Jak se liší pojištění domácnosti a nemovitosti a na co si dát pozor?

05.04.2021

Nízké pojistné částky a spousta nepojištěných domů a bytů. Tak to v současnosti vypadá na trhu s pojištěním nemovitostí a domácností. Nepojištěný nebo špatně pojištěný majetek Vás přitom může stát miliony. A stačí jen elektrický výboj, zásah blesku nebo návrat z dovolené zakončený pohledem na vypáčené dveře. 

Přestože do zařizování domu nebo bytu věnují lidé spoustu peněz a úsilí, na jeho zabezpečení často příliš nemyslí. A netýká se to jen moderních prostředků, které vás ochrání před řáděním zlodějů, ale také pojištění majetku.

Právě to vám dokáže nahradit škody způsobené počasím, poruchami v elektrorozvodech nebo vandaly.

DOMÁCNOST NEBO NEMOVITOST? OBOJE!

Abyste svůj domov ochránili, nebo alespoň dokázali co nejlépe řešit vzniklé škody, potřebujete pojištění majetku. Můžete jej rozdělit na 2 části.

Pojištění nemovitosti

Pojištění domácnosti

A které z nich zvolit? Ideálně obě. Každé totiž řeší něco jiného.

Pojištění nemovitosti se vztahuje na samotnou stavbu. Řeší tedy škody, které vzniknou na oknech, stěnách, střeše nebo například na stropech. Netýká se ale vybavení.

Pojištění domácnosti vám zaplatí škody, které vzniknou právě na vybavení. Ať už je to nábytek, elektrospotřebiče, obrazy nebo vybavení kuchyně. Zahrnuje také plovoucí podlahy nebo obložení stěn a stropu.

JAK VYPADÁ POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI?

Než pojištění uzavřete, měli byste vědět, že se nevztahuje pouze na váš dům nebo vybavení, které v něm máte.

Do pojištění nemovitosti můžete zahrnout i další stavby, které jsou na vašem pozemku. Tedy například bazén nebo samostatně stojící garáž. Stejně tak do něj můžete započítat i chatu či chalupu.

V pojišťovacím slangu se takovým nemovitostem říká vedlejší stavby. Pokud chcete, aby pojištění myslelo i na ně, musíte je ve smlouvě jako vedlejší specifikovat a stanovit pro ně pojistnou částku zvlášť.

Některé pojišťovny u nich totiž mají automaticky nastavený limit plnění. Zpravidla to bývá zlomek z hodnoty hlavní stavby (například 10 %), a to nemusí vždycky stačit.

Pozor ale dejte ještě na jednu věc. Pokud máte například garáž stavebně propojenou s domem, není to už vedlejší stavba. Počítá se do stavby hlavní. V takovém případě nezapomeňte její hodnotu přičíst k ceně domu.

A mimochodem, do pojištění hlavní stavby jsou automaticky započítané i přípojky inženýrských sítí na celém pozemku.

JAK VYPADÁ POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI?

Zmínili jsme, že pojištění domácnosti zahrnuje prakticky veškeré vybavení. Od nábytku a elektrospotřebičů až po knížky nebo peníze. A týká se i výbavy, kterou máte například v garáži, nebo věcí uložených v kufru auta.

Oba druhy pojištění se tak navzájem doplňují. A oba dokáží váš majetek chránit před podobnými riziky. Jsou to například:

- požár

- úder blesku

- povodně a záplavy

- pád stromu

- řádění vandalů a zlodějů

- nebo poškození způsobené přepětím a podpětím

Neznamená to ale, že se před všemi nebezpečími skutečně pojistit musíte. Naopak si raději předem dobře promyslete, jaké škody vám opravdu hrozí.

Pokud například bydlíte v 8. patře panelového domu, nemusíte se asi bát pádu stromu. A naopak v rodinném domě vám většinou nehrozí, že by vás vyplavil soused. Spíš oceníte, když vám pojišťovna zaplatí věci, které vám ukradnou z (oploceného) pozemku.

JAK NASTAVIT POJIŠTĚNÍ?

