Jak si pojistit fotovoltaickou elektrárnu na rodinném domě?

15.08.2022

Fotovoltaické elektrárny se stávají běžnou realitou na domech. Na co si dát pozor při jejich pojištění? Fotovoltaická elektrárna (FVE) může být například zajímavá alternativa k tažení několika kilometrů elektrické přípojky na samotu, pokud se přes zimu zajistí vytápění i elektřina jiným způsobem. Nebo pro některé lidi může mít smysl být třeba 10 měsíců v roce nezávislý na výpadcích sítě a mít elektřinu v ceně domu.

Nicméně často čtu pověry a mýty ohledně pojištění FVE. Takže je něco speciálního na pojištění FVE? Na co si dát pozor při pořízení FVE?

Na pojištění FVE není nic zvláštního. Ale to neznamená, že je automaticky správně pojištěna, protože téměř nic není automaticky pojištěno. Vždy je třeba si ověřit, jaké mají jednotlivé pojišťovny podmínky. Kromě pojištění FVE se tyto tipy vztahují i na další technologie, jako je například tepelné čerpadlo.

Vedlejší objekt, nebo nemovitost?

Zásadní otázkou případného pojistného plnění je, jestli daná FVE spadá pod pojištění nemovitosti, tedy hlavní budovy, nebo pod pojištění vedlejších staveb. Může se stát, že bude částečně patřit do obou možností. Obecně se to dá občas určit jen stěží. U vaší konkrétní pojišťovny to může být jakkoliv.

Obvykle záleží na tom, kde je FVE nainstalována. Pokud je na hlavní budově, pak stačí navýšit pojistnou částku hlavní budovy. Pokud FVE máte na nějakém vedlejším objektu, nejčastěji garáži, musíte zkontrolovat pojištění vedlejších budov a někdy navýšit i pojištění hlavní budovy, protože někdy je část zařízení na vedlejší budově (panely) a část (střídač, baterie) v hlavní budově.

Někdy stačí jen zmínit FVE v pojistné smlouvě. Nicméně i tento jednoduchý krok má zásadní vliv na to, jestli dostanete pojistné plnění a jaké, nejen za FVE, ale za celý dům.

Někdy je už v ceně vašeho současného pojištění. Ale je třeba si to zkontrolovat. To, jestli FVE je vedlejší stavba, nebo stavební součást nemovitosti, dost zásadním způsobem ovlivňuje i další parametry smlouvy. Například limity pro vedlejší budovy mohou omezit krytí rizik krádež, vandalismus, které by jinak byly na hlavní budově dostatečné. Dále ne vždy se pojistné krytí definuje pojistnou částkou, zvláště u vedlejších staveb (ale i hlavní budovy - pojištění nemovitosti) se může definovat zastavěnou či jinou plochou.

Může zde být vazba mezi maximální pojistnou částkou vedlejších staveb a pojistnou částkou nemovitosti. Pojišťovna také může mít nastavený maximální limit pro vedlejší stavby a budete muset změnit pojišťovnu. Když jde o vedlejší stavby, ceny i pojistné krytí pojišťoven se dost liší.

Navýšení pojistného krytí aneb Riziko podpojištění

U pojištění si také hlídejte pojistnou částku. Pokud si pořídíte FVE za stovky tisíc korun (pro účely pojištění je důležitá reprodukční hodnota FVE, tj. nedotovaná cena), je nutné si navýšit pojistnou částku o stejnou částku, a to nejlépe okamžitě, popřípadě s předstihem.

Proč tak rychle? Protože blesk, povodeň, požár může přijít kdykoliv, i hned ten den, kdy FVE nainstalujete. A raději zdůrazním z mého pohledu samozřejmost, když si sjednáte pojištění od druhého dne, ale ještě v průběhu prvního dne se něco stane, pojišťovna nevyplatí plnění.

