Jak ochránit peníze před inflací? Jedním z řešení jsou investice.

16.06.2021

Investiční analytici doporučují domácnostem a firmám právě teď investovat peníze na finančních trzích. Důvod je zrychlující inflace a potřeba ochránit hodnotu svých úspor. Zároveň však důrazně upozorňují, investice je třeba teď diverzifikovat více než kdy jindy. To je nakoupit více druhů investičních aktiv.

Podle investičního stratéga společnosti Conseq je zvlášť dnes dobré vědět, že pokud má někdo volnou hotovost a bude ji držet na účtu v bance, inflace bude reálnou hodnotu těchto úspor v čase velice silně snižovat, či dokonce přímo likvidovat. Aktuální průměrná globální míra inflace přitom činí 3,6 procenta.

S ohledem na inflaci jsou peníze ve slamníku či na běžném účtu jistou prohrou v boji o uchování reálné kupní síly peněžních prostředků. Naopak s investováním existuje reálná šance se s tím poprat. A to platí i navzdory současným valuacím finančních aktiv.

Podobně to vidí i investiční stratég, který přidává ale už i konkrétní radu: V případě investic je vhodné vybrat ty, které mají sílu ochránit peníze před inflací nebo mají dlouhodobě zhodnocení nad úrovní inflace. Což jsou v první řadě akcie.

Do čeho investovat?

Vůbec nejsnazší forma, jak investovat peníze na finančních trzích, je prostřednictvím podílových fondů. V nich sice bude hodnota zainvestovaných peněz kolísat, ale investor má peníze kdykoli k dispozici. A pokud investuje pravidelně, nic se nestane, ani když investování přeruší.

Pravidelné investování navíc minimalizují riziko nesprávného načasování investice.

Poté, kdy se investor rozhodně investovat, je potřeba, aby si nastavil své investiční portfolio s ohledem na konkrétní investiční horizont. To je, jak dlouho bude investovat, jak dlouho bude moci dávat peníze do investování či je držet zainvestované, aniž by mu chyběly jinde.

Přitom platí, že čím delší investiční horizont investor má, tím větší podíl úspor by měl mít zainvestováno v rizikovějších investičních aktivech v čele s akciemi, které v dlouhém časovém období přinášely nadstandardní zhodnocení. 

Zároveň na dluhopisy se v dnešní době žádný investor spoléhat nemůže, neboť aktuálně průměrný globální dluhopisový výnos do doby splatnosti podle agentury Bloomberg činí nominálně pouze 1,1 procenta. Reálně po odečtení globální inflace dokonce -2,5 procenta. Investováním do dluhopisů tak podle jeho názoru žádný investor v následujících letech rozhodně nezbohatne.

Dluhopisy patří do každého portfolia, ať už jako jeho konzervativní část či protiváha volatilním akciím nebo jako likvidní rezerva, která se s nízkým rizikem zhodnocuje. Stejně tak dluhopisové fondy mají podle jeho zkušeností dost nízkorizikových nástrojů, pomocí kterých lze lokální inflaci dlouhodobě pokrýt.

S ohledem na očekávanou inflaci není možné poskládat portfolio jinak, než s určitým podílem akciových titulů, korporátních dluhopisů, nemovitostní složky a jiných alternativ," říká s dovětkem, že lidé by v případě "jiných alternativ" měli být obezřetní před investicemi do kryptoměn.

Kryptoměny jako bezpečnou investici pak zcela vylučuje Martin Mašát. Ale nezmiňuje pouze kryptoměny jako rizikovou investici. Lidé by se podle jeho slov měli mít na pozoru před všemi takzvaně "jednoduchými recepty, jak se zajistit."

Zde bych dával pozor na investice například do zlata, které sice může pokrýt inflaci, ale ne tu českou. A dále v prostředí posilují koruny bude cena zlata v koruně klesat, vysvětluje, aniž by ale principiálně odmítal zlato jako doplněk a součást investičního portfolia.

Jaký výnos mohou přinést teď investice?

Analytici při současném vývoji očekávají na dlouhém investičním horizontu u akcií průměrné roční zhodnocení kolem šesti procent. U dluhopisů by to mohlo být pouze kolem 1,0-1,5 procenta. Asociace penzijních společností před několika dny překvapila, když odhadla letošní zhodnocení dynamických účastnických fondů (ty investují hlavně do akcií, pozn. red.] až na 20 procent. Vycházela přitom z jejich pětiprocentního růstu v letošním prvním čtvrtletí.

U nemovitostí je předpoklád, že i nadále by měly investorům přinášet nominální zhodnocení mírně nad inflaci. A to při současně odhadovaném zhodnocení pět až šest procent za rok.

V souvislosti s nemovitostmi pak upozorňuji na možnost investovat do nemovitostních fondů. I zde se dá investovat už od pár stokorun ročně. Podle něj si ale je třeba uvědomit, že v případě nemovitostních fondů jde vždy o nelikvidní, a tedy dlouhodobější investice, delší než u akcií. A také, že i nemovitosti se mohou potýkat s výkyvy svých cen, které mohou v určitá období zhoršit výkonnost fondů.

Na druhou stranu hlavní částí výnosu nemovitostních fondů je nájemné, jehož výhodou je, že může zohledňovat inflaci. O inflaci totiž každoročně rostou nájmy v nemovitostech v portfoliích těchto fondů. Stále však platí, že mezi faktory ovlivňující výkonnost nemovitostních fondů je nelikvidita nemovitostí (nedají se snadno převést na peníze), vývoj jejich cen a obecná úroveň nájemného.