Jak na pojištění závažných onemocnění?

04.02.2019

Téměř všechny tuzemské pojišťovny nabízejí klientům samostatně, ale i jako doplněk k životní pojistce, pojištění závažných onemocnění zahrnující desítky chorob. Než si však pojištění sjednáte, seznamte se s podmínkami, pojišťovny totiž nepojistí úplně každého.

Pojišťovny definovaly desítky vážných nemocí, které mohou člověka na měsíce, ale i roky vyřadit z běžného života a hlavně znemožnit mu pracovat, což s sebou pochopitelně nese i ztrátu příjmu.

Klientům proto nabízejí možnost si různé typy závažných chorob pojistit. Prakticky v každé pojišťovně se setkáte s nabídkou pojištění jak širokého spektra vážných nemocí, tak pouze vybraných chorob (např. rakovina, infarkt, cévní mozková příhoda apod.). Je pak na klientovi, zda si sjedná komplexní pojištění či si pojistí jen vybrané nemoci.

Spektrum pojištěných chorob je v některých pojišťovnách opravdu široké, nejvyšší počet - až 67 - zahrnula do pojištění NN Životní pojišťovna (NNŽP). Seznam zahrnuje i několik unikátních diagnóz. Jako jediná pojišťovna například plní pojistné plnění v případě epilepsie u dospělých.

Pojištění závažných onemocnění je možné sjednat i pro děti. V tomto případě je pak počet pojištěných vážných chorob obvykle nižší.

Odlišný postoj k pojištění závažných onemocnění zaujala pojišťovna Aegon. Letos představili unikátní koncepci, v níž se záměrně nezaměřují na dalekosáhlý seznam diagnóz, ale rovnou na následky, které způsobují. Podle nich má větší smysl vstřícné vymezení čtyř nejčastějších nemocí (rakovina, infarkt, mrtvice a roztroušená skleróza), které kryje již od nejmírnějších forem. A k této velké čtyřce si klienti pojistí tzv. závažné zdravotní následky.

Pozor na rodinnou anamnézu

V případě, že si budete chtít sjednat pojištění závažných onemocnění, nesmíte akutně žádnou vážnou chorobou trpět.

Některé pojišťovny také zohledňují, zda se ve vaší rodině některá z vážných chorob vyskytovala či vyskytuje, a rodinnou anamnézu sledují především u rakoviny či infarktu nebo cévní mozkové příhody. Vzhledem k většímu riziku je v takovém případě potřeba počítat s odpovídajícím pojistným.

Člověk s takovou rodinnou anamnézou si pojištění může uzavřít, při posuzování zdravotního stavu však mohou být některá připojištění upravena. Například u závažných onemocnění je možné, že klient, jehož rodič nebo sourozenec prodělal rakovinu, může být pojištěn s přirážkou na pojistném nebo s omezeným rozsahem pojistné ochrany.

Pojistku může uzavřít i člověk s dědičnými dispozicemi k vážným onemocněním. Dědičné dispozice individuálně posuzují, někdy mohou způsobit zdražení pojištění.

Čekací doba a doba přežití

Pokud některá z vážných chorob u vás propukne, musí od uzavření smlouvy a výplatou pojistného plnění uplynout dostatečně dlouhá doba - tzv. čekací doba. V závislosti na pojišťovně se pohybuje v rozmezí od tří měsíců (například Allianz, ČPP, ČSOB Pojišťovna, Generali, Kooperativa, MetLife či Pojišťovna ČS) do šesti měsíců (například Aegon, AXA, ČP, NNŽP či Uniqa).

V případě pojistné události následkem úrazu, ke kterému došlo v době trvání pojištění, se čekací doba neuplatňuje.

Další podmínkou pro výplatu pojistného plnění je dodržení tzv. doby přežití, která se pohybuje od 15 dnů (ČP) až po 30 dnů (ostatní pojišťovny). Je to doba, po kterou musí pojištěný zůstat naživu, a určuje se ode dne stanovení diagnózy či provedení operace.

Pojistná částka až 10 miliónů korun

Pojišťovny také pojistí jen klienty v určitém věku. V případě dospělých se věk pohybuje zhruba mezi 15 až 65 lety.

Výši pojistné částky pojišťovny většinou nastavují individuálně, přihlížejí jak ke klientovu věku, tak k jeho zdravotnímu stavu. Vždy záleží na nastavení konkrétní pojistné smlouvy, na potřebách a požadavcích daného klienta, na jeho zdravotním stavu, věku a dalších parametrech.

Nicméně pojistit se můžete i na milióny korun, například u ČP, MetLife či Pojišťovny ČS až na deset miliónů korun. Pojistné částky si nastavuje sám klient podle svých potřeb, a to až do maximální výše deseti miliónů korun.

