Jak řešit krizové situace se splácením hypotéky.

08.11.2019

Rozvod, ztráta práce nebo musíte dům s hypotékou prodat? Po bezproblémovém splácení mohou nastat složité situace. Jak je řešit, když máte "na krku" hypotéku?

Že je půjčka na vlastní bydlení jedna z mála rozumných, na tom se shodnou snad všichni odborníci na osobní finance. Život ale není neměnný. Přijdou životní situace, které mohou splácení hypotéky zkomplikovat. 

Rozvod 

Mnohdy je bohužel hypotéka delšího trvání jak samotné manželství. Když k rozvodu dojde, probíhá vypořádání majetku a závazků. Často se manželé dohodnou, že jeden z nich si nechá například byt a tedy i hypotéku a s druhým se nějak vyrovná. Dohodne se to většinou u soudu v podmínkách vzájemného vypořádání. Zde se však často objevuje jeden zásadní omyl. Klienti banky se domnívají, že když si jeden z nich nechá byt a převezme hypotéku, tak ten druhý automaticky už žádný závazek nemá. Není to ale tak jednoduché. 

Banka totiž musí spoludlužníka nejdříve z úvěru vyvázat, což udělá pouze tehdy, když druhý z manželů doloží, že má bonitu dostatečnou pro splácení úvěru. Pokud nebude jeden z manželů schopen doložit dostatečnou bonitu, tak banka druhého z manželů z úvěru nevyváže. I když je tedy dohoda o vypořádání majetku soudem posvěcená včetně toho, že jeden z nich převezme úvěr, nemá to ve vztahu k bance žádnou váhu. Řešením při nedostatečné bonitě jednoho z nich je pak třeba přistoupení spoludlužníka, například nového partnera jednoho z nich. Další variantou je dům prodat, hypotéku předčasně doplatit a zbývající peníze si rozdělit.

Ztráta práce 

V případě ztráty dobře placeného místa, se může dlužník dostat do svízelné situace, kdy nezbývá dostatek na splátky. V této situace je namístě zavčas kontaktovat banku. Možná je dohoda ohledně odkladu splácení. Banky umí nejčastěji na několik měsíců odložit splátky jistiny. Úroky však většinou musí klienti platit dál. Dalším řešením může být prodloužení splatnosti úvěru, díky kterému si klient sníží splátky. Ovšem hypotéku to celkově prodraží.

Proto je dobré si sjednat pojištění schopnosti splácet - pojišťovna pak bude nejvýše rok hypotéku platit. Pojištění v tomto případě však není všespásné a většinou poměrně drahé. Navíc je nutné počítat s tím, že pojišťovny vyplácí pojistné až po dvou měsících evidence na úřadu práce. Spoustu starostí si tak dlužníci ušetří, pokud se jim vedle splácení hypotéky daří budovat dostatečné rezervy.

Úmrtí jednoho z manželů 

Pokud bohužel jeden z páru, který si pořídil nemovitost na hypotéku, zemře, vše zůstane z hlediska hypotéky více méně při starém. Smrtí majitele hypotéky povinnost splácet dluh nekončí. Spoludlužníci či pozůstalí musí ve splátkách plynule pokračovat, a to i v případě, že ještě neskončilo dědické řízení. A to v původně dojednané výši a v původně stanovené délce splácení. Banka v této situaci přihlásí svou pohledávku do dědického řízení, jehož výsledek určí, kdo má dluhy splácet. Ne vždy to musí být manžel, mohou to být i dospělé děti.

Pokud rodina není schopna za žádných podmínek ve splácení pokračovat, řešením je prodej a splacení. Pokud dědici nebudou s bankou komunikovat, má banka nárok na realizaci zástavního práva.

Řešením, které klientům doporučujeme je sjednat si pojištění schopnosti splácet pro případ smrti i trvalé invalidity. Toto pojištění tak chrání klienty mající hypotéku před výpadkem příjmu v případě nenadálých životních událostí. V případě pojistné události - úmrtí partnera, je pojistným plněním zbývající dlužná částka hypotečního úvěru splacena.

Jiné je to u meziúvěru ze stavebního spoření 

Pokud zemře majitel meziúvěrového účtu, tak meziúvěrový účet zaniká. Důvodem je to, že k úvěrovému účtu je vázán vkladový účet, který podle nového zákona zaniká ke dni úmrtí a není zde možný převod na dědice. V takovém případě není nutné během dědického řízení meziúvěrový účet splácet. Po skončení dědického řízení se oba účty zúčtují a dědic by měl úvěr doplatit. Opět se vše samozřejmě řeší s dědicem individuálně, možností je přeúvěrování a převedení dluhu na nového dlužníka

Živel 

Podmínkou uzavření hypotečního úvěru je zpravidla vinkulace pojištění nemovitosti ve prospěch banky. Když pak nastane nějaká škoda na vašem bytě či domě raději se vždy ihned spojte s bankou či pojišťovnou, kde vám poradí, jak postupovat. Podklady k vyplnění a doložení nezbytných náležitostí pro likvidaci pojistné události vám budou zaslány poštou po nahlášení. 

Malé škody asi do 150 000 korun řeší majitel nemovitosti přímo s pojišťovnou. Pokud dojde k většímu poškození, které může mít vliv na hodnotu nemovitosti, vstupuje do jednání i banka. Peníze z pojišťovny přijdou na účet banky a ta pak postupně uvolňuje prostředky na opravy.