I za normálních okolností většinou lehce hodnotou FVE překročíte toleranční pásmo dané pojišťovny pro podpojištění (max. 20 %) a při pojistné události nejenže byste za FVE nedostali dost peněz, ale mohlo by to zásadním způsobem ovlivnit plnění za celý dům. Ale pozor, ne vždy je potřeba navýšit pojistnou částku u pojištění nemovitosti, někdy je potřeba upravit pojištění vedlejších staveb, někdy vedlejší stavby vůbec (při)pojistit, někdy obojí, jak je uvedeno výše.

Další bod, na který byste se měli podívat, jsou pojištěná rizika. Je možné, že jste si kdysi nepojistili některá rizika, protože vám nedávala smysl. Tedy například proč pojišťovat riziko přepětí či podpětí u pojištění nemovitosti, když mám zařízení citlivá na přepětí/podpětí jen movitá, tedy ta, která kryje pojištění domácnosti.

Při pořízení FVE si zkontrolujte, jestli si nějaká rizika nepřipojistit, třeba právě riziko přepětí, podpětí nebo i pojištění technické poruchy, které vám může krýt rizika technické poruchy.

Pozor na výluky

Nemohu vyloučit, že některá pojišťovna má, případně bude mít FVE ve výlukách, nebo je jen nutné FVE explicitně zmínit v pojistné smlouvě. To zejména tehdy, pokud je FVE jako jedna z vedlejších staveb. Často říkám, že lepší je mít nějaké pojištění nemovitosti než nemít žádné.

Raději mít za pár korun pojištění jen proti živlům s vysokou spoluúčastí, třeba 10 000 Kč, spolu s pojištěním odpovědnosti, a na druhou stranu oželet pojištění krádeže, vandalismu, přepětí, podpětí, skel, než nemít nic. Nicméně když si pořídíte FVE v hodnotě mnoha set tisíc Kč, minimálně bych zvážil navíc riziko vandalismu, přepětí, podpětí, ale také riziko technické poruchy.

Pojištění technické poruchy je hezké pojištění, ale není bez chyb. Za prvé je zde limitem stáří pojištěné elektroniky. U nemovité elektroniky je to například 10 let, ale může být i bez limitu na stáří. Dalším omezením je limit pojistného plnění, opět se liší u různých pojišťoven. Může být např. 100 000Kč, což nabízí ČSOB pojišťovna, nebo jen 30 000 Kč, kterou má v nabídce Slavia pojišťovna, nebo dokonce jen 3000 Kč, což nabízí Uniqa pojišťovna.

Dalším omezením je, jestli vám vyplatí časovou cenu, nebo novou cenu (Slavia), nebo něco mezi tím (např. ČSOB vyplácí do 3 let stáří novou cenu, poté časovou cenu).

A poslední, ale neméně důležité je, na jakou elektroniku se pojištění vztahuje, zda lze nalézt pojištění veškeré elektroniky (nabízí ČSOB), nebo jen vyjmenované (Uniqa). Bohužel všechny tyhle parametry nejenže mají vliv na cenu, ale bohužel ani není pojištění bez ohledu na stáří na novou cenu s vysokým limitem. V současné době je to tak, že vždy musíte z nějakého parametru slevit.

Omezení pojistného krytí

Pojistné sazby jsou řádově promile ročně z pojistné hodnoty. Nejenže nelze čekat, že pojišťovna zaplatí úmyslnou škodu, ale také, že nebude krátit plnění, když zde bude přílišná lehkomyslnost pojištěného. Je to nepříjemné pro poškozeného, ale pojišťovna tak chrání nejen sebe, ale všechny pojištěné, jinak by musela zvýšit sazby, kdyby plnila za události, které se téměř nedají rozeznat od úmyslu.

Proto snad každá pojišťovna má ve svých pojistných podmínkách nějakou takovou povinnost pojištěného jako "Udržovat předmět pojištění v dobrém technickém stavu a dodržovat technické normy a pokyny výrobce nebo dodavatele vztahující se na provoz a údržbu". Prostě pokud provozujete FVE bez revize, nemůžete čekat, že vám pojišťovna zaplatí celé pojistné plnění.