Jak snadno a rychle pojistit nemovitost na pronájem?

11.02.2022

Ochránit si nemovitost na pronájem pojištěním není nic složitého. Čemu se ale při uzavírání takového pojištění vyplatí věnovat pozornost je, aby měl nájemník nemovitosti pojištěnou odpovědnost vůči třetím osobám z běžného života a připojištění odpovědnosti na pronajaté věci v souvislosti s bydlením.

Plnou pojistnou ochranu nemovitosti na pronájem nezajistí pouze jeden druh pojištění. V praxi je třeba pro dostatečné krytí pojistných rizik zkombinovat několik pojištění nebo využít přímo připravený balíček od pojišťovny. Pojišťovny poskytují ale pojistnou ochranu nemovitostem na pronájem obdobně jako běžným nemovitostem. Jediné, co řeší, je doba obývání či užívání bytu nebo rodinného domu.

Pojišťovna v rámci pojištění řeší pouze to, zda je nemovitost obývána trvale, či nikoliv. Obecně jde o to, aby byla nemovitost užívána například šest nebo devět měsíců v roce k bydlení. Pokud to daná nemovitost nesplňuje, musí být uvedeno, že není trvale obývána, nebo je užívána pouze rekreačně.

Pojišťovny se liší v přístupu ke klientům. Některé mohou v případě rekreačního užívání i snížit pojistné limity nebo použít jiný výpočet pro stanovení ceny pojistného.

Většina pojišťoven to ale má řešeno 'balíčkově', aby klient na nic nezapomněl. Pokud si klient vybere nejlepší balíček, tak je obvykle krytý na všechno, co pojistný trh nabízí.

Na co u pojištění nemovitosti nezapomenout?

Základním krokem k zajištění pojistné ochrany nemovitosti a nejenom té na pronájem, je pojistit si bytovou jednotku nebo rodinný dům jako takový.

Pojištění nemovitosti i té na pronájem kryje běžná rizika jakou jsou živelní pohromy, vodovodní škody, škody způsobené odcizením, vandalismem, přepětím, zkratem. To znamená, že se takové pojištění vztahuje i na pevné příslušenství nemovitosti, tedy například na kuchyňskou linku, vestavěné skříně, okna či dveře. Zde ale i platí, že vestavěné spotřebiče nemusejí být vždy součásti pojištění nemovitosti, právě v tom se jednotlivé pojišťovny rozdělují.

Dále je na místě, aby si majitel nemovitosti na pronájem pojistil i své vybavení poskytnuté nájemníkovi do užívání. Možná ještě podstatnější je pak to, aby měl nájemník pojištěnou odpovědnost vůči třetím osobám z běžného života a pojištění odpovědnosti na pronajaté věci v souvislosti s bydlením. Případy, kdy nájemník vytopí sousední byty nebo jim způsobí škodu požárem nejsou v praxi ničím výjimečným.

Nájemník si může také pojistit odpovědnost vůči majiteli, pokud by mu neúmyslně poškodil jeho majetek. To pokrývá pojištění odpovědnosti na pronajímané věci. To však u nás umí pouze některé pojišťovny.

Co když nájemník nechce pojistku uzavřít?

Ne každý nájemník je ideální, a ne s každým se dá vždy rozumně dohodnout. Pokud by tedy odmítl uzavřít pojištění odpovědnosti, a to z jakéhokoliv důvodu, neměl by se majitel nemovitosti nechat odradit či přesvědčit o zbytečně vynaložených finančních prostředcích na pojištění.

Svou zkušenost s tím má i Petra Ctiradová, majitelka dvoupokojového bytu v pražských Nuslích, která ho pronajímá již devátým rokem. Byt bez pojištění odpovědnosti nájemníka by rozhodně nepronajímala. Lidé totiž podle ní k cizím věcem, byť pronajatým, přistupují zcela odlišně než k těm vlastním.

Člověk nemá na čele napsáno, že je nezodpovědný a zapomíná zavírat okna nebo vypínat například plynový sporák. Navíc jsou situace, kdy něco zanedbá každý z nás. Podle ní není pronájem bytu pouze o tom, že vám přijde každý měsíc nájemné na účet a tím celá věc končí.

Musíte řešit opravy, stížnosti sousedů, anebo i pojistné události. I to patří k běžným denním záležitostem pronajímatele. Naposledy můj nájemník nezavřel okna v bytě, i přesto, že celý den hrozily přívalové deště a bouřky. Výsledkem byla rozbitá okna, vysklená výplň dveří a promáčený strop sousedů.

Vzniklou škodu podle Petry vyrovnala pojišťovna z 90 procent. Ve smlouvě měl nájemník sjednanou 10 % spoluúčast, kterou také ze svého zaplatil.

Výše škody dosáhla celkem jedenácti tisíc korun, roční pojistné odpovědnosti vyjde mého nájemníka na zhruba 650 korun, což není nic závratného," říká a dodává, že se jí ještě nestalo, že by byt někdo kvůli jejímu požadavku na uzavření pojištění odpovědnosti odmítl. Pokud by se tomu stalo, je to jasné znamení, že to není solidní nájemník.

Pojištění lze upravit ve smlouvě o pronájmu

Majitel bytu povinnost pojištění nájemníka může dát do smlouvy o pronájmu. Také to může vyřešit tím, že sám sjedná pojištění odpovědnosti pronajímatele a tím sám pojistí nájemníka pro případ, že by něco způsobil třetím osobám.

Tato varianta v některých případech přitom kryje i situaci, kdy nájemník při užívání neúmyslně poškodí právě pronajímaný byt.

V souvislosti s pojištěním nemovitosti na pronájem je třeba upozornit na to, že pojišťovny nekryjí škody vzniklé běžným opotřebením. Nebo i ty, které nájemník způsobí úmyslně.

Pronajímaná nemovitost zatížená hypotékou

Stejná pravidla u pojištění platí i u nemovitostí zatížených hypotečním úvěrem jen s tím rozdílem, že bude pojištění vinkulováno ve prospěch financující instituce.

Tím, že pojišťovny neřeší, jestli je nemovitost pronajímaná, nebo není, tak pojištění jako takové pro banku vypadá stejně. Pokud je pojistník a pojištěný (například v případě bytu na pronájem na hypotéku) odlišný, tak i pojištěný musí dát souhlas s vinkulací, který se dokládá pojišťovně.