Jak správně pojistit majetek před živly?

13.12.2021

V čem jsme v Česku dobří, je solidarita při takových událostech, jako je tornádo. I politici, zvláště ve volebním roce z nedobrovolně vybraných peněz od nás všech, se chtějí zviditelnit nějakou tou dotací, půjčkou. Nicméně nespoléhal bych se ani na politiky, ani na dobrovolníky. A platí to zvlášť pro lidi v exekuci. Proč je lepší spoléhat se na pojištění a jak je nutné se o něj průběžně starat?

Proč byste se neměli spoléhat na pomoc od státu? V prvé řadě kvůli tomu, že ty peníze vám stát bere z levé kapsy, aby vám je milostivě dal do ruky. Všem je bere v rámci DPH, mnohým je bere v rámci daně z příjmu, z nemovitosti apod.

Ano, stát pomohl postiženým tornádem nejen na Moravě. Bude stát pomáhat i v sousedních obcích, kde nebylo tornádo, ale třeba "jen" vichřice, krupobití? Bude směřovat k postiženým obcím, kde bude o půl roku později vichřice? Velmi silně pochybuji, zatím to tak nevypadá. Z mnoha důvodů:

  • Nejsou tam takové politické body.
  • Nebude před volbami.
  • Máte dražší dům či byt? Je zde limit.
  • Měli jste více domů, které jste v době tornáda nepronajímal? Smůla, nebo musíte čestně prohlásit, že tam někdo v přímé linii bydlel.

Nespoléhal bych se na pomoc od státu, nechci hrát tuhle ruletu, jestli zrovna ten živel, co mi zničí dům, bude dostatečně zajímavý pro politiky, jestli mi dům zničí tornádo jako v Hruškách, nebo jiný "obyčejný" živel.

Co nestátní pomoc, lze se na ni spolehnout?

Asi nejjednodušší je poslat peníze nějaké charitě. Výhodou je jednoduchost, bezstarostnost, daňové otázky (na straně dárce je možnost odpočtu daně, na straně charity nadstandardní možnosti nedanit příjem z darů). Každá charita má nějakou režii, mnohé charity o režii poníží váš dar, než peníze poskytne. Nemáte velkou kontrolu, komu ty peníze půjdou, na co, s jakou byrokracií. Pro lidi např. časově zaneprázdněné je to preferovaná volba, pošlou peníze a nic dál nemusí řešit a mohou se zas věnovat svému povolání.

Dále můžete věnovat věcnou pomoc. Poslat věci, které můžete postrádat a doručit či jinými "dárci" nechat doručit do místa neštěstí. Ve většině případů nedává smysl nakoupit potřebné věci a pak je poslat, lepší je poslat ty peníze rovnou. Maximálně to dává smysl u věcí, které se špatně shánějí, jsou s dlouhou dodací dobou. Nebo se domluvit konkrétně, to nakoupit a co nejrychleji doručit.

V každém případě vyžaduje to starost, zajímat se, co je aktuálně potřeba, jak rychle poslat, zvláště musíte myslet na to, kdo rychle dává, dvakrát dává. Sbírat pár dní "potřebné" věci a pak je poslat přes celou republiku občas skončilo demotivačně, mezitím už je nepotřebovali, byli zahlceni nebo "jen" těch pár dní na ně čekali.

Nejvíc asi ceněný a stále potřebný byl stavební materiál, a to protože situace na trhu stavebního materiálu zrovna není po "koroně" ideální (mnohé podniky během ní využívaly zavření pro rekonstrukce, Čína po koroně stahuje stavební materiál ve velkém, některé podniky měly problémy s omezeními na hranicích, mezinárodní lodní přeprava násobně podražila i se prodloužila, což má vliv i na jiné dopravy).

Tenhle způsob pomoci je dostupný prakticky komukoliv, i méně majetným, zvláště když Česká pošta i Zásilkovna nabízela zdarma dopravu darů (opět jen na Moravu). Lidé takto věnovali i svá starší auta, vypadá to, že desítky aut takto změnilo majitele.

Pak jsou tu finanční dary přes účet nebo hotovostně přímo konkrétní osobě. Do 15 000 Kč ročně nepodléhá dani, možné jsou další daňové výjimky, např. osobám ZTP (poraďte se s daňovým poradcem).

