Jak nás emoce připravují o investované peníze.

16.12.2020

Emoce jsou jedním z největších nepřátel investora. Ukvapená rozhodnutí většinou vedou k trvalé ztrátě vložených peněz. Reakce na pohyb trhu by měla být uvážená a jít vždy ruku v ruce s nastaveným investičním cílem a horizontem.

Cítit emoce je normální, ale měli bychom se snažit podchytit, kdy ovlivňují naše rozhodování a předejít tak unáhleným závěrům. Negativní emoce, které vznikají s propadem trhu, nás ovlivňují mnohem více než pozitivní emoce, které říkají, že se našim investicím daří. Tento princip je v nás nastavený už od pradávna, kdy negativní emoce byli často spojovány s ohrožením života.

Jak funguje naše mysl při investování?

Na začátku investování máme radost, že jsme se konečně rozhodli. Většinou je to v době, kdy ze všech médií slyšíme, jak trhy rostou a kdo všechno a kolik na tom vydělává. Ve chvíli, kdy trhy trochu poklesnou, začínají naše první pochyby. Z médií (z těch samých, ze kterých jsme slyšeli o nekonečném růstu) se na nás valí zprávy o problémech firem a států a v tu chvíli si začneme říkat, jestli to nemůže ovlivnit i naše investice. A pak to přijde.

Pohár trpělivosti přeteče a investice prodáme i za cenu ztráty. Říkáme si, že je přeci lepší dostat zpět alespoň něco. V této chvíli jsme už většinou přesvědčeni, že ztrátu nemůžeme nikdy dohnat, že je to podvod nebo že to prostě není pro nás. Za čas ta samá média začnou znovu informovat o růstu na trzích a my si začínáme říkat, zda byl dobrý nápad to prodat a tak je to pořád dokola, viz graf.

Čeho se opravdu bát a čeho ne?

Největším rizikem pro každého investora je riziko ztráty všech investovaných prostředků např. při krachu společnost, do které investuje nebo částečné ztráty, pokud při poklesu trhu své peníze vybere. Rizikem naopak nejsou, průběžné výkyvy trhu tzn. volatilita. Výkyvy na trhu byly, jsou a budou.

Dle Dow Jonesova indexu totiž dochází na trhu k poklesu o 5 procent přibližně 3x ročně, k poklesu o 10 procent přibližně 1x ročně, k poklesu o 20 procent asi každých 3,5 roku a k poklesu o 40 procenr každých 12 let. S těmito změnami v aktuální hodnotě investice je tedy třeba počítat a nenechat se jimi rozhodit. V dlouhém horizontu totiž, jak vidíme, budou přicházet poměrně pravidelně.

Většina běžných investorů zaostává za výkonem své investice.

Proč tomu tak je? Mohou za to ty emoce, o kterých zde všude píši. Jak už jsem zmínil výše, pokud trhy rostou, dostává se jim v médiích pozitivní reklamy a klienti nakupují. Pokud trhy klesají, dostává se jim negativní reklamy a klienti prodávají. Většina investorů se tedy chová přesně naopak, než radí základní poučka "nakupuj, když je to dole a prodávej, když je to nahoře". Skoro každý vám sice bude tvrdit, že emocím nepodléhá, ale čísla mluví jinak.

Z historických zkušeností na trzích vyplývá, že investice se po svém propadu, i když třeba v delším horizontu vrátí zpět na svou původní úroveň a bude pokračovat výš. V Grafu níže vidíme, že když fond (žlutá čára) roste, investoři (šedé čáry) kupují jak o život a naopak, když fond klesá, investoři prodávají. To má za následek, že většina běžných investorů vidí v grafech poradců a bank, jakých výsledků fond dosahuje, běžný investor ale díky svému "neukázněnému" chování (emocím) tohoto výnosu většinou nedosáhne. Tento trend je patrný u většiny finančních aktiv.

Co tedy dělat v případě poklesů?

Každý zkušený investor nebo poradce vám poradí, držte se svého finančního plánu a investičního horizontu. Pokud trhy klesají a váš investiční horizont je ještě dlouhý, není třeba se děsit. Eliminovat riziko také můžete pravidelnou investicí, u které nemusíte tolik řešit, zda začínáte nahoře nebo dole, ale každou platbou průměrujete cenu svého portfolia, tudíž jsou poklesy během trvání investice dokonce žádoucí, jelikož při nich nakupujete levněji.