Jak předčasně vypovědět pojistnou smlouvu?

13.06.2022

Nejste spokojeni s pojištěním? Říkáte si, že byste rádi vypověděli pojistnou smlouvu, ale bojíte se vysokých sankcí za předčasné zrušení? Jaké jsou Vaše možnosti? A co si ohlídat? Ne vždy je možné pojistnou smlouvu ukončit předčasně. Důležité je naplnění určitých podmínek. Ty musí být součástí smlouvy anebo vyplývající ze zákona.

Vypověď pojistné smlouvy do 2 měsíců

Pojištění a poskytovatele lze změnit jednou ročně. Nejvhodnější chvílí je konec pojistného období čili tzv. výročí smlouvy, jehož datum najde každý ve své smlouvě. V případě, že se rozhodne pro předčasné ukončení, musí být pojišťovně písemná výpověď doručena nejpozději šest týdnů před tímto termínem.

Při nákupu zboží má pak klient právo využít zákonnou lhůtu 2 týdnů pro odstoupení od smlouvy. V případě pojištění máte navíc ještě dalších 6 týdnů, novou smlouvu lze tedy vypovědět do 2 měsícůod jejího uzavření. Pakliže se pro ukončení v této lhůtě rozhodnete, počítejte s tím, že pojišťovně vzniká nárok na odpovídající část pojistného.

Kdy ještě lze vypovědět pojistnou smlouvu?

Také zdražení pojistného, o němž pojišťovna musí vždy písemně informovat alespoň dva měsíce před začátkem platnosti, je příležitostí k vypovězení smlouvy. Zdražení může činit pár desítek či stovek korun ročně, které pojištěnec zprvu téměř nepocítí. Pojišťovny však mění své tarify pravidelně, takže po pár letech může rozdíl v ceně představovat i několik tisíc, což už může být pro klienta nevýhodné. Jednoznačně se proto vyplatí sledovat aktuální nabídku na trhu.

Důvodem k vypovězení může být dále i nespokojenost s vypořádáním pojistné události. Ta může panovat jak na straně klienta, tak i pojišťovny. Pojišťovna je navíc oprávněna vypovědět smlouvu klientovi s vysokou četností pojistných událostí. Jistá specifika existují také u jednotlivých typů pojištění. Například u povinného ručení lze smlouvu zrušit kromě výše zmíněných situací také při prodeji či krádeži vozu.

Shrnutí případů, kdy lze pojistnou smlouvu vypovědět:

  • Nejpozději 14 dní v případě uzavření smlouvy na dálku
  • Nejpozději 1 měsíc od oznámení o změně výše pojistného
  • Nejpozději 2 měsíce od uzavření nové smlouvy
  • Nejpozději 6 týdnů před výročím smlouvy
  • V případě nespokojenosti s řešením pojistné události, a to nejpozději 3 měsíce od nahlášení pojistné události

Odstoupení na základě nepravdivých informací

Od smlouvy také můžete do 2 měsíců od jejího uzavření odstoupit i v případě, že vám byly podány mylné nebo nepravdivé informace. Ty mohly souviset např. s parametry produktu nebo s výší pojistného. Přitom pak vůbec nezáleží na tom, zdali byly tyto informace anebo třeba nepravdivé písemné odpovědi na otázky pojistníka podány úmyslně nebo pouze z nedbalosti poskytovatele. Pojistitel má poté povinnost vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, a to nejpozději do 30 dnů po odstoupení ze smlouvy. Z částky se odečte případná suma, která byla použita při plnění události.

Na základě nepravdivých informací samozřejmě může odstoupit od smlouvy nejen pojistník, ale i pojistitel. S tím rozdílem ale, že se v tomto případě od zaplaceného pojistného ještě navíc odečítají i administrativní náklady, které byly vynaloženy na vznik smlouvy a správu soukromého pojištění.

Pojištění také končí v situaci, kdy dojde k zániku pojistného rizika anebo pojištěné věci. Dále je samozřejmě ukončeno i tehdy, pokud dojde k úmrtí pojistníka anebo k zániku právnické osoby, která si tento finanční produkt sjednala, pokud si tedy nestanovila žádného nástupce.