A v neposlední řadě prostě přijedete a pomůžete fyzicky, vlastníma rukama nebo "jen" jako pomocná síla, třeba rozvážet občerstvení po obci kárkou nebo i jinak. I tahle pomoc je velmi cenná, a to i v případě, že "jen" odložíte své neurgentní zakázky, "jen" děláte své povolání přednostně pro ně, ať už jste statik, finanční/pojišťovací poradce, stavař, zedník, tesař atp., a postiženým naúčtujete cenu své práce. Natož pokud všeho necháte a jedete pracovat od rána do noci zdarma. Nebo "jen" pomůžete hlídat dítě lidem, co se rozhodnout jet pomoct, nebo jim půjčíte vybavení.

Stojí to čas

Poslední tři typy pomoci (věcné dary, dar peněz jednotlivcům, osobní pomoc) jsou časově náročnější, ale mají i nesporné výhody. Neplatíte prostředníka, charitu. A můžete dle svého subjektivního cítění nebo dle doporučení známých poskytnout dary tomu, s kým máte největší soucit - takhle jsem dostal dvě doporučení. Nebo se můžete, zvláště v prvních dnech, rozhodnout naslepo, ale doporučuji si ověřit u místních, jestli vybraný není nějaký podvodník, lhář, opilec, doplňte dle vlastního morálního kompasu.

Ptát se souseda může být ošidné, mohl by si chtít řešit tímto způsobem sousedský spor, ale pokud je najdete v pořadu typu Černé ovce, byla by to pro mě stopka a signál hledat jiného kandidáta pro dar. Např. bratři zmínění v této reportáži jsou také v exekucích/oddlužení/konkursech. Jako jejich bývalý známý bych je nedoporučil, ty už (nedobrovolné) dary od svých zákazníků si ponechali, nepokládal bych za vhodné jim posílat dobrovolně další, a podobně se stačí zeptat pár sousedů v postižených obcích.

Dalšími zdroji informací může být insolvenční rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí (začněte postiženou nemovitostí). Vyhledávačem si vyhledejte jména rodiny (pozor vždy na shodu jmen) - možných zdrojů je hodně, záleží, co pro vaši dobročinnost má význam, ať už kladný, či záporný, a jak je pro vás důležité, komu konkrétně pomáháte.

Tohle je podle mě velmi výrazná výhoda oproti charitám nebo státní pomoci, ale i pojištění, můžete nepodporovat, diskriminovat "lidi" z reportáží a/nebo preferovat lidi na základě doporučení. "Jen" to stojí čas a úsilí.

Lidská podpora funguje, ale nelze se na ni spolehnout

Nicméně všechny tyto podpory mají podobné problémy jako státní pomoc. Nelze se na ně spolehnout, jejich pravděpodobnost dost záleží na medializaci a moci sociálních sítí (a ta na výjimečnosti dané katastrofy), je nerovnoměrná (záleží, jak který poškozený či jeho pomocníci jsou mediálně zdatní, výřeční).

Záleží i na vnímání společnosti na vás jako člověka, na jeho povolání, postavení, prospěšnosti. Někteří se mohou spolehnout na pomoc příbuzenstva, přátel, známých, jen je tu riziko, že bydlí příliš blízko, a tedy mohou být postiženi taky. Nebo postupně zestárli spolu s vámi.

Jistota jen přes pojištění

Poslední možností je myslet na možné problémy s předstihem a průběžně, zkrátka být pojištěn. Nemusíte spoléhat na dostatečnou výjimečnost katastrofy, nemusíte spoléhat na správném načasování na předvolební období, nemusíte sdílet rodinné informace, abyste získali co nejvyšší podporu. Ale zadarmo to taky není. Nejenže platíte pojistné, ale musíte si sjednat pojištění včas, správně a průběžně upravovat.

Musíte mít pojištěné dané riziko. Pokud máte pojištěnou nemovitost, přijde povodeň, ale vy jste ji při sjednávání nechtěli pojistit se slovy "tady v životě nebyla povodeň", smůla. Dostanete nula korun.

Pokud přijde tornádo, hledejte v pojistných podmínkách riziko vichřice, nemáte-li ho pojištěno (málokdy, většina pojišťoven ji má pojištěnu v základu, ale ne všechny, např. UNIQA umožňuje sjednání rizik na míru), opět smůla, 0 korun.