Právě od škod, proti kterým se chcete pojistit, se odvíjí cena pojištění. Kromě toho závisí také na:

- místě pojištění (zda je ve velkém či menším městě nebo na vesnici, jestli je v povodňové zóně a podobně)

- rozloze nemovitosti a podlahové ploše

- spoluúčasti

- výši pojistné částky

Právě poslední bod je naprosto zásadní. Pokud chcete, aby vám pojišťovna škodu skutečně zaplatila v plné výši, nesmíte pojistnou částku podceňovat.

Určitě se ji nesnažte podhodnocovat - ušetříte tak možná pár set korun ročně, jenže na tom můžete prodělat miliony koruny!

A vůbec nepřeháníme!

PODPOJIŠTĚNÍ VÁS MŮŽE STÁT MILIONY

Pokud svou nemovitost nebo vybavení domácnosti podhodnotíte, pojišťovna vám výplatu pojistného plnění zkrátí. A to stejným poměrem, jakým se liší pojistná částka a skutečná hodnota majetku.

V praxi to vypadá zhruba takto:

- Máte dům v hodnotě 4 000 000 korun, ale pojistíte ho pouze na 2 000 000 korun.

- Když vám vyhoří, požádáte pojišťovnu o zaplacení škod.

- Jenže ta zjistí, že jste nemovitost o 50 % podhodnotili. A o stejných 50 % zkrátí pojistnou částku.

- Místo 2 000 000 tak dostanete jen 1 000 000 korun.

A stejný princip platí také u pojištění domácnosti.

Je proto důležité hned na začátku správně stanovit hodnotu domácnosti i nemovitosti (s tím vám pomůže pojišťovna nebo znalecký odhad). A také nejméně jednou za 5 let pojistnou částku přehodnotit.

Cena nemovitostí totiž zpravidla roste. A stejně tak se rozrůstá i vybavení domácnosti a jeho hodnota. Proto je potřeba pojistku pravidelně upravovat.

Správně byste měli mít nemovitost i domácnost pojištěné tak, abyste v případě totální škody dokázali z peněz od pojišťovny vše nahradit. Tedy například postavit v dané lokalitě nový srovnatelný dům a pořídit si stejné vybavení, jaké jste měli.

DEJTE POZOR NA SUBLIMITY

Při počítání pojistné částky nezapomeňte na sublimity. Tedy na limity pojistného plnění, které se týkají konkrétních škod nebo určitého vybavení.

Typicky pojišťovny nastavují sublimity například na:

- poškození skla

- poničení peněz

- nebo poškození elektroniky

Pojišťovna přitom může automaticky nastavit sublimit na krádež či poškození elektroniky na 30 000 korun. A pokud jen vaše televize stála 35 000 korun, je jasné, že to stačit nebude.

Také sublimity proto nastavte tak, aby odpovídaly vašim potřebám.

JAK POJIŠTĚNÍ MAJETKU VYBRAT?

Jakmile si stanovíte rizika, která chcete pokrýt, pojistnou částku a další parametry, pusťte se do výběru. Pomůže vám s tím naše srovnání pojištění domácnosti nebo kalkulačka pojištění nemovitosti.

Počítejte ale s tím, že nabídky se můžou výrazně lišit. Mimo jiné proto, že řada pojišťoven využívá "balíčky", které zahrnují různé druhy škod. Může se stát, že u některé pojišťovny si vystačíte s jedním, zatímco u jiné jich budete potřebovat víc.

Zároveň v nich může být pojištění proti škodám, které vám nehrozí.

V takovém případě je nejlepší, když si necháte vypracovat individuální nabídku. Porovnáme za vás nabídky jednotlivých pojišťoven.

Podle vašich požadavků sestavíme nejvýhodnější nabídky od všech pojišťoven, ze kterých si vyberete tu nejlepší. Nebudete tak odkázáni na nabídku jednoho nebo dvou poskytovatelů a získáte přehled o celém trhu.

MYSLETE NA RIZIKA, CENU I SVŮJ ČAS

Pamatujte přitom, že správně nastavená pojistka vám dokáže výrazně pomoct s řešením škod. I těch největších.

Dům za vás sice znovu nepostaví a neposkládá z popela ani vaši sbírku známek, ale dá vám peníze, za které si veškerý majetek znovu pořídíte.

Stačí jen při výběru pojistky myslet na několik základních věcí:

- Proti čemu potřebujete pojistit

- Co všechno chcete pojistit

- Jakou hodnotu má aktuálně váš majetek

- Jestli jsou sublimity dostačující