Jak vybrat správný podílový fond? Sledujte rizika, ale i jeho poplatky.

04.08.2021

Když chcete koupit akcie, zaplatíte svému makléři poplatek za obchod. Podílové fondy sice také mohou zahrnovat tento poplatek, ale protože jde o profesionálně spravované fondy, mají v sobě obsažené také další náklady.

Náklady spojené s nákupem podílových listů nejsou vždy tak jednoduché a jasné, jako tomu může být v případě nákupu klasických akcií. Příslušné poplatky se liší v rámci spektra podílových fondů a jsou jedny z největších nevýhod v rámci těchto investic. Někdy jsou poplatky skryté nebo zahalené složitým jazykem, takže často někteří kritici této formy investování říkají, že nemůže průměrný investor porozumět všemu, za co si platí. Prospekty podílových fondů musí upřesnit svůj harmonogram poplatků, který musí být každoročně aktualizován.

Poplatky podílového fondu mohou být rozděleny do dvou hlavních kategorií:

  • Průběžné roční poplatky, abychom mohli zůstat zainvestovaní ve fondu,
  • transakční poplatky, když nakupujeme či prodáváme podílové listy.

Nákladový poměr

Průběžné náklady podílového fondu jsou často shrnuty nákladovým poměrem, což může být také označeno jako nákladový poměr za správu. Tyto náklady se typicky vyplácejí z majetku fondu a nejsou účtovány přímo investorům. Tím, že ale snižují výnosy, které by mohly být získány z aktiv, tak to stejně investoři zaplatí nepřímo. Tyto poplatky jsou uvedeny v prospektu zpravidla pod termínem ročních provozních nákladů fondu.

Nákladový poměr se liší fond od fondu, ale obvykle obsahuje následující poplatky:

Poplatky za správu

Tento poplatek bývá obvykle v průměru v rozmezí 0,5 až 2 % ročně z aktiv. Zatímco číselně se to může zdát jako nízké číslo pro jednoho investora, celkově za rok to jistě hodí pro fond pěknou částku. Je samozřejmě pravdou, že je to nezbytný poplatek za služby, které fond poskytuje, ale tento poplatek se platí vždy i bez ohledu na výkonnost portfolio manažera. Představují vysoké poplatky fakt, že se jedná o velmi kvalitní fond, který generuje nadprůměrné výnosy? Ne tak docela. Vysoce nákladové fondy v průměru nevykazují lepší výkonnost než ty nízkonákladové.

Poplatky za účet

Jedná se o určité udržovací poplatky, které jsou obvykle účtovány malým podílníkům fondu, pokud mají nižší zůstatek, než je minimálně stanovený.

Ostatní náklady

Jedná se o kategorii, která může zahrnovat vše, co nespadá do výše uvedených sekcí. Lze sem zařadit třeba účetní, právní, opatrovnické či ostatní administrativní náklady. Některé fondy jsou vynikající při minimalizaci těchto nákladů a některé jiné zase nejsou. Vždy to závisí fond od fondu.

Celkově se nákladový poměr pohybuje obvykle v rozmezí 0,25 % (pro pasivní indexové fondy) až ke 2 % nebo i více pro aktivní specializované strategie. Průměrný podílový fond si účtuje kolem 1,5 %. Zpravidla budeme platit více za specializované nebo mezinárodní fondy, které vyžadují více odborných znalostí od portfolio manažerů. Také se bude nepochybně více platit, pokud bude fond obchodovat s vybranými investičními instrumenty na nelikvidních trzích, což implikuje větší transakční náklady s těmito obchody spojené.

Transakční náklady

Vstupní či výstupní poplatky odpovídají prodejním provizím. Jedná se o poplatky, které fond využívá pro kompenzaci makléřů nebo jiných obchodníků, kteří nám prodávají podílové listy. Tyto poplatky tak pokrývají náklady spojené s nákupem či prodejem podílového fondu. Můžeme je v prospektu najít v sekci napojené na poplatky podílníků fondu. Je však dobré upozornit, že se výstupní poplatky (při prodeji podílových listů) zpravidla neaplikují, takže se na území České republiky jedná primárně o poplatky vstupní, které již v sazebnících jsou.

Jak vybrat vhodný podílový fond?

Vzhledem k faktu, že si můžeme na trhu vybrat mezi mnoha podílovými fondy, tak se může zdát skoro až nemožné zvolit jeden či pár konkrétních do našeho investičního portfolia. I když se individuální situace každého z nás bude lišit, je vždy dobré vybírat fondy, které reflektují investiční strategii, které rozumíme, a zároveň jsou kompatibilní se zbytkem našeho portfolia, což může například zvyšovat diverzifikaci.

Je rovněž rozumné věnovat pozornost poplatkům a nákladům, které bychom měli platit, stejně jako celkové kvalitě a výkonnosti fondu. Existují různé srovnávací zdroje online, kde si můžeme vybrané fondy porovnat.