Když není moc peněz na pojištění

Pokud chcete ušetřit, máte omezený rozpočet, šetřete v první řadě na spoluúčasti(zvolte si vyšší spoluúčast).

V druhé řadě nepojistěte si rizika, která jsou sice nepříjemná, ale která obvykle neznamenají škodu v milionech (skla, asistenční služby, loupež, technické poruchy...).

Nešetřete na rizicích (nebo na pojistné částce, viz níže), která jsou sice nepravděpodobná (a z toho důvodu relativně levná), ale když nastanou, můžete přijít o vše. Raději sjednejte pojištění jen na živly s vysokou spoluúčastí za pár stovek ročně, než nemít pojištění žádné.

Skutečná hodnota vašeho majetku

Pojistná částka musí odpovídat hodnotě pojištěného majetku. Pokud jste si pojistili dům na jeden milion a on má hodnotu jeden milion, je vše v pořádku. Když vám ho celý smete tornádo (riziko vichřice máte pojištěné), dostanete milion (případně i něco navíc na zachraňovací náklady, minus sjednaná spoluúčast pro dané riziko). Když má či bude mít dům hodnotu 900 tisíc, dostanete 900 tisíc. Když má/bude mít hodnotu 1,1 milionu, nemusí být problém a stále dostanete pojištěný milion korun. Dosud je to relativně pochopitelné a intuitivní.

Ale co když má dům hodnotu už 2 milionů? Dostanete půl milionu. Má hodnotu 5 milionů? Dostanete 200 tisíc... Má hodnotu 10 milionů? Dostanete pouhých 100 tisíc. Záleží, jak má pojišťovna ošetřeno podpojištění, tedy pojistnou částku, která neodpovídá hodnotě pojištěného majetku. Pro někoho možná neintuitivní, ale stručně to je sankce za to, že nemáte správně nastavenou pojistnou částku.

Jak se vyhnout překvapením a sankcím?

Nejjednodušší prevence podpojištění je při uzavření smlouvy souhlasit s valorizací, tzn. s navyšováním pojistné částky (a tím i pojistného) v závislosti na vývoji inflace. Ale to nestačí, když provedete navýšení majetku sami (přístavba, rekonstrukce, přidání solárních panelů...), musíte adekvátně navýšit pojistnou částku.

A i to nestačí, valorizace je jednoduchá, ale místy občas nepřesná, je dobré jednou za pár let si zjistit, jakou má hodnotu váš majetek, a případně ručně upravit pojistnou částku. Je to na vás, popř. se s vaším poradcem domluvte, aby do vás ve vámi zvolených intervalech popostrčil, abyste se zamysleli nad pojistnou částkou. Pokud nemáte správně pojistnou částku, další věci jsou do značné míry podružné.

Pozor na limity

Některé pojišťovny umožňují zlevnit pojištění volbou limitů pro různá rizika, pro různé věci. (Mimochodem, u limitů se nemusíte bát podpojištění.) Pro rizika, kde obvykle nehrozí ztráta celého majetku, lze akceptovat limit, který je nižší než hodnota celého majetku. Typicky dle zabezpečení bytu máte limit na loupež. Nebo limit u technických poruch.

Osobně bych ale nešel do limitu na riziko povodně, a to i když se jedná o byt ve třetím patře.

Zaprvé některé pojišťovny mají pro byt ve třetím patře nízkou rizikovou přirážku za povodeň, takže pojištění rizika povodně pro byt ve třetím patře je nízké, nebo dokonce nulové (v ceně).

Zadruhé vždy je tu riziko, že spadne nebo bude muset být zbořen celý dům i s vašim bytem ve třetím patře, a i když se dodatečně dozvíte, že pojistné by bylo nulové, ale nesjednali jste si toto riziko, dostanete 0 korun.

První riziko, roční limit plnění

Některé pojišťovny mají omezené pojištění v průběhu roku. Důvodem je zlevnění nebo třeba podmínky zajišťovny, např. většina podnikatelských pojištění. Když vám vichřice vezme střechu, pojišťovna vám to standardně zaplatí. Dům si opravíte (někteří to po tornádu zvládli s dobrovolníky už za týden), ale může přijít další vichřice a dle některých pojistných podmínek už vám pojišťovna nemusí plnit, nebo bude plnění omezené tím, co zbylo z ročního limitu.

