Jak na získání hypotéky, když jste ve zkušební době?

29.04.2022

Fakt, že se žadatel o hypotéku nachází ve zkušební lhůtě, je jednou z mála komplikací, do kterých se zaměstnanec žádající o hypoteční úvěr může dostat. Zároveň, tato situace není snadno řešitelná.

Pokud vyloučíme možnost, že by zaměstnanec počkal s žádostí o úvěr na konec zkušební lhůty, nabízí se řešení, kdy spolu s žadatelem podají žádost o hypoteční úvěr i další osoby. O hypotékumohou žádat až 4 lidé ze 2 domácností. Tj. pokud nyní žádá o hypotéku nesezdaný pár, přičemž jeden z žadatelů se nachází ve zkušební lhůtě, mohou k žádosti o úvěr přistoupit např. rodiče žadatele ve zkušební lhůtě. V takovém případě banka posuzuje rizikovost skupiny jako celku, kdy bere v potaz celkové příjmy všech žadatelů a celkové výdaje všech žadatelů. Příjmy plynoucí ze zaměstnání ve zkušební lhůtě nejsou do celkových příjmů započítány. Je tedy nutné, aby další osoby přistupující k žádosti o úvěr měli prokazatelné příjmy.

V okamžiku, kdy zaměstnanci uplyne zkušební lhůta a je tak možné prokázat příjmy ze zaměstnání, lze učinit změnu úvěrové smlouvy (za poplatek cca 5 000 Kč), kdy budou ostatní osoby (např. výše zmínění rodiče) z úvěrové smlouvy vyjmuti. Tento krok musí schválit banka a předchází mu zkoumání finanční situace klientů, kteří zůstanou uvedeni v úvěrové smlouvě po plánované změně.

Na konci fixace úrokové sazby lze učinit změnu osob uvedených v úvěrové smlouvě zdarma, klient se však nevyhne nutnosti prokazovat své příjmy s tím, že nebudou-li příjmy dostatečné, tak:

- stávající banka změnu neschválí,

- banka, ke které klient refinancuje svou hypotéku neschválí žádost o tento úvěr.

Platí, že ne všechny o úvěr žádající osoby musí být spolumajiteli nemovitosti. Stačí, aby tuto podmínku splňovala pouze jedna z osob žádajících o úvěr.

Na co si dát pozor?

Aby výše uvedené kroky nenapáchaly více škody než užitku, je vhodné přizvat k úvěru osobu:

- s dostatečně vysokými prokazatelnými příjmy,

- s perfektní úvěrovou historií, tj. osobu, která v minulosti splácela své závazky řádně a včas,

- osobu ve věku, který nebude komplikací pro získání úvěru (všeobecně platí, že hypotéka by měla být splacena do věku 75 let žadatele s hlavním příjmem, kterým může být ona k úvěru přistupující osoba).