Jak naložit s pojistnými smlouvami po zesnulých?

03.02.2020

Úmrtí blízkého člověka znamená pochopitelně velkou ztrátu. Pozůstalí se navíc musí vypořádat s mnoha záležitostmi, které smrt příbuzného s sebou přináší. Jednou z nich je i vyřešení případných pojistných smluv, které po sobě zesnulý zanechal.

Komu náleží pojistné plnění z pojistky zesnulého?

Pokud měl zesnulý uzavřené životní pojištění, nestává se tato smlouva předmětem dědění. Pojištěný ale může do smlouvy uvést, komu připadne výplata plnění z ní, pokud během smluvní doby zemře. Může přímo jmenovat, identifikovat plným jménem daného člověka, případně může uvést vztah (např. manželka, bratr apod.), jaký k němu má.

"Vždy je třeba dbát na to, aby si klient pohlídal, že jím stanovené osoby oprávněné k převzetí plnění v případě jeho smrti skutečně odpovídají jeho aktuální vůli, která se může během trvání pojištění měnit - například se rozejde s partnerem/partnerkou, oprávněná osoba zemře apod. Pokud klient nikoho neurčí, jsou osoby oprávněné převzít za zemřelého pojistné plnění ze smlouvy určeny zákonem," upozornila Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

Měl vůbec zesnulý pojištění?

Pokud si nebudete jisti, u jaké pojišťovny měl zemřelý příbuzný smlouvu, můžete se obrátit na Českou asociaci pojišťoven, aby to pro vás zjistila.

Ovšem může se také stát, že pozůstalí vůbec nevědí, že dotyčný zemřelý měl životní pojištění. V takových případech však pojišťovna také neví, že klient zemřel, a tudíž posílá doporučeně upomínky na další splátky pojistného, podle nichž pozůstalí tuto skutečnost zjistí.

Oznamte úmrtí pojišťovně

Dalším krokem, poté když zjistíte, že váš zemřelý příbuzný měl pojistnou smlouvu, je oznámení jeho úmrtí pojišťovně.

"Musí předat úmrtní list a dokumentaci od lékaře, aby pojišťovna zjistila, že šlo o pojistnou událost ve smyslu sjednané smlouvy. Je-li to zřejmé a jednoznačné, lze vyplatit peníze obratem, klidně do 24 hodin oprávněným osobám," uvedla Svobodová.

Pokud se ale objeví nějaké nejasnosti (například může jít o sebevraždu, případně se může zkoumat, zda dotyčný nezamlčel na vstupu do smlouvy chronické závažné zdravotní obtíže, jež byly rovněž příčinou smrti), může, jak dále Svobodová upozornila, projednání a šetření trvat delší dobu. Pojišťovna si totiž vyžádá další dokumentaci nebo například vyzve Policii ČR, aby jí dodala k události své záznamy.