Jak na pojištění odpovědnosti z výkonu povolání?

11.03.2019

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, kterou způsobil jako zaměstnanec svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovně-právním vztahu.

Co je pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění odpovědnosti zaměstnance, lidově též "pojištění na blbost", vás chrání v případě, že svým jednáním způsobíte škodu svému zaměstnavateli, ať už z neznalosti nebo nedbalosti. Manko v pokladně je ale z pojištění vyloučeno.

Pojištění je určeno zaměstnancům podle Zákoníku práce, příslušníkům vybraných bezpečnostních sborů a vojákům z povolání.

Co kryje pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění v základní verzi většinou kryje například:

 • Škody na zdraví
 • Škody na věci
 • Nesplnění povinnosti odvrátit škodu
 • Škody na skladových zásobách
 • Finanční škody (chybně vystavená faktura apod.)

Připojištění pak bývá nabízeno na:

 • Škody na motorovém vozidle
 • Škody na pracovních strojích
 • Ztráta svěřených věcí
 • Pokuty

Kdy uzavřít pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojistku na blbost by měli zvážit ti zaměstnanci, jejichž povolání je v určitých ohledech rizikové ve smyslu odpovědnosti. Ze zákona má zaměstnavatel nárok na náhradu vzniklé škody do výše 4,5 násobku hrubého měsíčního platu zaměstnance, s čímž je třeba počítat při hodnocení ceny pojištění.

Spoluúčast a cena 

 • Spoluúčast se pohybuje od částky 1000 Kč a výše. Čím vyšší je částka za spoluúčast, tím je levnější pojištění.
 • Spoluúčast od 10 % a výše. Čím vyšší je procento za spoluúčast, tím je levnější pojištění