Jak řešit majetkovou škodu nejen po tornádu?

19.07.2021

Nedávný úder tornáda na jižní Moravě přinesl rozsáhlé majetkové škody, jejichž vyčíslování stále ještě probíhá. U nás ojedinělá přírodní katastrofa výrazně poničila nebo odsoudila k demolici mnoho rodinných domů a dalších staveb. Jak řešit pojistné události spojené se škodou na majetku a jak předejít sporům s pojišťovnami?

Lidé, kteří prožijí živelní událost, jsou často pod velkým psychickým tlakem a pro úplné a 100% vyřešení škod na majetku je důležité nejen profesionálně zdokumentovat rozsah škod a uplatnit nároky ve správné výši, ale také využít všechny možnosti, které umožňují pojistné podmínky. Může se jednat o náhradní ubytování, náklady spojené s odstraněním škody a další nároky. Současně je důležité hlídat individuální podmínky jednotlivých pojistných smluv, jako jsou pojistné limity, podpojištění a různé výluky. Nejdůležitější je podchytit řešení pojistné události od samého počátku.

Základem je ochrana života a zdraví

I když se v dané chvíli bojíte o svůj majetek, vaše bezpečí je vždy na první místě a v žádném případě se nesnažte zamezit rozšiřování škod, případně dokumentovat škodu v situaci, kdy můžete být ohroženi na životě. Vždy dbejte pokynů záchranných složek.

Následně vše důkladně zdokumentujte

Pro úspěšné řešení škodní události je klíčová správná dokumentace - to znamená, co nejlépe a v co největším detailu zdokumentovat rozsah škody. Vždy však s respektem k první zásadě, vlastní bezpečnosti!

Snažte se všechny vzniklé škody vyfotit, případně natočit na video pomocí chytrého telefonu. Pokud na samotném místě přetrvává nebezpečí úrazu, můžete zatím pořídit záběry z dálky. V následném procesu řešení pojistné události se vám bude hodit každý doklad, fotografie či video.

Zamezte rozšiřování škody

Pokud to situace umožňuje (především s ohledem na první zásadu bezpečnosti), je poškozený povinen zamezit dalšímu rozšiřování škod. Příkladem může být částečně poničená střecha, skrze kterou může dojít k průniku vody do nemovitosti.

Jestliže může tímto způsobem dojít k dalšímu rozšiřování škody, měli byste učinit kroky, které tomu mohou zabránit - v praxi se může jednat například o přenos movitých věcí, jako je elektronika či hotovost, z místa škody.

Na co si dát pozor?

Lidé, kteří prožijí živelní událost, jsou často pod velkým psychickým tlakem a pro úplné a 100% vyřešení škod na majetku je důležité nejen profesionálně zdokumentovat rozsah škod a uplatnit nároky ve správné výši, ale také využít všechny možnosti, které umožňují pojistné podmínky.

Může se jednat o náhradní ubytování, náklady spojené s odstraněním škody a další nároky. Současně je důležité hlídat individuální podmínky jednotlivých pojistných smluv, jako jsou pojistné limity, podpojištění a různé výluky. Nejdůležitější je podchytit řešení pojistné události od samého počátku.

Co je podpojištění?

Definici a důsledky podpojištění uvádí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, takto: "Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude."

Pokud máte tedy nemovitost v hodnotě 6 000 000 Kč pojištěnou na 3 000 000 Kč, může vám pojišťovna vyplatit za škodu vyčíslenou na 1 000 000 Kč pouze 500 000 Kč.

Hlídejte si také pojistné limity

Kromě celkové pojistné částky je důležité sledovat také další parametr pojištění, kterým jsou pojistné limity. Ty představují maximální částky, které mohou být za určitá rizika či skupiny předmětů vyplaceny.

U pojištění domácnosti se tak můžete setkat s nastavenými limity například u elektroniky, věcí osobní potřeby, cenin nebo věcí, ke kterým nemá poškozený doklad. Pojistné limity mohou být stanoveny buď procentem z pojistné částky, nebo pevnou částkou.

Co se vám rozhodně vyplatí...

Odborníci doporučují alespoň jedenkrát do roka projít domácnost a natočit si chytrým telefonem její aktuální stav a vybavení. Tatáž dokumentace je vhodná i u nemovitosti jako celku. Nezbytným krokem je pak pravidelná aktualizace pojistných smluv právě s ohledem na stávající stav majetku.

Problému s výše uvedenou absencí účtenek, které postupně někam zakládáme nebo vyhazujeme, je možné předejít jejich elektronizací a uložením například v cloudu, pokud byste při škodní události přišli o vlastní výpočetní techniku.

Obraťte se na specialisty

Na řešení rozsáhlé majetkové škody nemusíte být sami a často se vyplatí spolupráce s odborníky, která vám přinese nejen maximální možné odškodnění, ale také vám v těžké životní situaci uleví od dalších starostí spojených s likvidací pojistné události.