nenabízí některé volby, neznamená, že to daná pojišťovna neumí. Poradci či pobočky pojišťovny mají k dispozici rozhraní, které je sice složitější na ovládání, ale mnohdy umožňuje víc nastavení než online sjednávání.

A pak u některých pojišťoven existuje i další možnost, méně pohodlná, časově náročná, protože požadavky podléhají schválení centrály pojišťovny nebo se tam jako celek individuálně počítají.

Tímto způsobem lze např. získat povinné ručení s limitem 1 mld. Kč. A poslední věc, pokud se jedná o něco, co je pro vás důležité, nespokojte se s ústním sdělením poradce nebo infolinky. Chtějte to ukázat v pojistných podmínkách, popř. nechte si je poslat písemně e-mailem.