Jak odškodnit dítě bez autosedačky v případě nehody?

31.05.2023

Autosedačky jsou určeny pro přepravu dětí autem. Zákon jasně vymezuje, do kdy je budete muset používat. Kdy tedy budete moci s dětmi jezdit bez autosedačky? Dětské autosedačky fungují jako zádržný bezpečnostní systém, který je při přepravě dítěte do určité výšky a hmotnosti pro řidiče povinností. Kdy sedačku při přepravě dítěte musíte používat, je určeno v § 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Podle webových stránek BESIP může být už i náraz v rychlosti 15 km/h pro dítě bez autosedačky smrtelný.

Jak nesmíte dítě přepravovat v autě?

Bez bezpečnostního zádržného systému nesmíte ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3 přepravovat dítě mladší 3 let. Na sedadle vedle řidiče navíc nesmí za jízdy sedět dítě, které měří méně než 150 cm, za předpokladu, že nemá autosedačku.

Povinnosti řidiče při přepravě dítěte v autě

Řidič, který přepravuje dítě, je povinen připevnit dětskou sedačku na sedadlo. Autosedačka musí odpovídat velikosti a hmotnosti dítěte. Dítě do ní umístí podle podmínek, které uvedl výrobce v návodu.

U vozidel kategorie M2 a M3 je také nutné, aby řidič poučil dítě starší 3 let anebo osobu, která jej doprovází, že dítě musí být při přepravě umístěno v autosedačce, pokud nedošlo k zajištění informace jiným způsobem.

Do kdy musí dítě jezdit v autosedačce?

Do roku 2006 platilo, že autosedačku potřebuje dítě, které je mladší 12 let. Dnes musí mít autosedačku nebo podsedák každé dítě, které neměří více než 150 cm a neváží více než 36 kg. Důležitějším faktorem je zde spíše výška než váha, protožebezpečnostní pás nesmí být veden přes krk dítěte, při nárazu by totiž mohlo hrozit uškrcení. Pokud je bezpečnostní pás veden přes krk, je nutné použít podsedák.

Pokud posadíte dítě do sedačky na sedadlo, které je vybaveno airbagem, a ten nebude uveden mimo činnost, nebo je uveden mimo činnost automaticky, dítě nesmí sedět čelem proti směru jízdy.

Děti, které převyšují stanovenou výšku a hmotnost, mohou jezdit bez sedačky nebo podsedáku. Musejí však být stejně jako ostatní spolujezdci připoutány bezpečnostním pásem. Ten by měl obepínat celé tělo. Nesmí jít přes krk ani přes ramenní kloub. V dolní části by měl obepínat pánev.

Jak v autě přepravovat více dětí?

Ve výjimečných případech nemusí mít dítě starší 3 let a nižší než 150 cm autosedačku. Je tomu tak tehdy, pokud jsou vzadu umístěny již 2 autosedačky pro další dvě děti s tím, že pro třetí autosedačku již na zadních sedadlech není dostatek prostoru. Třetí dítě bez autosedačky může být přepravováno bez ní, musí však být připoutáno bezpečnostním pásem.

Kdy dítě nemusí mít autosedačku?

Dítě může cestovat vozidlem bez autosedačky i v případě, že umístění do zádržného bezpečnostního systému neumožňuje jeho zdravotní stav. Dále jej také nepotřebuje do vozidel, která spadají pod taxislužbu. Dítě však i zde musí být připoutáno a nesmí sedět vepředu.

Výjimku tvoří i ta vozidla, která zabezpečují svoz a rozvoz dětí do mateřských anebo základních škol. Rychlost však musí být omezena na 70 km/hod. Dále autosedačku nebude nikdo vyžadovat, ani když bude dítě přepravováno bezpečnostními složkami při plnění služebních povinností (hasiči, policie, záchranka apod.).

Pokuta za jízdu bez autosedačky

Pokud vás zastaví silniční kontrola a v autě budete mít dítě, které nesplňuje váhu ani hmotnost pro jízdu bez autosedačky, a přesto ji nebude mít, může vám být na místě vyměřena pokuta od 1500 Kč do 2500 Kč. K tomu dostanete ještě 4 trestné body do karty řidiče. Ve správním řízení se pokuta pohybuje v rozmezí od 2500 Kč do 5000 Kč.