Jak na pojištění trvalých následků?

28.01.2019

Potká-li nás úraz, který zanechá trvalé následky, dostaneme peníze. Jakou výši připojištění zvolit? Co jsou to ty procenta, od kterých se úrazy plní? Co je to ta progrese? Ano i toto připojištění skýtá několik proměnných. Pojďme si je tedy postupně všechny vyjasnit.

Funkce trvalých následků

V našich životech se občas přihodí úraz, který se zcela nezhojí. Často proto používáme přirovnání. Život v nás zanechává jizvy. Stejně tak je to s trvalými následky. Zanechá-li nám úraz "jizvu", která se nikdy nezhojí, přichází na řadu právě toto připojištění.

Trvalé následky od...

Při sestavování úrazových smluv se setkáme s touto formulací: "Trvalé následky od X % poškození těla." Co že se to skrývá pod X? Nejčastěji pod ním najdeme čísla jako 0,1, 0,5, 10,1 apod. Stejně jako u všech připojištění, i zde má pojišťovna své tabulky. V těch je napsáno, jaký úraz, a jaký trvalý následek odpovídá jakému procentu. Toto procento je pak klíčové při pojistném plnění.

Nastavíme-li trvalé následky např. od 10,1%, úrazy oceněné méně než 10,1% nebudou plněny!

Plnění trvalých následků + progrese

Plnění si ukážeme na modelovém příkladu:

Pan Novák má nastaveny trvalé následky na 1 000 000 Kč. Stane se mu úraz, který má pojišťovna ohodnoceno 30%. Při vzniku úrazu může být plněno z ostatních připojištění. Ovšem až při uznání trvalých následků je plněno 30% z 1 000 000 Kč.

To ovšem není vše. Na řadu zde přichází ještě progrese. Opět platí - jiná pojišťovna, jiná progrese. Ale princip je stejný. Pojišťovny mají zaškatulkované, jaké procenta úrazu spadají pod jaké progrese.

Pojistné plnění pana Nováka by tedy bylo ještě vynásobeno progresí. Tudíž 30% z 1 000 000 Kč x 2. Na trvalých následcích by mu tedy bylo vyplaceno 600 000 Kč.

Největší vliv na konečnou sumu má posouzení lékaře. Pojišťovnám většinou nestačí lékařská zpráva od lékaře, který zraněného vyšetřoval ani zpráva praktického lékaře. Pojišťovny mají své smluvní lékaře, kteří úraz hodnotí individuálně případ od případu. Hodnotí se zdravotní stav při uznávání trvalých následků (po dvou, třech letech), nehodnotí se stav bezprostředně po úraze na to je určeno pojištění tělesného poškození způsobené úrazem.

Příklad progrese


Procento trvalých následků                  Násobek pojistné částky

            od 1 % do 20 %                                              1 x
            od 21 % do 40 %                                            2 x
            od 41 % do 60 %                                            3 x
            od 61 % do 80 %                                            4 x
            od 81 % do 100 %                                          5 x


Úrazy, které se plní okamžitě

V životě se také často setkáme s úrazy, u kterých je trvalý následek zřejmý okamžitě. Například ztráta prstu. V takovýchto případech nemusíme na trvalé následky čekat a můžeme o ně zažádat ihned.

Optimální částka

Velice individuální. Opět však přicházím se statistikami pojišťoven. Proto doporučuji, aby lidé středního a staršího věku měli nastavené trvalé následky mezi 500 000 až 1 miliónem. U mladých lidí a dětí doporučuji částky nad 1 milión.

Závěr

Nejsložitější na tomto připojištění je opět správná kombinace a nastavení. Také je třeba klást důraz na výběr pojišťovny. Jiní lidé, jiné nároky. Pojišťovny se svými podmínkami značně liší.