Určení cílů a tolerance rizika

Před prvním nákupem podílových listů jakéhokoliv podílového fondu bychom se měli zamyslet, proč chceme investovat. Jaké jsou naše finanční cíle? Jsou požadovány dlouhodobé kapitálové zisky, nebo je preferován běžný příjem? Budou peníze použity na zaplacení nákladů spojených se studiem našich dětí nebo budou sloužit jako doplněk k penzi, která však přijde až za několik desítek let? Určení cílů je velmi důležité, protože nám to pomůže vybrat ten správný podílový fond, který se svými charakteristikami bude do těchto očekávání hodit.

Například pro zachování hotovosti pro krátkodobé cíle je vhodné použít fondy peněžního trhu. Naopak pro cíle, které jsou až za pár let v budoucnosti, můžeme zvolit vhodné dluhopisové fondy. V neposlední řadě pro skutečně dlouhodobé cíle můžeme vybrat nějaké akciové fondy, které tato očekávání mohou také plně uspokojit. Samozřejmě musíme také zvážit otázky spojené s tolerancí podstupovaného rizika.

Můžeme si dovolit a chceme přijmout dramatické výkyvy v hodnotě portfolia? Pokud ano, můžeme dát přednost akciovým fondům před těmi dluhopisovými. Nebo je spíše preferovaná nějaká konzervativnější investice? V tomto případě nebude na škodu zvolit dluhopisové fondy. Fondy peněžního trhu, které jsou často považované za určitou držbu hotovosti, jsou v tomto směru nejméně rizikové.

Další otázka, kterou je potřeba zvážit, je, zda se chceme snažit s naším fondem překonávat jeho benchmarkový index, nebo jestli nás více zajímají náklady naší investice. Pokud jsou odpovědí náklady, budou pravděpodobně indexové fondy tou správnou volbou pro nás. Pokud budeme chtít překonávat benchmarkový index našeho fondu, budeme muset zvolit nějaký aktivní spravovaný fond, který by měl potenciál překonávat aktuální tržní výkonnost.

Další otázky, které bychom měli zvážit, zahrnují třeba, kolik peněz chceme investovat, jestli chceme investovat jednorázově větší částku nebo průběžně menší částky, a neměli bychom zapomínat ani na daňové otázky s touto oblastí spojené, což může také vzít část našeho zisku.

Kde najít vhodné fondy?

Vyhledávání vhodných fondů se stalo velmi snadné s příchodem internetu. Téměř všechny společnosti, které se starají o podílové fondy, mají vlastní webové stránky, takže je jednoduché dohledat informace o konkrétním fondu třeba s použitím vyhledávače. Pokud nevíme konkrétní název fondu, můžeme zkoušet vyhledávat na základě použití obecnějších hesel například v podobě "hodnotový fond s akciemi s vysokou tržní kapitalizací" nebo "růstový fond s akciemi s malou tržní kapitalizací", ale možností je samozřejmě velká spousta, pod jakými hesly budeme fondy vyhledávat.

Pokud máme zájem o prozkoumání různých možností na jednom místě (včetně jejich srovnání z různých úhlů pohledu), existují i specializované webové stránky, které toto nabízejí, takže pak není problém si pár fondů názorně a rychle porovnat podle zadaných parametrů, které jsou k vybrání.

Čistá hodnota aktiv

Když už jsme našli fond nebo fondy, které si chceme koupit, měli bychom také věnovat pozornost jejich cenám. Podílové listy podílového fondu jsou oceňovány přes čistou hodnotu aktiv (NAV = Net Asset Value), což je v podstatě rozdíl mezi aktivy fondu a jeho závazky. Čistá hodnota aktiv na jeden podílový list (rozdíl mezi aktivy a závazky se vydělí počtem vydaných podílových listů) je v podstatě hodnotou či cenou při nákupu/prodeji podílového listu tohoto fondu.

Tohle číslo bude publikované na internetu nebo v nějakých finančních sekcích, které tyto údaje prezentují. Denně se tato hodnota mění, jak se pohybují ceny jednotlivých držeb fondu směrem nahoru či dolů, a také se samozřejmě průběžně mění počty zbývajících podílových listů, jak je podílníci neustále nakupují nebo naopak prodávají.

Pokud tedy nakupujeme podílové listy nějakého podílového fondu, zaplatíme současnou čistou hodnotu aktiv na podílový list a zpravidla také navíc nějaký ten vstupní poplatek. Pokud naopak prodáváme naše podílové listy, podílový fond nám zaplatí čistou hodnotu aktiv na podílový list, a když je aplikováno (ne vždy), odečte od této částky výstupní poplatek. Mnoho podílových fondů je oceněno na základě váženého průměru čisté hodnoty aktiv za daný obchodní den a všechny obchody v daný den budou v tomto průměru zahrnuty.