Jak na pojištění GAP?

30.08.2021

GAP ocení především majitelé nových automobilů. Díky tomuto pojištění mohou být při totálním zničení nebo odcizení jejich plechového miláčka zcela v klidu, vyplaceno jim totiž bude pojistné plnění v pořizovací hodnotě vozu. Cena obvyklá v tomto případě po dobu tří let nehraje žádnou roli. Kde a jak lze tento doplněk k havarijnímu pojištění sjednat a kolik za něj zaplatíte?

Víte, co se skrývá pod pojištěním GAP?

Mít vlastní auto je sice pohodlné, ale také pořádně nevděčné. Provozování vozidla je spojeno s nemalými náklady. Navíc již pouhým zakoupením začne cena auta rapidně klesat a po třech letech se dostane až na poloviční hodnotu.

Chraňte hodnotu vozidla s pojištěním GAP

Pořizovací cenu vozidla si můžete pojistit, a to díky produktu GAP. Pod zkratkou GAP se skrývá dlouhý a hůře zapamatovatelný název Guaranteed Asset Protection, což lze přeložit jako garantovaná ochrana majetku.

Pojištění GAP se již pár let na českém pojistném trhu vyskytuje, přesto zatím nedošlo k jeho výraznému rozšíření. Původně se vztahovalo k leasingu, dnes ho pojišťovny nabízí jako možné připojištění k havarijnímu pojištění. Pojištění GAP zajistí, aby cena nového vozidla zůstala na stejné výši po dobu přibližně tří let.

Pojištění GAP se již pár let na českém pojistném trhu vyskytuje, přesto zatím nedošlo k jeho výraznému rozšíření. Původně se vztahovalo k leasingu, dnes ho pojišťovny nabízí jako možné připojištění k havarijnímu pojištění. Pojištění GAP zajistí, aby cena nového vozidla zůstala na stejné výši po dobu tří let.

Příklad GAPu v praxi při totální škodě/odcizení po 1. roce:

Pojištění GAP a totální škoda

Dojde-li k havárii, při níž je vozidlo zcela zničeno, uhradí pojišťovna jeho majiteli pojistné plnění pouze ve výši tržní (obecné) ceny, od něhož navíc odečte ještě spoluúčast. To samé platí pro případ odcizení. V případě, že má majitel vozidla sjednané pojištění GAP, je mu uhrazen rozdíl mezi tržní a původní cenou.

Co je to totální škoda? Totální škodou se myslí takové zničení motorového vozidla, kdy vozidlo není možné opravit nebo by náklady na možnou opravu převýšily časovou cenu vozidla.

V opačném případě na tom majitel prodělá i polovinu z původní ceny, což může například u vozidla za 500 tisíc korun činit polovinu, tedy 250 tisíc korun. Za vyplacené pojistné plnění si tedy nové vozidlo ve stejné hodnotě, jako bylo vozidlo předchozí, rozhodně nepořídíte, ale budete si muset značně připlatit.

Pojištění GAP však hradí nejen rozdíl mezi tržní a původní cenou, ale také spoluúčast u havarijního pojištění. To znamená, že pojištěný nahlásí pojistnou událost. Počká si na vyplacení pojistného plnění, a rozdíl mu je uhrazen z pojištění GAP. Toto pojištění je určeno pouze pro nová vozidla a platí po dobu přibližně tří let. Poté automaticky zanikne. Za určitých podmínek je možné jej prodloužit.

Příklad, jak funguje pojištění GAP

Nejlépe si pojištění GAP vysvětlíme na názorném příkladu. Pokud si zakoupíte nový vůz v hodnotě 750 000 korun, jeho hodnota během tří let klesne zhruba na 500 000 korun. Nenechavý zloděj vám jej ukradne a vy od pojišťovny dostanete právě těch 500 000 korun, které pojišťovna ještě poníží o spoluúčast. Pokud máte uzavřené pojištění GAP, uhradí vám pojišťovna rozdíl včetně spoluúčasti. Získáte tedy opět 750 000 korun a můžete si pořídit nové vozidlo ve stejné hodnotě a kvalitě.

Při nákupu auta na úvěr vždy uzavřete pojištění GAP

Pojištění GAP se vyplatí zejména tehdy, kupujete-li si nové vozidlo na úvěr. Pokud by vám totiž vozidlo během tří let po koupi odcizili, nebo bylo zničeno při havárii, přišli byste o vozidlo. Sjednaný úvěr byste však museli doplatit dle dohodnutých podmínek.

Toto pojištění vnímám pozitivně, neboť rozšiřuje pojistné krytí. GAP pojištění ale není nutné mít po celou dobu trvání havarijního pojištění. Svůj smysl má v prvních letech vlastnictví vozidla a zejména při jeho koupi na úvěr.

Jaké jsou výhody a nevýhody pojištění GAP?

Mezi hlavní výhody pojištění GAP patří stoprocentní krytí a to včetně spoluúčasti, to je benefit, se kterým se u pojištění příliš často nesetkáme. V případě, že byste poškozením nebo krádeží přišli o nové vozidlo, dostanete od pojišťovnu částku, za kterou si pořídíte vozidlo ve stejné hodnotě. Pojistná částka se obvykle stanoví na základě faktury za nákup nového vozidla. Obrovskou výhodou pojištění GAP je, že vám zabezpečí splácení úvěru v případě, že jste si vozidlo pořídili pomocí půjčky nebo na leasing.

Nevýhodou připojištění GAP je, že je možné ho sjednat pouze na omezenou dobu -⁠ zpravidla maximálně na prvních 3-⁠5 let po koupi vozidla. Navíc ho lze obvykle uzavřít pouze na koupi nového, nikoliv ojetého vozidla. Za pojištění GAP si budete muset také připlatit. Čím je pořizovací cena auta vyšší, tím bude pojistka dražší.

Co přináší GAP pojištění?

+ 100% krytí - včetně spoluúčasti

+ Zabezpečení splácení úvěru

+Nové vozidlo v ceně původního

- Na prvních 3-5 let po koupi vozu

- Pouze na nově koupený vůz (nesmí být ojetý)

Všechny pojišťovny GAP nenabízí

Obliba pojištění GAP stále roste, ale přesto ho nenabízí všechny pojišťovny na českém trhu, Podmínkypojišťoven se liší, některé instituce ho nabízí jako součást prémiových havarijních pojištění. V ostatních případech si ho musíte sjednat zvlášť jako připojištění. Udělejte si online srovnání havarijního pojištění a vybírejte z nabídek s připojištěním GAP.