Jak na životní pojistku, aby dávalo pojištění smysl?

22.11.2021

Na rozdíl od většiny zboží a služeb, které běžně nakupujeme, nemá pojištění v čase nákupu žádný okamžitý a viditelný efekt, a proto jej možná podceňujeme nebo dokonce vnímáme jako zbytečný výdaj.

Pojištění má chránit vaše budoucí příjmy a finanční majetek v důsledku nenadálých událostí, které mohou způsobit poškození nebo úplné zničení vašeho majetku či zdraví. Majetek je pak třeba opravit nebo zcela nahradit. V případě poškozeného zdraví či úmrtí je třeba nahradit ušlý příjem nebo náklady léčení. Finanční náhrada přichází v podobě pojistného plnění, které vyplácí pojišťovna, u níž je pojištění sjednáno.

Majetek cennější než zdraví?

Stále platí, že lidé více peněz obětují ve prospěch pojištění majetku než pojištění osob. Majetek je viditelný, uchopitelný, umíme si představit jeho hodnotu nebo úsilí vynaložené na jeho získání. Máme ho reálně teď a nechceme o něj přijít.

U životního pojištění je to jinak. Pojišťujeme si ztrátu budoucího příjmu v důsledku úrazu nebo nemoci, ale ještě jsme ty peníze reálně nevydělali. Naše ochota si pojistit něco, co ještě nemáme, je přirozeně mnohem nižší. Dlouhodobý finanční dopad na rodinné rozpočty je přitom výrazně vyšší.

Při poškození automobilu, nemovitosti nebo vybavení domácnosti se ztráta vyšplhá zpravidla maximálně na několik set tisíc korun v závislosti na ceně majetku. U životního pojištění se ale vždy jedná o ztrátu milionů korun. Nejvíce devastující dopad na rodinný rozpočet mají dlouhodobá nemoc, invalidita a smrt.

Dlouhodobá nemoc ohrožuje hlavně OSVČ

Zaměstnancům se při nemoci automaticky vyplácí prvních 14 dní nemoci náhrada mzdyzaměstnavatelem a po další dny nemocenská z České správy sociálního pojištění.

Oproti zaměstnancům živnostníci mají na výplatu nemocenské nárok pouze tehdy, pokud si dobrovolně platí nemocenské pojištění. Reálně je takovýchto živnostníků minimum. Pokud je živnostník samostatnou ekonomickou jednotkou, tedy jeho příjem je závislý přímo na jeho výkonu, bývá jeho ztráta příjmu totální.

Smrt a invalidita

Se smrtí člena rodiny odchází trvale i příjmy a výdaje zemřelého. Při aktuální průměrné hrubé mzdě 35 285 Kč, tedy čisté mzdě cca 28 400 Kč, se finanční ztráta za pět let přehoupne přes 1,7 milionu korun.

Při invaliditě je negativní dopad na rodinný rozpočet ještě horší. Se vzniklou invaliditou dochází nejen k trvalému poklesu příjmů, ale s nemocí nebo trvalým handicapem se zvyšují i pravidelné výdaje. Kromě nich mohou invalidnímu důchodci vzniknout jednorázové výdaje na nutné úpravy bydlení, na speciální vybavení, na zdravotní pomůcky apod.

Nepříjemná je situace, kdy má invalidní důchodce nižší stupeň invalidity, přesto není schopen se svým postižením či nemocí nalézt přivýdělek. Pak je propad ještě výraznější, protože nižší stupeň invalidity automaticky znamená nižší invalidní důchod.

Jak se pojistit?

  • Vždy si vyčíslete, jaká finanční ztráta vám asi hrozí pro určité riziko a či má smysl dané riziko pojišťovat. Nezapomínejte na růst cen. Inflace vám reálnou finanční ztrátu ještě prohloubí. Nevíte-li si rady s výpočtem, přičtěte k pojistné částce 10 až 20 % za každých deset let pojištění.
  • Vždy si přednostně pojistěte velká rizika, tedy invaliditu 3. a 2. stupně a smrt, pokud máte rodinu. Jste-li manuálně pracující, určitě zvažte i invaliditu 1. stupně.
  • Pojistnou částku vždy rozdělte na fixní a klesající. Fixní pojistná částka by měla krýt jednorázové náklady, klesající pojistná částka pak ztrátu příjmů. V případě pojištění smrti vždy volte z větší části klesající pojistnou částku.
  • Pojištění pracovní neschopnosti si plaťte především tehdy, pokud jste osoba samostatně výdělečně činná a neplatíte si nemocenské pojištění. Vždy volte pracovní neschopnost i v důsledku úrazu.
  • Ztráty z malých rizik, jako jsou např. léčení úrazu či pobyt v nemocnici, kryjte z finančních rezerv. Takováto rizika pojišťujte pouze tehdy, pokud nemáte rezervy, nebo je vyšší pravděpodobnost pojistné události u daného rizika (např. řidič automobilu a riziko úrazu).
  • Pokud máte vytvořený majetek v řádu několika jednotek milionů korun, není životní pojištění nezbytné, pokud vám majetek přináší pravidelné výnosy. Nemáte-li ještě vytvořený majetek, spořte a investujte, jednoho dne převezme majetek vaši pojistnou ochranu.
  • Nemíchejte pojištění se spořením.
  • Nepojišťujte se na delší dobu než do důchodového věku.