Pokud takové pojištění máte, není to obecně špatně, zvláště pokud roční limit je dvojnásobkem pojistné částky. Ale pokud se vám dané riziko pojištěné na první riziko či roční limit přihodí, řešte to hned. A případně si pojistěte hned znovu to riziko a navyšte si limit.

Desítky let tu nebyla žádná vichřice, teď tornádo

Jaká je pravděpodobnost, že do výročí smlouvy přijde další vichřice? Těžko říct, nejedná se o nezávislé jevy, naopak to, že prošlo dnes tornádo, může klidně znamenat, že hned druhý den přijde "jen" další vichřice. A to je trochu problém, protože po tornádu málokdo má čas, energii řešit navyšování pojištění, i když ve spolupráci s finančním poradcem byste to měli zvládnout i tak. Nebo raději rovnou při sjednání preferovat

  • pojištění bez prvního rizika,
  • bez limitu nebo
  • s dodatečným ročním limitem plnění ve výši dvojnásobku pojistné částky.

Pravdu a nic než pravdu

Při hlášení pojistné události nikdy nelžete. Nejen protože je to nemorální, ale i proto, že za to hrozí trestní sazba dle trestního zákoníku, jde o pojistný podvod. Pokud si náhodou nejste jisti, jak a co hlásit, raději se poraďte s právníkem a finančním poradcem.

Neodkládejte uzavření pojištění, pokud ho ještě vůbec nemáte

Zaprvé u mnoha rizik nevíte dne ani hodiny, kdy se to stane právě vám.

Za druhé pojišťovny mohou omezit sjednávání pojištění. Např. když byly povodně na horním toku, dočasně pozastavily možnost pojistit byt na dolním toku nějakou dobu, nebo by "jen" pojištění stejně nevyplatily dle pojistných podmínek (čekací doba bývá u povodně nejčastěji 10 dní, během té doby vám pojišťovna neplní).

Když stavíte, pojistěte ještě stavbu

A jako bonus získáte slevu od pojišťovny, někdy i na celou dobu pojištění. Především ale budete mít peníze na to, abyste dům dostavěli, i když ji ještě rozestavěnou smete živel.

Exekuce

I když jste v exekuci, minimálně pojištění nemovitosti má smysl uzavřít (nepodléhá exekuci). I kdyby jen na živly - lze uzavřít i za pár stovek ročně. Navíc je zde zvýšené riziko, že se státní pomoci od státu nedočkáte, protože ji často podmiňuje podmínkou nebýt v exekuci.

Pokud máte svůj "vlastní" díl pořadu typu Černé ovce, nemusí se vám dostat ani pomocníků, ani darů. A i když jste v roli okradených, i tak bych se nespoléhal na charitu, mediální pozornost není vždy spravedlivá.

Na co si ještě dát pozor?

Pojištění má plno dalších záležitostí, kterým je třeba se věnovat.

Pokud nemáte např. každých 5 let zkontrolovaný bleskosvod, tzv. hromosvod, může to ovlivnit pojistné plnění za úder blesku, citelně. Podobně pokud nemáte kontrolu komínu a shoří vám dům.

Pokud máte nějaké domněnky o pojištění, jakkoliv pro vás samozřejmé, raději je vyslovte při sjednání pro případ, že budou u některých pojišťoven mylné.

Když se cokoliv stane, je dobré, aby pojistný likvidátor viděl trosky dříve (nebo aby vám napsal, že trosky vidět nepotřebuje), než začnete s vyklízením a opravami - týká se jakéhokoli pojištění. Hlaste pojistnou událost co nejdříve telefonicky, online. Vždy je dobré udělat fotografie, fotografie navíc ničemu nevadí, v nejhorším je nepoužijete.

Nic se vám během pojištění nestalo? Nevadí, pomohli jste dalším

Já osobně pojištění vnímám tak, že i díky mému zaplacenému pojistnému má pojišťovna peníze na vyplacení poškozených. A na rozdíl od státní pomoci, charity, darů od občanů, každý si může zvolit pojištění na míru.

Jestli chce plnit především velké škody s vysokou spoluúčastí, nebo chce plnit i každé rozbité okenní sklo při umývání oken a každý rozbitý displej na mobilu. Cena pojistného se pak může lišit i řádově. Volba je na vás.

Závěrem vám popřeji dlouhodobé placení pojištění "zbytečně" a naopak vám nepřeji nechtěnou mediální slávu.