Jak si vybrat typ podílového fondu?

18.12.2019

Přemýšlíte, že zkusíte investovat do podílových fondů? Nejste si ale jisti, jak správný fond vybrat? Mnoho začínajících investorů je na tom stejně. Podílových fondů je celá řada a není snadné se v nich zorientovat. Dnes se podíváme na 4 otázky, které si musíte zodpovědět, než peníze investujete.

1. Jaké druhy podílových fondů máme?

Nejprve se pojďme seznámit s tím, jaké možnosti nám trh dává. Podílové fondy se dělí na:

- Fondy peněžního trhu (minimální riziko i výnosnost, alternativa termínovaných vkladů. Investiční horizont 6 - 12 měsíců).

- Dluhopisové fondy (investují do dluhopisů, nízké riziko, investiční horizont min. 2 -3 roky).

- Garantované (zaručené) fondy (zaručují návratnost celé nebo vetší části investice za nižší výnos, investiční horizont 3 - 5 let).

- Fondy fondů (investují do dalších fondů. Jsou spojeny s vyšším rizikem a vyšším výnosem. Investiční horizont 3 roky a více).

- Smíšené fondy (střední míra rizika i výnosu. Investují do nástrojů peněžního trhu, dluhopisů i akcií. Investiční horizont 3 - 5 let).

- Akciové fondy (nejrizikovější, ale dlouhodobě nejvýnosnější. Investiční horizont nad 5 let).

2. Na jak dlouho chci investovat a proč?

Zásadní otázka, na kterou si musíte odpovědět. Na jak dlouho chci a můžu investovat? Každý druh fondu má doporučený investiční horizont, při kterém byste měli dosáhnout zajímavého zhodnocení s minimálním rizikem ztráty. Pokud peníze budete muset vybrat dřív, než daný fond doporučuje, můžete značně prodělat.

Musíte si též říct, proč investujete. Chcete se zajistit na důchod? Nebo si jen přilepšit k zaměstnání a mít možnost peníze vybrat?

3. Jaké riziko chci podstoupit?

Investování není bez rizika. Než s podílovými fondy začnete, stanovte si, jak vysoká míra rizika je pro vás akceptovatelná. Chcete vsadit na "jistotu"? Investujte do fondů peněžního trhu či dluhopisů. Jste si jisti, že ustojíte výkyvy fondu? Nezpanikaříte a nevyberete peníze ve chvíli, kdy fond propadl, ale počkáte si, až opět naroste? Pokud ano, můžete směle jít do smíšených či akciových fondů.

4. Jak konkrétní fond nevybírat?

Je lákavé vybrat fond podle jeho nejlepšího výnosu za poslední rok. Nedělejte to. Raději srovnejte několik fondů za uplynulých 5 let. Ideální je ten, který dlouhodobě vykazuje nízkou ztrátu nebo pravidelně vyšší výnosy.

Co se týče poplatků, u krátkodobých investic jsou vhodné fondy bez vstupního poplatku. U dlouhodobých zase kontrolujte výši poplatku správcovského.