Jak přemýšlí úspěšní? Nebojí se chybovat a věří svému šestému smyslu.

01.08.2021

Jste to, co si o sobě myslíte. Pokud dokážete změnit nastavení svého uvažování, můžete dosáhnout více úspěchů i spokojenosti. Velmi snadno se to říká, ale o to složitější je své myšlenkové koncepty pozměnit. Už proto, že mnoho vnitřních pochodů funguje na autopilotovi.

Vykročit za horizont své hlavy se někdy shoduje s jiným populárním souslovím "dostat se mimo svou komfortní zónu". V praxi to znamená, že i když se vám nechce dělat změny a máte z nich strach, dokážete zdravě zariskovat.

Co odlišuje mysl úspěšného člověka od toho, komu se zatím nedaří? Kromě otevřenosti a přesvědčení, že vše nakonec dobře dopadne, je to ochota přijmout chyby. Nikdo se nerodí dokonale kompetentní, své dovednosti získáváme na cestě.

Selhání jsou nepříjemná, už proto, že okolí nám je většinou neodpouští. Ale zásadní je, aby strach z chyb neomezoval vaši chuť zkoušet nové a učit se. Jinak ustrnete, což se začne projevovat třeba tím, že vaši mysl ovládne plíživý dojem, jako byste žili jen tak napůl.

Abyste vykročili ze své komfortní zóny, zkusili uvažovat jako někdo jiný a byli ochotni udělat chybu, musíte mít velmi silnou motivaci. Abyste ji získali, potřebujete znát své dlouhodobé cíle.

Kvůli nim pak budete ochotni i měnit zavedené pořádky, což je podobně strašidelný proces jako otevřít se chybám. Ale nemůžete nikoho vést ani přinést do společnosti pokrok, pokud hrajete podle stále stejných not.

 Na spoléhání se na svůj šestý smysl není nic ezoterického.

Představte si, že jste právě dostali nabídku na práci v zahraničí. Rádi byste ji přijali, protože se jedná o zemi, kde je velmi vysoká úroveň života, ale váš plat nebude stačit na to, abyste žili stejně dobře jako doma. Taky si budete muset najít nové přátele, budete postrádat rodinu. Přijmete tuto pozici?

Napoví vám intuice, nikoli jen racionální seznam výhod a nevýhod. Na spoléhání se na vlastní šestý smysl není nic ezoterického, řada těch nejúspěšnějších lidí přiznává, že v momentě, kdy stojí před nejzásadnějšími rozhodnutími, se nechávají vést právě vnitřním hlasem.

Výhradně pozitivní myšlení, které se často uvádí jako pro úspěch nezbytné, není lidem přirozené - díky strachu, obavám a skepsi se naši pravěcí předci vyhnuli útokům predátorů.

Velmi dobře může fungovat také negativní motivace, ale v dlouhodobém horizontu bude kvalita vašeho života výrazně lepší, pokud sklenici uvidíte spíš poloplnou.