Pojistné se pochopitelně následně odvíjí od výše pojistné částky, ale i věku klienta, pojistné doby a dalších parametrů. Někteří klienti za pojištění pro případ vážných onemocnění nejčastěji platí mezi 300 až 800 korunami.

Konec pojištění

K ukončení pojištění a výplatě pojistného plnění pojišťovny přistupují individuálně. Záleží například, jakou chorobou jste onemocněli, v jakém je stádiu, jak máte nastavenou smlouvu apod.

U rakoviny, mrtvice a roztroušené sklerózy rozlišujeme mírný, střední a extrémní rozsah, tomu odpovídá plnění 25 procent, 50 procent a 100 procent.
Dojde-li k částečnému plnění, pojištění nezaniká. Při dalším postupu nemoci (dosažení dalšího stupně rozsahu) se pojistné plnění vyplácí znovu.

Pojistným plněním připojištění zaniká a je třeba ho znovu sjednat. Každý případ posuzují pojišťovny individuálně v závislosti na konkrétním onemocnění.

Připojištění závažných onemocnění zaniká výplatou 100 nebo více procent sjednané pojistné částky. Tedy platí, že dojde-li k pojistné události, se kterou je spojeno právo na pojistné plnění např. ve výši 10 procent, připojištění je platné dále, dokud není vyplaceno zbylých 90 procent pojistné částky.

Výplatou pojistného plnění klientovi pojištění na danou nemoc končí.

V případě, že má klient sjednanou novou rozšířenou verzi pojištění závažných onemocnění, bude mu při prvním výskytu vyplaceno 100 procent sjednané pojistné částky a při druhém výskytu závažného onemocnění pak 50 procent.

Připojištění pro případ závažných onemocnění zahrnuje tyto diagnózy:

 • AIDS/HIV následkem krevní transfuze nebo jako profesní onemocnění u zdravotníků
 • Alzheimerova nemoc
 • Amputace horních a dolních končetin v důsledku onemocnění
 • Amyotrofická laterální skleroza
 • Apalický syndrom
 • Aplastická anemie
 • Bechtěrevova nemoc
 • Břišní tyfus
 • By-pass chirurgie koronárních / věnčitých cév
 • Crohnova choroba
 • Dětská obrna (Encefalitida - Poliomyelitida)
 • Encefalitida - Creutzfeldt-Jacobson
 • Encefalitida - klíšťová
 • Encefalitida - Reyeův syndrom
 • Encefalitida japonská
 • Encefalitida virová, bakteriální a jiná
 • Epilepsie
 • Hepatitida fulminantní
 • Hepatitida virová - C
 • Hepatitida virová - D
 • Hepatitida virová - E
 • Hluchota (neúrazová ztráta sluchu, obě uši)
 • Horečka dengue
 • Cholera
 • Churgův-Straussův syndrom - polyarteritis s postižením plic
 • Infarkt myokardu
 • Kardiomyopatie dilatovaná - srdeční selhání
 • Kawasakiho vaskulitida
 • Koma
 • Lymská borelióza
 • Malárie
 • Meningitida virová, bakteriální a jiná
 • Meningoencefalitida virová, bakteriální a jiná
 • Mrtvice
 • Nezhoubný nádor na mozku
 • Ochrnutí dvou končetin současně
 • Ochrnutí končetin neúrazové (ztráta schopnosti používat končetiny)
 • Operace - náhrada srdeční chlopně
 • Operace aorty
 • Parkinsonova nemoc
 • Plicní fibroza
 • Polyarteritis nodosa
 • Primární plicní hypertenze
 • Rakovina
 • Rakovina in situ
 • Revmatická horečka se srdečními komplikacemi
 • Revmatiodní artritida
 • Roztroušená skleróza
 • Selhání jater
 • Selhání ledvin vyžadující dialýzu nebo transplantaci
 • Schistosomóza
 • Slepota (neúrazová, obě oči)
 • Stav po angioplastice (PCI)
 • Svalová dystrofie/atrofie
 • Systémová progresivní sklerodermie a CREST syndrom
 • Systémový Lupus Erytematodes s postižením ledvin
 • Takayasuova vaskulitida
 • Terminální onemocnění
 • Tetanus
 • Těžká demence
 • Těžké selhávání plic
 • Transplantace životně důležitých orgánů a transplantace kostní dřeně
 • Tuberkulóza
 • Vzteklina (Encefalitida)
 • Wegnerova granulomatózní vaskulitida
 • Ztráta řeči neúrazová
 • Žlutá zimnice