Jak správně doporučit pojistnou částku u rodinného domu?

10.10.2022

Špatná zpráva hned na úvod. Standard pro stanovení hodnoty pojišťovaného rodinného domu schází. Dobrá zpráva ale je, že některé pojišťovny nabízí vyladěné kalkulačky, které navíc doplňují garancí neuplatnění podpojištění. 

Správnou pojistnou částkou proti podpojištění

V souvislosti se stále rostoucími cenami začaly pojišťovny více mluvit o tématu podpojištění. Podpojištění nastává, pokud je hodnota pojišťovaného majetku nižší než sjednaná pojistná částka na smlouvě. V takovém případě pojišťovny při škodách vyplatí výrazně nižší pojistné plnění.

Jenže, jak jen tak od stolu uhodnout, kolik pojišťovaný rodinný dům stojí? Odhadnout cenu domu je náročné a ani pojišťovny se do toho většinou nechtějí pouštět. V podmínkách pojištění mají v naprosté většině napsáno, že za stanovení pojistné částky ve výši hodnoty domu odpovídá klient. Je to poměrně logické, jak může pojišťovna vědět, kolik stojí Váš dům? Na druhou stranu se ale snaží alespoň nějak s odhadem klientům pomoci.

Většina pojišťoven na trhu nabízí klientům v kalkulačkách pojištění na svých webových stránkách orientační návod, jak se k ceně výstavby rodinného domu dostat. Při odhadu ceny domu vychází většinou ze zastavěné plochy a počtu podlaží. Snaží se tak spočítat, kolik m3 má váš dům. To následně vynásobí průměrnou cenou za kubík stavby a voilà, číslo je na světě.

Jdeme to vyzkoušet

Pojišťovny si tedy kalkulačky udržují vlastní. A můžeme prozradit, že počítají různě. Zkusili jsme to pro dům v Praze, se zastavěnou plochou 100 m2, sklepem, přízemím a sklonitou střechou, s obytným podkrovím, z cihel, z roku 1970 a ve standardním provedení. Tyto parametry jsme zadali do kalkulaček hlavních majetkových pojišťoven u nás a výsledky jsou následující:

Jak číst výsledky?

Výsledky můžeme rozdělit do čtyř skupin, tabulku budeme komentovat odspodu.

  • První skupinu tvoří dvě pojišťovny, které klientovi s odhadem nepomůžou a ponechají vše na něm.
  • Druhou skupinu tvoří výsledky mezi 3 a 4 miliony Kč. Proč je částka nižší než u zbývajících pojišťoven? Vysvětleních může být více, ale nejpravděpodobnější je, že pojišťovny příliš zjednodušily svůj postup a vynechaly některé důležité otázky. Vede to sice ke snazšímu a rychlejšímu sjednání, ale ve výsledku to bohužel může výpočet zjednodušit příliš. Obě pojišťovny tak ohodnocují stavbu nepodsklepeného přízemního domku s plochou střechou a plně podsklepeného přízemního domku s obytným podkrovím stejně, což nebývá reálné.
  • Třetí skupinu můžeme nazvat zlatým středem - tyto čtyři pojišťovny odhadly cenu domu v přijatelném rozmezí od 5,5 mil. do 6,9 mil. Kč.
  • Čtvrtou a poslední skupinou je "opatrná" pojišťovna na špici s hodnotou 8,6 mil. Kč. Tato pojišťovna náš modelový dům zjevně nadhodnotila, což může být ve světle současné inflace prozřetelné, ale nyní to přináší tzv. přepojištění, tedy pojištění na vyšší než potřebnou hodnotu. Může tím ale být kompenzována i indexace pojištění, tedy navyšování pojistné ochrany při výročí podle inflace, kterou tento pojistitel nenabízí.

Další potíže

Rozdíly ve výpočtech může kvůli neexistenci jednotné metodiky způsobit kromě výše uvedeného také (ne)srozumitelnost parametrů, které jsou k němu nutné. Prvním z údajů je plocha. Pokud bydlíte v bytě, víte ji pravděpodobně s přesností na centimetry. Ale co v případě rodinných domů? Jediné, co je jednoznačné, je plocha zastavěná. Pokud ale má klient počítat plochu užitnou, mohu garantovat, že ji nezadá tak, jak pojišťovna očekávala. Počítá se tam balkón? A co sklep? Nebo podkroví - od jaké výšky střechy ho započítat? Pokud si pojišťovna přeje nepočítat schodiště, co má klient dělat s navazujícím obývákem? Pokud budete chtít být precizní, podobných otázek bez jasných odpovědí najdete desítky.

Druhým parametrem je počet poschodí. Tak schválně, je sklep poschodí? A co podkroví - je ještě "jen" podkroví, nebo už samostatné patro? Většina pojišťoven vám ve svých sjednávačích takovéto základní věci jednoduše nevysvětlí. Klienti pak zadávají každý něco jiného a výsledkem je, že jen málokdo se pojistí "metodicky" správně. A i když se náhodou do algoritmu toho kterého ústavu trefí tak, jak si představoval jeho autor, stejně je tu ta oblíbená formulka, že za stanovení pojistné částky přeci odpovídá klient.

Jak z toho ven?

Řešení tohoto rébusu naštěstí existuje. Do doby, než vznikne jednotná tržní metodika doporučení optimální pojistné částky, je dobré upřednostnit pojišťovny s kalkulačkami, které jsou srozumitelné a co nejvíce napovídají význam vyplňovaných parametrů. Mezi takové patří Pillow pojištění.

Druhým důležitým parametrem je schopnost pojišťovny garantovat neuplatnění podpojištění při akceptaci doporučené pojistné částky. Tato pozitivní vlastnost je typická právě pro Pillow pojištění majetku. Garanci lze získat nejen pro pojistnou částku budovy, ale i domácnosti a nově i vedlejších staveb a objektů. Jedná se tak o první produkt, který garanci poskytuje komplexně pro každou část pojištěného majetku.