Jak správně pojistit dítě?

05.10.2020

Po více než pěti měsících se naprostá většina škol opět zaplnila žáky a studenty. Začátek školního roku je pro mnohé rodiče impulzem pro úvahy o vhodném pojištění pro jejich dítě. Ovšem vybrat správnou pojistku a dobře nastavit její parametry není až tak jednoduché. Typ pojištění, připojištění, výše pojistných částek, ale i to, zda má smysl v rámci pojistky dítěti spořit, hrají velkou roli.

Pojistěte především sami sebe

Kdy je vhodný čas pro sjednání pojistky svému dítěti? Někteří rodiče pojišťují svého potomka už ve chvíli, kdy se narodí. Zkušenosti mnohých maminek ukazují, že podlehli "nátlaku" pojišťovacích poradců už v porodnici. Ovšem v této době je spíš než na pojištění dítěte vhodné myslet především na to, abyste vy jako rodiče byli pojištěni.

"Myslete na to, aby vaše dítě bylo zabezpečeno i v situacích, kdy vás postihne úraz, vážnější onemocnění apod.," doporučila Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.
S nástupem do mateřské školy, a především pak do školy by už dítě mělo mít vlastní pojištění.

Pojištění vážného úrazu je základ

Základem dobře nastavené pojistky je pojištění rizika vážného úrazu s dlouhodobými nebo trvalými následky.

Chránit své dítě můžete i před vážnými nemocemi, které se v dětské populaci vyskytují relativně často a mají zásadní a dlouhodobější vliv na kvalitu života.

Zvažte i denní dávky za pobyt v nemocnici, případně denní odškodné za dobu léčení úrazu.

Na výši pojistných částek se nevyplatí šetřit

Dalším krokem je nastavení pojistných částek, přičemž je třeba zvážit, že dítě může být následkem úrazu dlouhou dobu v rekonvalescenci. Odborníci doporučují nastavit pojistkou částku minimálně na půl milionu korun.

V případě závažných onemocnění by se pak částka měla pohybovat v řádu statisíců korun.

V případě pojištění denní dávky za dobu hospitalizace, poradci doporučují částku v řádu několika stokorun.

"Chcete-li na něčem ušetřit, pak v první řadě omezte denní odškodné za dobu léčení úrazu, případně i denní dávky za hospitalizaci. Obě tato plnění jsou spíše nadstandardní a zbytná," uvedla Svobodová.

Pojistka by měla zohlednit věk dítěte

Jak dítě roste, stojí rodiče před rozhodnutím, zda pojištění upravit podle jeho aktuálního věku a aktivit. Nejzávažnější rizika, tedy ta, která mají dlouhodobý či trvalý dopad na život dítěte (např. těžký úraz), by měla být pojištěna po celou dobu dětství a dospívání s dostatečně vysokými pojistnými částkami.

Co se týče dlouhodobějších rizik s přechodným dopadem (např. závažná onemocnění) či méně významných rizik s krátkodobým dopadem (např. hospitalizace, léčení běžného úrazu), je podle odborníků vhodné je průběžně upravovat v závislosti na věku, zaměření, životních etapách a aktivitách dítěte.

"Od zhruba osmi let věku dítěte je užitečné i pojištění odpovědnosti dítěte. To může být zahrnuto buď v pojištění společné domácnosti, v níž děcko žije, anebo ho lze sjednat i extra. Doporučujeme pojistné částky nad milion korun, protože nároky za způsobenou škodu nebo újmu na zdraví v minulých letech skokově vzrostly," doporučila Svobodová.

Spoření jen jako bonus navíc

Pojištění není spoření, na což byste měli rozhodně brát zřetel. Pochopitelně je možné i v rámci pojistky sjednat spořicí složku, ovšem pokud chcete dítěti spořit, je v současné době na trhu velké množství produktů, které můžete zvolit. V úvahu přicházejí například produkty stavební spoření či penzijní připojištění, které je možné dítěti sjednat již krátce po narození.

Pojištění ošetřovného

"V současné době permanentně hrozící karantény se může rodičům hodit i pojištění ošetřovného u dětí do 18 let, je-li diagnóza doložena od ošetřujícího lékaře na příslušném tiskopisu. Vztahuje se mimo jiné i na dobu onemocnění a na dobu podezření z onemocnění koronavirem, nikoli však na preventivní karanténu. Horní hranicí doby, po kterou lze za ošetřování dítěte z pojištění čerpat plnění, je 90 dnů. Pojistné plnění se poskytuje až po uplynutí karenční lhůty devíti dnů, je-li ve smlouvě sjednána," dodala Svobodová.